zaloguj się   |    zarejestruj się   |   

Gimnazjum

 

 

Gimnazjum w Opatowcu zostało powołane do życia 1 września 1999 roku w wyniku przeprowadzonej w Polsce reformy systemu oświaty. Zadaniem naszej szkoły jest nauczanie, a takze wspieranie rodziców w wychowywaniu młodego człowieka tak, by w przyszłości stał się jednostką wartościową, otwartą na świat i innych ludzi, umiejącą znaleźć swoje miejsce w małej i wielkiej ojczyźnie.

Wszechstronny rozwój naszych uczniów umożliwiają podjęte działania edukacyjne i wychowawcze, które mają oparcie w odpowiednio dobranych programach nauczania i programie wychowawczym szkoły postrzegającym każdego ucznia w kategoriach niepowtarzalności, za co w marcu 2011 roku zostaliśmy uhonorowani przez Ministra Edukacji Narodowej tytułem Szkoły Odkrywców Talentów.