zaloguj się   |    zarejestruj się   |   

Aktualności

 

 

 
Pokaż aktualności z roku:

PUNKT KONSULTACYJNY

07.02.2018

PUNKT KONSULTACYJNY ORGANIZOWANY PRZEZ PRACOWNIKÓW

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W KAZIMIERZY WIELKIEJ

DLA RODZICÓW, UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

 

Obszary udzielanych konsultacji

1. Pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno – wychowawczych uczniów niepełnosprawnych.

2. Pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno – wychowawczych uczniów mających problemy w nauce.

3. Inne - w zależności od potrzeb.

 

Organizacja punktu

Punkt będzie zorganizowany na terenie

Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Opatowcu

w dniach:

 

        - 26.02.2018r. 9.00 – 13.00

 

         - 14.03.2018r. 9.00 – 13.00

 

         - 18.04.2018r. 9.00 – 13.00

 

         - 22.05.2018r. 9.00 – 13.00

 

         - 07.06.2018r. 9.00 – 13.00  

Gratulacje

05.02.2018

 

Miło nam poinformować, iż
w 66 Plebiscycie Sportowym

Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu 2017

tytuł

Najpopularniejszego Nauczyciela Wychowania Fizycznego
w Powiecie Kazimierskim

uzyskała

 

Pani Alicja Witkoś-Kłos

 

Serdecznie gratulujemy!!!

WYWIADÓWKA

05.02.2018

 

Informujemy, że

w dniu 7 lutego 2018 roku (środa)

o godzinie 15.00

odbędzie się zebranie rodziców

uczniów Szkoły Podstawowej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu

oraz Gimnazjum.

Serdecznie zapraszamy.

BEZPIECZNIE NA WSI MAMY- UPADKOM ZAPOBIEGAMY

05.02.2018

„BEZPIECZNIE NA WSI MAMY – UPADKOM ZAPOBIEGAMY”

 

Informujemy, że został ogłoszony Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który przebiega pod Honorowym Patronatem Ministra Rozwoju Wsi. Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Jego celem jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na wsi, poszerzanie wiedzy z zakresu bhp oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci ze środowisk wiejskich. Organizatorami konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie w kategoriach wiekowych:

I grupa – klasy 0 – III szkoły podstawowej

II grupa – klasy IV – VII szkoły podstawowej

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A – 3, w dowolnej technice, na temat zapobiegania najczęściej występującym w gospodarstwach rolnych wypadkom – upadkom osób. Przy ocenie prac konkursowych komisje wezmą pod uwagę: zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie, walory estetyczne pracy, oryginalność i  pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu.

Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i centralnym. Laureaci zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi na każdym etapie.

Zapraszamy chętnych uczniów do konkursu. Prace należy przekazać p. Irenie Kłos i p. Barbarze Niedzieli do dnia 8 marca 2018 roku.

Zabawa karnawałowa

31.01.2018

Zabawa karnawałowa

dla uczniów Szkoły Podstawowej w Opatowcu

odbędzie się w dniu 3 lutego 2018 r. (sobota)

 

Przedszkole
i klasy 0 - III szkoły podstawowej

10.00 – 13.00

 

Klasy IV - VI szkoły podstawowej

15.00 - 20.00

 

Klasa VII

16.00 - 21.00

 

Klasy II-III gimnazjum

16.00 - 21.30

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY

30.01.2018

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY
 

NA PLAKAT

„ SEGREGUJESZ ZYSKUJESZ”

Zapraszamy Uczniów  do wzięcia udziału
w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym
na plakat
 pt: ,,Segregujesz Zyskujesz”.


Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział dzieci i młodzież z każdego etapu nauki. Konkurs trwa od 18 stycznia 2018r do 5 lutego 2018 r. Głównym celem konkursu jest m.in. wzbogacenie wiedzy na temat potrzeby segregacji odpadów i wskazanie pozytywnych jej skutków.

Technika wykonania pracy:
Farby olejne, farby plakatowe, farby akrylowe, tempera, akwarela, ołówek, tusze kolorowe, kredki, wydzieranka, witraż (bibułka), kolaż, wyklejanka, mieszana (wykluczona grafika komputerowa).

Formaty pracy: A3, A4 w orientacji poziomej lub pionowej

Kryteria oceny pracy plastycznej:
Zgodność tematu pracy z tematyką konkursową
Współczesne odniesienie do rozważanej tematyki
Wkład pracy własnej i czytelność przekazu
Oryginalny pomysł i ciekawe wykonanie pracy

Grupy wiekowe:
I grupa – przedszkolaki ( 4,5 i 6 latki)
II grupa – klasy I - III
III grupa – klasy IV- VII

Na odwrocie każdej pracy należy umieścić metryczkę z danymi uczestnika:

Własny tytuł pracy plastycznej

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, klasa

 

Adres szkoły, placówki, e-mail, nr telefonu - do kontaktu

 

Imię i nazwisko, telefon, adres e-mail opiekuna – do kontaktu

 

Prace konkursowe  należy przekazać lub przesłać w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki do 05 lutego  2018r do sekretariatu Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu. W każdej kategorii wiekowej prosimy o przesłanie maksymalnie 5 prac. 

 

W każdej grupie wiekowej przewidziane są dyplomy laureata i nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III miejsca.

 

Zaproszenie

15.01.2018