zaloguj się   |    zarejestruj się   |   

 

 

Aktualności

NABÓR DO PRZEDSZKOLA

22.03.2019

PUNKT PRZEDSZKOLNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OPATOWCU

OGŁASZA NABÓR NA ROK PRZEDSZKOLNY 2019/2020.

ZAPISY TRWAJĄ

od 18 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r.

 

DO PRZEDSZKOLA BĘDĄ PRZYJMOWANE DZIECI URODZONE

W LATACH 2014-2016.

 

KARTY ZAPISU DO POBRANIA W SEKRETARIACIE SZKOŁY.

 

Informacje pod nr tel.: 41 3518010

 

PRZYJĘCIA DZIECI ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ ZGODNIE

z Ustawą  z dnia 14.12.2016r.- Prawo Oświatowe

oraz z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec z 2019 r.

 

/dokumenty dostępne w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Opatowcu/.

 

IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci.

13.03.2019

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza
 IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci.


Cele konkursu:
a) promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego.
b) popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.


Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formie A3 w dowolnej technice, na temat zapobiegania wypadkom związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym maszyn i urządzeń rolniczych.

 

,, Bezpiecznie na wsi:  maszyna pracuje z dziecko obserwuje".


Wszystkie prace prosimy o dostarczanie do wychowawców klas w terminie do 19 marca 2019r.

ZEBRANIE Z RODZICAMI

13.03.2019

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ NAJBLIŻSZE
ZEBRANIE Z RODZICAMI
ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 01 KWIETNIA 2019R. (poniedziałek)
O GODZINIE 15.00.

Serdecznie zapraszamy!