zaloguj się   |    zarejestruj się   |   

Aktualności

 

 

 
Pokaż aktualności z roku:

Podziękowanie

17.11.2017

"Sztandar całuje się z namaszczeniem jak ręce matki,

bowiem sztandar  to Ojczyzna, to Matka,

którą się całuje w rękę,  oddaje szacunek".

                                                
 

 

 

Dyrekcja,

Grono Pedagogiczne

oraz

Społeczność Uczniowska

składają serdeczne podziękowanie

Wójtowi Gminy Opatowiec,

Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec,

oraz wszystkim Darczyńcom,

którzy przyczynili się do ufundowania Szkole sztandaru

i przygotowania uroczystości nadania.

więcej

KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH

17.11.2017

Informujemy, że w dniu 24 listopada 2017r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Opatowcu odbędzie się "KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH". Wszystkie chętne osoby zapraszamy do wzięcia udziału, poniżej przedstawiamy regulamin konkursu.

 

 

REGULAMIN

1.     Postanowienia ogólne:

Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych oraz młodzieży z terenu gminy Opatowiec.

 

2.     Konkurs odbywał się będzie pod patronatem Wójta Gminy Opatowiec.

 

3.     Organizatorami konkursu są:


        Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec,
        Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu,
        Szkoła Podstawowa w Krzczonowie,
        Samorządowa Instytucja Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna
        w Opatowcu.

 

4.     Celem konkursu jest:


         Wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez
         formy aktywności artystycznej,
         Upowszechnianie wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim i Legionach Polskich,
         Integracja różnych środowisk i różnych pokoleń wokół tematu Ojczyzna,
         Edukacja historyczna, poszukiwanie dawnych, zapomnianych już pieśni,
         utrwalenie  najczęściej wykonywanych i popularyzacja nowych utworów
         o treści patriotycznej,
         Umacnianie świadomości narodowej.

 

5.     Terminy:
   
   Zgłoszenia do konkursu należy dostarczyć do dnia 20 listopada 2017 r. do
   Domu Kultury w Opatowcu.
   Przesłuchania konkursowe uczestników przed komisją konkursową oraz publicznością     odbędą się 24 listopada 2017 r. o godz. 1200 
Koncert laureatów i wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się podczas „Wieczernicy patriotycznej” z okazji 150. Urodzin Józefa Piłsudskiego w dniu
5 grudnia 2017 r. w Domu Kultury w Opatowcu.

 

6.     Uczestnicy konkursu:


        W konkursie mogą uczestniczyć soliści, grupy wokalne i wokalno-instrumentalne.
        Każdy z uczestników może wykonać 1 utwór muzyczny.
        Uczestnicy konkursu mogą śpiewać a capella, z akompaniamentem  instumentalnym  lub z podkładem muzycznym przygotowanym przez uczestnika
na CD lub USB. Podkłady muzyczne należy dostarczyć najpóźniej do godz. 1000  w dniu konkursu tj. 24 listopada 2017r. do Domu Kultury w Opatowcu.

 

7.    Kategorie wiekowe:

I Uczniowie Szkół Podstawowych,

II Młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna.

8.     Kryteria oceny:


       Dobór repertuaru, zgodność tematyki utworu z charakterem konkursu.
       Muzykalność, warunki głosowe wykonawców,
       Oryginalność interpretacji utworów i ogólny wyraz artystyczny.

9.     Nagrody:

Każdy wykonawca otrzyma pamiątkowy dyplom i drobny upominek.

Komisja konkursowa wyłoni po 3 laureatów z każdej kategorii wiekowej, którzy otrzymają nagrody. Zaprezentują się oni podczas „Wieczernicy patriotycznej” w dniu 5 grudnia 2017 r. w Domu Kultury w Opatowcu.

 

 

 

 

 

Ogłoszenie

13.11.2017

Informujemy,

że w dniu 14 listopada 2017 r.

dyskoteka dla uczniów klas V-VII Szkoły Podstawowej oraz II-III Gimnazjum 

rozpocznie się o godzinie 17.00 

INFORMACJA

10.11.2017

W związku z uroczystością nadania sztandaru naszej szkole w dniu 14 listopada

2017r.przywóz dzieci do szkoły odbędzie się o godzinę później niz co dzień. 

 

Jednoczesnie przypominamy, że zbiórka uczniów jest o godzinie 9.30 na placu

szkolnym., po której nastąpi przemarsz do koscioła na mszę świętą.

Zaproszenie

05.11.2017

Dyrekcja Szkoły Podstawowej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

oraz

Zarząd Stowarzyszenia

Na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec

mają zaszczyt zaprosić

na

Uroczystość nadania sztandaru Szkole Podstawowej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu

 

w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju”

 

pod honorowym patronatem:

 

Wojewody Świętokrzyskiego,

Marszałka Województwa Świętokrzyskiego,

Wójta Gminy Opatowiec,

Instytutu Pamięci Narodowej,

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

 

Uroczystość odbędzie się 14 listopada 2017 roku

 

Program Uroczystości:

  9.30 – Zbiórka Pocztów Sztandarowych i uczestników uroczystości na placu szkolnym.

10.00 – Msza święta i poświęcenie sztandaru

11.00 – Przemarsz uczestników uroczystości pod pomnik Józefa Piłsudskiego

11.30 – Ceremonia przekazania sztandaru 

12.30 – Wystąpienia okolicznościowe

13.00 – Część artystyczna

WYWIADÓWKA

03.11.2017

 

Informujemy, że

w dniu 8 listopada 2017 roku (środa)

o godzinie 15.00

odbędzie się zebranie rodziców

uczniów Szkoły Podstawowej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu

oraz Gimnazjum.

Serdecznie zapraszamy.

ZEBRANIE

31.10.2017

Pan Sławomir Kowalczyk Wójt Gminy Opatowiec
oraz Pani Dyrektor Elżbieta Szczęsna- Kusak
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Opatowcu
serdecznie  zapraszają 3 listopada o godz:16.00
wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego
 oraz oddziału zerowego na spotkanie w sprawie zajęć dodatkowych, wycieczek realizowanych         w ramach projektu unijnego.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

30.10.2017

Informujemy, że na podstawie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego  

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Opatowcu

zarządził, iż dzień

2 listopada 2017 roku

jest dniem wolnym

od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

Jednocześnie informujemy, że w dniu 2 listopada przedszkole jest czynne
w godzinach: 7.00 - 15.30.

 

Zaproszenie

30.10.2017

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Opatowcu

zapraszam na

zebranie trójek klasowych

Rady Rodziców Szkoły Postawowej i Gimnazjum,

które odbędzie się 02.11. 2017r. (czwartek) o godz. 17.00.

Zebranie dotyczy organizacji uroczystości nadania sztandaru.

Uwaga!!!

16.10.2017

Informujemy, że

w dniu 18 października 2017 r.

będą skrócone lekcje: 

 

lekcja 4 od godziny 10.45 do godziny 11.20;

 

po 4. lekcji będzie przerwa obiadowa; 

 

lekcja 5 do godziny 11.40 do godziny 12.10; 

 

po 5. lekcji nastąpi odwóz klas 0-IV SP;

 

lekcja 6 od godziny 12.20 do godziny 12.50; 

 

po 6. lekcji nastąpi odwóz klas V-VII SP, II-IIIG.