Ubezpieczenie

W roku szkolnym 2020/2021

uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Opatowcu

są objęci ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków

na podstawie polisy zawartej

 

 

Signal Iduna - kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa | Rankomat.pl

 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

 

 

Ubezpieczenie NNW uczniów w szkole oraz podczas organizowania imprez i wycieczek szkolnych w kraju jest dobrowolne, a umowa  jest zawierana wyłącznie z woli rodziców.

Decyzję o wyborze towarzystwa ubezpieczeniowego podjęła Rada Rodziców.