Zestaw interaktywny

 

 

W ramach "Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich" Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyznał nam w 2009 roku pomoc rzeczową w postaci interaktywnego zestawu multimedialnego składającego się z: tablicy multimedialnej, rzutnika multimedialnego i laptopa ze specjalistycznym oprogramowaniem. Wójt Gminy Opatowiec przekazał zestaw do przeprowadzania testów i diagnozowania potrzeb edukacyjnych uczniów oraz bezprzewodowy tablet umożliwiający prowadzanie interaktywnych zajęć z dowolnego miejsca sali. W szkole został również zamontowany punkt bezprzewodowego dostępu do internetu. tzw. hot-spot