zaloguj się   |    zarejestruj się   |   

Witamy na naszej stronie ...

 

 

Aktualności

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24.10.2016

Przypominamy, że na podstawie

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 18 kwietnia 2002 r.

w sprawie organizacji roku szkolnego

(Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)

Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu

zarządził, iż dzień

31 października 2016 roku

jest dniem wolnym

od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

14 października

11.10.2016

Zgodnie z art. 74. ustawy Karta Nauczyciela:

„W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 

14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej.

Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty

i jest wolny od zajęć lekcyjnych.”

Bezpieczna Gmina

11.10.2016

W dniu 13 października 2016 r.

o godzinie 11.00

Pan Sławomir Kowalczyk - Wójt Gminy Opatowiec

w ramach akcji

„BEZPIECZNA GMINA”

rozda odblaski

wszystkim uczniom Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

 

Przypominamy rodzicom i uczniom, że każdy pieszy poruszający się po zmroku drogą poza obszarem zabudowanym jest zobowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego (art. 11 ust. 4a Prawo o ruchu drogowym).
W związku z tym uprzejmie prosimy o przestrzeganie zapisów  Ustawy Prawa o Ruchu Drogowym i przypominamy o obowiązku  noszenia otrzymanych odblasków przez wszystkich uczniów.