Aktualności

Powrót przedszkola

16.04.2021

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 19 kwietnia 2021 r. do 25 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie dotyczącym klas I–VIII.

 

Od 19 kwietnia 2021 r. do dnia 25 kwietnia 2021 r.

uczniowie klas I-VIII będą kontynuowali naukę w trybie zdalnym.

 

Od dnia 19 kwietnia przedszkole będzie funkcjonowało w trybie stacjonarnym. 

 

Informujemy, że autobusy szkolne nie będą kursowały.

 

Z uwagi na trwające prace remontowe, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przyprowadzania i odbierania dzieci.

 

Prosimy, aby korzystać jedynie z parkingów przy bramach wjazdowych.  

 

W trosce o bezpieczeństwo wychowanków przedszkola, zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich osób przyprowadzjących dzieci do przedszkola o bezwzględne podporządkowanie się zasadzie dotyczącej zakrywania ust i nosa maseczką oraz zachowywanie dystansu społecznego (minimum 1,5 metra) od innych opiekunów z dziećmi i pracowników szkoły.

 

Zgodnie z w/w rozporządzeniem świetlica szkolna w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek prowadzi jedynie działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

.

 

 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych 

Konsultacje dla klasy VIII

15.04.2021

Przypominamy, że wszyscy uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej,

od momentu zawieszenia zajęć stacjonarnych

mają możliwość udziału w konsultacjach stacjonarnych

z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty.

Konsultacje stacjonarne odbywają się w każdy czwartek od godz. 15.00

 

Uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej,

od momentu zawieszenia zajęć stacjonarnych

mają też możliwość udziału w konsultacjach zdalnych

z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty.

Harmonogram konsultacji zdalnych  

z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty

zamieszczony jest w dzienniku elektronicznym.

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

10.04.2021

 

"Walcząc o przyszłość narodu, trzeba się oprzeć o jego groby." 

                                                                                                                                             Jerzy Waldorff 

 

 

DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ.  

 

Zbrodnia Katyńska jest dziś uznawana za ludobójstwo, zbrodnię wojenną

 

i zbrodnię przeciwko ludzkości.  

 

Na placu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Opatowcu znajdują się 

 

Dąb Pamięci oraz Pomnik

 

poświęcony  pochodzącym z Opatowca ofiarom Katynia i Tweru:

 

Zygmuntowi Pietraszewskiemu, Franciszkowi Grudniowi i Franciszkowi Rokickiemu.  

 

Ze względu na sytuację epidemiczną, w tym roku uczniowie oddają cześć naszym bohaterom

 

recytując wiersze i śpiewając pieśni patriotyczne.  

 

 

Recytacja wiersza Mariana Hemara pt. "Katyń"

 

Recytacja wiersza Anny Rodak pt. "Las"

 

Konkurs na palmę wielkanocną

27.03.2021
 

Przed Wielkanocną, w naszej szkole odbywa się konkurs na najpiękniejszą palmę.

Wszyscy bardzo chętnie podejmowaliśmy się trudu wykonania

tego tradycyjnego elementu związanego ze zbliżającymi się świętami.

Niestety, w tym roku ze względu

na ograniczoną możliwość kontaktowania się i współpracy,

palmę wielkanocną mogli tylko wykonać wychowankowie przedszkola

oraz uczniowie klasy I szkoły podstawowej.

 

ZDJĘCIA