zaloguj się   |    zarejestruj się   |   

Świetlica

 

 

„Nie ta­kie ważne,

żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­rze wie­dział,

nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał,

nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało.”

Janusz Korczak 

 

 

PONIEDZIAŁEK

13.35 – 14.35

WTOREK

12.50 - 14.50

ŚRODA

11.50 - 14.50

CZWARTEK

11.50 - 12.50

13.35 - 14.35

PIĄTEK

12.50 – 14.50