zaloguj się   |    zarejestruj się   |   

Nasi nauczyciele

Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Opatowcu

mgr Elżbieta Szczęsna - Kusak

Wychowanie przedszkolne

mgr Aleksandra Cugowska

mgr Ewa Cabaj

Wychowanie wczesnoszkolne

mgr Katarzyna Szczerba

Kształcenie zintegrowane

mgr Irena Kłos

mgr Kinga Maj

mgr Wiesław Tomal

Język polski

mgr Ewa Gajda

mgr Małgorzata Żydowska

Język angielski

mgr Zofia Sobczyk

mgr Izabela Włosowicz

Język rosyjski

mgr Anna Kaczmarczyk

Matematyka

mgr inż. Mirosław Gajda

mgr Grzegorz Kozioł

mgr Katarzyna Sojka

Historia

mgr Anna Kaczmarczyk

mgr Ewa Gajda

Wiedza o społeczeństwie

mgr Ewa Gajda

Przyroda

mgr inż. Barbara Niedziela

mgr Monika Kościółek

Biologia

mgr inż. Barbara Niedziela

Geografia

mgr Małgorzata Nowakowska

mgr Alicja Witkoś-Kłos 

Fizyka

mgr Elżbieta Szczęsna-Kusak

Chemia

mgr Małgorzata Nowakowska

mgr Katarzyna Sojka

Informatyka

mgr inż. Mirosław Gajda

mgr Grzegorz Kozioł 

mgr Katarzyna Sojka

Muzyka

mgr Wiesław Tomal

Technika

mgr inż. Mirosław Gajda

Zajęcia techniczne

mgr inż. Mirosław Gajda

Plastyka

mgr inż. Barbara Niedziela

Zajęcia artystyczne

mgr Małgorzata Nowakowska

Wychowanie fizyczne

mgr Monika Kościółek

mgr Małgorzata Nowakowska

mgr Alicja Witkoś - Kłos

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr inż. Mirosław Gajda

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr inż. Barbara Niedziela

mgr Monika Kościółek

Doradztwo zawodowe

mgr Grzegorz Kozioł

Religia

mgr Katarzyna Szczerba

mgr Anna Pudłowska

mgr Krzysztof Błach

Biblioteka

mgr inż. Mirosław Gajda

mgr Grzegorz Kozioł