zaloguj się   |    zarejestruj się   |   

Projekty edukacyjne

 

Rok szkolny 2016/2017

Temat projektu: Wynalazki, które zmieniły świat.

Czas realizacji: rok szkolny 2016/2017

Uczestnicy: Emilia Kozioł, Nikola Wróbel, Weronika Matuszczyk, Klaudia Marzec, Karolina Szabla, Monika Czosnek, Oliwia Rutkowska, Michał Adamczyk, Jakub Szabla, Zuzanna Dudek, Karolina Idziak, Wiktoria Drobisz.

Opiekun: Anna Kaczmarczyk – nauczyciel historii

Cele projektu: poznanie historii wybranych wynalazków, poznanie pozytywnego i negatywnego wpływu wynalazków na życie człowieka, kształtowanie postawy świadomego, rozsądnego i bezpiecznego korzystania z wynalazków, rozwijanie twórczości i kreatywnego myślenia poprzez realizację zadań, kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, rozwijanie wśród młodzieży postawy wrażliwego i świadomego miłośnika historii, rozwijanie umiejętności stosowania teorii w praktyce.

Efektem końcowym projektu było stworzenie: gazetki ściennej, prezentacji multimedialnej, plakatu, albumu i osi czasu.

 

Temat projektu: Henryk Sienkiewicz znany i nieznany.

Uczestnicy:

 Bartosz Dybała,Hubert Kmiecik, Dominik Kociński, Katarzyna Kowalczyk, Tomasz Kowalczyk, Miłosz Krawczyk, Krystian Leks, Dominik Madej, Izabella Madej, Mariusz Masłowski, Bartosz Niedźwiedź, Norbert Pazur, Katarzyna Rumas, Emilia Woźniak. 

Opiekunowie:

Ewa Gajda – nauczyciel języka polskiego
Mirosław Gajda – nauczyciel bibliotekarz

Projekt został zrealizowany w związku z „Rokiem Henryka Sienkiewicza”, a jego głównym celem było pogłębienie wiedzy młodzieży gimnazjalnej o życiu i działalności polskiego Noblisty oraz zainteresowanie jego twórczością.

Efektem końcowym projektu była wystawka zaprezentowana na korytarzu szkolnym z okazji 100. rocznicy śmierci pisarza,  w interesujący sposób przedstawiająca wiadomości o życiu i twórczości polskiego Noblisty,  konkurs wiedzy o życiu i twórczości H. Sienkiewicza dla uczniów klas I i II oraz program ukazujący mniej znane fakty z życia H. Sienkiewicza przedstawiony w Tygodniu Kultury Języka.

 

Temat projektu: Chemia w kuchni

Opiekun - Małgorzata Kryżanowska–Nowakowska

Czas realizacji: Rok szkolny 2016/2017

Uczniowie biorący udział : Bartosz Dybała kl.III, Hubert Janiec kl.III, Miłosz Krawczyk kl.III, Hubert  Kmiecik kl.lII, Dominik Kociński kl.III, Miłosz Krawczyk kl.III, Dominik Madej kl.III, Jakub Szabla kl.III, Norbert Augustyn kl.I

Celem projektu było udowodnienie, że nie tylko na lekcjach chemii spotykamy się z substancjami chemicznymi i reakcjami chemicznymi. Kuchnia to także laboratorium chemiczne, w którym można na co dzień odkrywać ciekawe właściwości produktów i przeprowadzać doświadczenia chemiczne.

Efekty projektu uczniowie przedstawili w formie prezentacji  multimedialnej oraz zaprezentowali  ciekawe i efektowne doświadczenia, które może wykonać w kuchni. Pokaz z ogromnym zainteresowaniem obserwowali uczniowie klasy I i III gimnazjum.

 

Rok szkolny 2015/2016

Temat projektu:    Kleszcz mały czy duży - nic dobrego nie wróży.

Uczestnicy:

 Agnieszka Dragan, Klaudia Kmiecik, Arletta Zwierzchowska

Opiekun:

 Barbara Niedziela – nauczyciel biologii

Cele projektu:zapoznanie młodzieży z zasadami rozmnażanie się, bytowania i odżywiania się kleszczy, poznanie rodzajów chorób przenoszonych przez kleszcze  oraz sposobów ich zapobiegania.

Efekty projektu: przedstawienie przygotowanej  przez uczennice  prezentacji multimedialnej  podczas apelu szkolnego.

Temat projektu: Języki programowania - różnice i podobieństwa.

Uczestnicy:

Marcin Ryba, Paweł Biały, Paweł Domagała, Adrian Łabuz, Patryk Kociński, Mateusz Kłos, Krzysztof Janiec

Opiekun projektu:

Mirosław Gajda – nauczyciel informatyki.

Celem projektu było zapoznanie się uczniów z najpopularniejszymi językami programowania, ich podobieństwami i różnicami.

Efekty projektu w postaci opisów poszczególnych języków oraz przykładowy program uczniowie zamieścili na stronie internetowej: http://programista.pev.pl/

 

Rok szkolny 2014/2015

 

Temat projektu: Od świeczki do tabletu – znaczenie fizyki w rozwoju techniki.

Uczestnicy:

Kamil Bysiec, Oliwia Grzywna, Wojciech Kowalczyk, Kamila Kwaśniewska, Patryk Małek, Joanna Masłowska, Maciej Selwit

Opiekun projektu:

Elżbieta Szczęsna-Kusak – nauczyciel fizyki

Celem projektu było zapoznanie się uczniów historią prądu elektrycznego, budową i wykorzystaniem silników, transformatorów, innymi źródłami energii elektrycznej, rodzajami fal elektromagnetycznych i ich wykorzystaniem oraz elektrowniami i przesyłaniem prądu na duże odległości. 

Efekty projektu uczniowie przedstawili podczas Dnia Dziecka w szkole podstawowej. Uczniowie w ciekawy sposób zaprezentowali i omówili efektowne doświadczenia dla trzech grup. Słuchacze zadawali pytania, brali udział w doświadczeniach a na koniec uczestniczyli w konkursie, w którym zdobywali liczne nagrody. Najaktywniejszym uczestnikom przyznano dyplom „Młodego Fizyka”.

zdjęcia

 

Temat projektu: Historia fotografii.

 

Uczestnicy:

Kamil Czekaj, Milena Juszczyk, Patrycja Materkowska, Paulina Niedźwiedź, Sebastian Niedźwiedź, Patrycja Ostrowska, Kamil Siwy, Ewelina Szluchcik, Justyna Wawak, Krystian Wróbel.

Opiekun projektu:
Mirosław Gajda – nauczyciel informatyki

Celem projektu było zapoznanie się uczniów z historią fotografii, począwszy od pierwszych prób z początku XIX wieku, poprzez fotografię analogową  po współczesną fotografię cyfrową.

Efekty projektu uczniowie przedstawili w formie prezentacji multimedialnej oraz gazetki ściennej.


Rok szkolny 2013/2014

 

Temat projektu: Piorun – ciekawe zjawisko fizyczne.

Uczestnicy:

Bątkowska Natalia, Cabaj Kamila, Jedynak Patrycja, Jedynak Patryk, Kvasniy Mykhaylo, Kwaśniewski Maciej, Leśniewska Natalia, Materkowska Urszula, Miniór Sebastian, Niedźwiedź Dominik, Nowak Piotr, Skorupa Joanna ,Stokłosa Emilia, Wojas Agnieszka

Koordynator projektu:

Elżbieta Szczęsna-Kusak – nauczyciel fizyki

Nauczyciel wspomagający:
Mirosław Gajda – nauczyciel informatyki

Celem projektu było zapoznanie się uczniów z piorunem jako ciekawym zjawiskiem fizycznym, a także zagrożeniami z nim związanymi oraz sposobami uchronienia się przed nimi.

Efekty projektu uczniowie przedstawili w czasie apelu szkolnego, na którym w ciekawy sposób zaprezentowali zdobytą wiedzę. Prezentacji multimedialnej towarzyszyły pokazy wyładowań wywołanych przy pomocy maszyny elektrostatycznej oraz scenki pokazujące jak zachować się w czasie burzy.

 

Temat projektu: Historia mody.
 

Uczestnicy:
Aleksandra Wodecka, Kamil Kryca, Kamil Stosik, Dawid Miękoś, Bartosz Norek, Michał Bysiec

Opiekun:
Anna Kaczmarczyk – nauczyciel historii

Celem projektu było zapoznanie uczniów ze zmieniającymi się na przestrzeni wieków trendami polskiej mody kobiecej, z uwzględnieniem sytuacji politycznej naszego kraju.

Efektem końcowym projektu była gazetka ścienna, która została zamieszczona na korytarzu szkolnym, prezentacja multimedialna ukazująca przemiany w modzie w poszczególnych wiekach oraz wystawa modeli ubiorów kobiecych.


zdjęcia

Temat projektu: Historia komputerów.

 

Uczestnicy:

Patryk Jachna, Adrian Szewelańczyk, Konrad Pobiega.

Opiekun projektu:
Mirosław Gajda – nauczyciel informatyki

Celem projektu było zapoznanie się uczniów z historią komputerów, począwszy od pierwszych maszyn liczących z lat czterdziestych dwudziestego wieku, poprzez pierwsze komputery osobiste z lat osiemdziesiątych, po współczesne superkomputery o wielkiej mocy obliczeniowej.

Efekty projektu uczniowie przedstawili w formie prezentacji multimedialnej oraz gazetki ściennej.

 

 

Rok szkolny 2012/2013

 

Temat projektu: Odkrywamy Korczaka.

 

Uczestnicy:

Dariusz Buczak, Justyna Korzec, Kamil Kurek, Justyna Oracz, Aneta Pszczoła,

Kamila Pszczoła, Piotr Ryba, Piotr Sobieraj, Angelika Szwed

 

Opiekunowie:

Ewa Gajda – nauczyciel języka polskiego
Mirosław Gajda – nauczyciel informatyki

 

Projekt został zrealizowany w związku z „Rokiem Korczaka”, a jego głównym celem było przybliżenie młodzieży gimnazjalnej sylwetki „Starego Doktora”.

 

Efektem końcowym projektu była gazetka ścienna, która została zamieszczona na korytarzu szkolnym  oraz prezentacja multimedialna ukazująca biografię  Janusza Korczaka, z którą uczestnicy projektu zapoznali pozostałych uczniów.

 

Temat projektu: "Eques Polonus Sum” – szycie stroju szlacheckiego.

 

Uczestnicy:
Patrycja Walczak, Paulina Mystek, Walter Bober, Piotr Masłowski, Adrian Rajczak, Hubert Zys, Adrian Stosik, Bartłomiej Janiec, Kuba Łabuz

Opiekun:
Anna Kaczmarczyk – nauczyciel historii

Cele projektu były następujące: rozbudzanie wśród młodzieży szkolnej postawy wrażliwego
i świadomego miłośnika historii, promowanie tradycji i kultury szlacheckiej, szerzenie patriotycznych postaw oraz rozwijanie umiejętności stosowania teorii w praktyce.

Efektem końcowym projektu był apel poświęcony polskiej kulturze szlacheckiej, album pt. „Życie codzienne szlachty”, uszyty przez uczniów strój polskiego szlachcica, makieta dworku szlacheckiego oraz prezentacja multimedialna „Polska kultura szlachecka na przestrzeni dziejów”.
 

Temat projektu: Palić, nie palić? - Oto jest pytanie.

 

 W projekcie brali udział uczniowie klasy II: Natalia Bątkowska, Karolina Biesaga, Kamila Cabaj, Piotr Cabaj, Kamila Dybek, Klaudia Kozioł, Ilona Maj, Patrycja Tomal.

Celem projektu było:

- poszerzenie wiedzy u uczniów w zakresie profilaktyki uzależnień zwłaszcza profilaktyki palenia papierosów,

-wzbudzenie u uczniów postaw  prozdrowotnych,

-wzrost u uczniów potrzeby  dbania o zdrowie swoje i innych,

-uświadomienie uczniom o roli aktywności fizycznej w życiu młodzieży, sport jako forma spędzania wolnego czasu.

 Podczas realizacji projektu uczniowie przeprowadzili konkurs międzyklasowy na plakat antynikotynowy pt. „Papieros twój wróg”, wykonali prezętację multimedialną na temat „Szkodliwości palenia papierosów na organizm człowieka”, wykonali gazetkę prozdrowotną.

Na zakończenie projektu uczniowie przedstawili apel prozdrowotny, na którym nastąpiło podsumowanie programu: rozstrzygnięcie konkursu na plakat, prezentacja multimedialna oraz krótka inscenizacja wg. Kabaretu Starszych Panów. Realizację projektu zakończono dokonaniem przez uczniów analizy pracy grupowej podczas trwania projektu.

Koordynatorami projektu była p. Barbara Niedziela oraz  p. Alicja Witkoś - Kłos.

 

Temat projektu: Popkultura na przełomie  wieków przez pryzmat utworów muzycznych.

 

Uczestnicy:

Szymon Szczęsny, Hubert Lubera, Patryk Pawlik, Oliwia Śmieszek, Natalia Kurzyńska, Paulina Mystek, Angelika Szumilas, Aldona Markowska.

Cele projektu:

 - używanie języka angielskiego do układania notatki i prezentacji,

 - poznanie zagadnienia kulturowego „Popculture through the music”,

 - zbadanie znajomości tego zagadnienia,

 - rozwijanie zainteresowań i warsztatu wokalno-muzycznego,

 - wzbogacenie umiejętności leksykalno-gramatycznej języka angielskiego u uczniów.

 

Praca w tym projekcie polegała na wyszukiwaniu informacji na temat różnych dziedzin życia w poszczególnych dekadach, nauce tekstów utworów anglojęzycznych, oraz udziale w warsztatach muzycznych w języku angielskim. Jedna z uczestniczek projektu brała udział w warsztatach Gospel w Busku Zdroju prowadzonych przez brytyjską wokalistkę. Odbyły się również warsztaty muzyczne prowadzone przez profesjonalnego perkusistę z Krakowa, na których uczniowie nauczyli się i wykonali utwór w języku angielskim. Efektem końcowym był koncert zaprezentowany przed społecznością szkolną i lokalną w Domu Kultury w Opatowcu.

Opiekun: Zofia Sobczyk- nauczyciel języka angielskiego.