zaloguj się   |    zarejestruj się   |   

 

 

Aktualności

Podziękowanie

17.11.2017

"Sztandar całuje się z namaszczeniem jak ręce matki,

bowiem sztandar  to Ojczyzna, to Matka,

którą się całuje w rękę,  oddaje szacunek".

                                                
 

 

 

Dyrekcja,

Grono Pedagogiczne

oraz

Społeczność Uczniowska

składają serdeczne podziękowanie

Wójtowi Gminy Opatowiec,

Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec,

oraz wszystkim Darczyńcom,

którzy przyczynili się do ufundowania Szkole sztandaru

i przygotowania uroczystości nadania.

więcej

KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH

17.11.2017

Informujemy, że w dniu 24 listopada 2017r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Opatowcu odbędzie się "KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH". Wszystkie chętne osoby zapraszamy do wzięcia udziału, poniżej przedstawiamy regulamin konkursu.

 

 

REGULAMIN

1.     Postanowienia ogólne:

Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych oraz młodzieży z terenu gminy Opatowiec.

 

2.     Konkurs odbywał się będzie pod patronatem Wójta Gminy Opatowiec.

 

3.     Organizatorami konkursu są:


        Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec,
        Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu,
        Szkoła Podstawowa w Krzczonowie,
        Samorządowa Instytucja Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna
        w Opatowcu.

 

4.     Celem konkursu jest:


         Wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez
         formy aktywności artystycznej,
         Upowszechnianie wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim i Legionach Polskich,
         Integracja różnych środowisk i różnych pokoleń wokół tematu Ojczyzna,
         Edukacja historyczna, poszukiwanie dawnych, zapomnianych już pieśni,
         utrwalenie  najczęściej wykonywanych i popularyzacja nowych utworów
         o treści patriotycznej,
         Umacnianie świadomości narodowej.

 

5.     Terminy:
   
   Zgłoszenia do konkursu należy dostarczyć do dnia 20 listopada 2017 r. do
   Domu Kultury w Opatowcu.
   Przesłuchania konkursowe uczestników przed komisją konkursową oraz publicznością     odbędą się 24 listopada 2017 r. o godz. 1200 
Koncert laureatów i wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się podczas „Wieczernicy patriotycznej” z okazji 150. Urodzin Józefa Piłsudskiego w dniu
5 grudnia 2017 r. w Domu Kultury w Opatowcu.

 

6.     Uczestnicy konkursu:


        W konkursie mogą uczestniczyć soliści, grupy wokalne i wokalno-instrumentalne.
        Każdy z uczestników może wykonać 1 utwór muzyczny.
        Uczestnicy konkursu mogą śpiewać a capella, z akompaniamentem  instumentalnym  lub z podkładem muzycznym przygotowanym przez uczestnika
na CD lub USB. Podkłady muzyczne należy dostarczyć najpóźniej do godz. 1000  w dniu konkursu tj. 24 listopada 2017r. do Domu Kultury w Opatowcu.

 

7.    Kategorie wiekowe:

I Uczniowie Szkół Podstawowych,

II Młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna.

8.     Kryteria oceny:


       Dobór repertuaru, zgodność tematyki utworu z charakterem konkursu.
       Muzykalność, warunki głosowe wykonawców,
       Oryginalność interpretacji utworów i ogólny wyraz artystyczny.

9.     Nagrody:

Każdy wykonawca otrzyma pamiątkowy dyplom i drobny upominek.

Komisja konkursowa wyłoni po 3 laureatów z każdej kategorii wiekowej, którzy otrzymają nagrody. Zaprezentują się oni podczas „Wieczernicy patriotycznej” w dniu 5 grudnia 2017 r. w Domu Kultury w Opatowcu.

 

 

 

 

 

Ogłoszenie

13.11.2017

Informujemy,

że w dniu 14 listopada 2017 r.

dyskoteka dla uczniów klas V-VII Szkoły Podstawowej oraz II-III Gimnazjum 

rozpocznie się o godzinie 17.00