Aktualności

 

 

 
Pokaż aktualności z roku:

Sukces

20.11.2021

Miło nam poinformować, że

w X Małopolskim Konkursie Pieśni i Poezji Patriotycznej

I miejsce

zdobyła uczennica naszej szkoły

 

Natalia Wróbel

 

Natalii gratulujemy  wspaniałego  osiągnięcia

i życzymy  kolejnych sukcesów!

DYPLOM

Święto Niepodległości

10.11.2021

Gratulacje

05.11.2021

Miło nam poinformować, że

w Wojewódzkim Konkursie Pieśni Patriotycznych

 

„Śpiewamy dla Ciebie POLSKO!”

 

zorganizowanym przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty przy współpracy z:

 

  • Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
  • Samorządowym Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
  • Powiatowym Ośrodkiem Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku Zdroju

 

uczennica naszej szkoły

 

Natalia Wróbel

 

zdobyła III miejsce w kategorii klas IV-VIII szkół podstawowych.

 

Celem konkursu było poszerzanie wiedzy o losach kraju oraz jego historii upamiętnionej w pieśniach patriotycznych, rozwijanie świadomości historycznej dzieci i młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej, kształtowanie wśród uczniów postaw szacunku dla ludzi, którzy walczyli i ginęli za Polskę oraz wspieranie uzdolnionych artystycznie uczniów poprzez umożliwienie im prezentacji własnych umiejętności na forum pozaszkolnym, a także aktywizowanie środowiska szkolnego do udziału w przedsięwzięciach o charakterze patriotycznym.

 

Natalii gratulujemy  wspaniałego  osiągnięcia i życzymy  kolejnych sukcesów!

 

Więcej informacji 

Pamiętamy

28.10.2021

 

Zbliżają się dni, w których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych.
Porządkujemy groby i zapalamy znicze. Wspominamy zarówno naszych bliskich,
jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej.
Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań.

 

 

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu
włączą się w akcję Ministerstwa Edukacji i Nauki

 

PILNE!

30.09.2021

Prosimy, aby wychowankowie przedszkola

z GRUPY II (BIEDRONKI)

od 1 października 2021 r. do 8 października 2021 r.

pozostali w domu. 

 

Informujemy, że

od 1 października 2021 r. do 4 października 2021 r.

UCZNIOWIE KLASY III

Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu

będą kontynuowali naukę w trybie zdalnym.

 

Szczegółowe informacje zostaną przekazane za pośrednictwem dziennika elektronicznego,

po otrzymaniu szczegółowych wytycznych z  Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

Wznowienie działalności stołówki

19.09.2021

Informujemy,

że od dnia 20 września 2021 r.,

będzie wznowiona działalność stołówki szkolnej

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Opatowcu

 

 

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku Zdroju

stwierdzająca przydatności wody do spożycia

z wodociągu publicznego Stary Korczyn

Zebranie z rodzicami

19.09.2021

Informujemy, że

w dniu 21 września 2021 roku (wtorek)

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

o godzinie 16.00

odbędą się spotkania rodziców uczniów uczęszczających

do klas I-VII Szkoły Podstawowej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu

z wychowawcami.

 

Spotkanie rodziców uczniów uczęszczających do klasy VIII

z wychowawcą odbędzie się

w dniu 22 września 2021 roku (środa)

o godzinie 16.00

 

Ze względu na stan epidemii nie będzie spotkania ogólnego.

 

Podczas spotkań z wychowawcami klas zachęcamy

do używania jednorazowych rękawiczek i maseczek.

 

Przypominamy o powinności zachowania dystansu społecznego.

 

Zawieszenie działalności stołówki

12.09.2021

Informuję,

że od dnia 13 września 2021 r.,

ze względu na  decyzje

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku Zdroju

stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia

z wodociągu publicznego Stary Korczyn

zostaje zawieszona działalność stołówki szkolnej

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Opatowcu

 

Od dnia 13 września 2021 r. do odwołania

uczniowie nie będą mogli korzystać z żadnych 

posiłków w stołówce szkolnej.

Plan lekcji

31.08.2021

Program „Dobry Start”

30.08.2021

Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu „Dobry Start” przyznaje i wypłaca ZUS. Program uprawnia do jednorazowego wsparcia w wysokości 300 zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny — czyli wyprawki szkolnej. Wniosek można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą portalu (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Pieniądze  wypłacane są wyłącznie na rachunek bankowy.

Rodzice — bez względu na dochody — mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20 roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami.