zaloguj się   |    zarejestruj się   |   

Aktualności

 

 

 
Pokaż aktualności z roku:

WYWIADÓWKA

20.05.2018

 

Informujemy, że

w dniu 23 maja 2018 roku (środa)

o godzinie 15.00

odbędzie się zebranie rodziców

uczniów Szkoły Podstawowej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu

oraz Gimnazjum.

Serdecznie zapraszamy.

Zaproszenie

26.04.2018

Zaproszenie

18.04.2018

KONKURS FOTOGRAFICZNY

13.04.2018

Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego „ Piękno mojej małej ojczyzny”

I.Organizator:

 Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu.

 

II. Cele konkursu:

 1. Uwiecznienie w fotografii piękna i walorów gminy Opatowiec oraz życia jej mieszkańców.

2. Wykonanie zdjęć ukazujących gminę Opatowiec w ciekawy i oryginalny sposób.

 3. Poszerzanie wiedzy dzieci na temat gminy Opatowiec (krajobrazu, zabytków).

4. Wychowanie patriotyczne dzieci .

 5. Popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu.

 6. Propagowanie fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej.

7. Inspirowanie twórczych poszukiwań. Promowanie nowych talentów w twórczości fotograficznej, rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności.

 

III. Uczestnicy:

 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów i ich rodziców naszej szkoły.

2. Konkurs przeprowadzany jest w następujących kategoriach wiekowych:

·  klasy 0 – III

·  klasy IV – VII

·  II-III Gimnazjum

 

IV. Zasady i warunki uczestnictwa:

1. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie pracy fotograficznej.

2. Każdy autor może zgłosić do konkursu pracę w formie albumu, prezentacji multimedialnej, nagrane na płycie CD/DVD lub w innej ciekawej formie.

3.  Każdą pracę w formie papierowej oraz płytę CD/DVD należy opisać. Opis powinien zawierać: imię i nazwisko wykonawcy zdjęcia, jego adres zamieszkania oraz tytuł konkursu.

4. Pracę należy dostarczyć do wychowawców klas do dnia 30.04.2018 r.

5. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i zapewnia, że:  posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie kopiuje fotografii stworzonych przez inne osoby.

 6. Organizatorzy nie zwracają złożonych prac.

 

 V. Zasady i kryteria oceny:

1. Prace będą oceniane przez jury konkursu. Decyzje jury są ostateczne.

2. Podstawowym kryterium oceny będzie wartość artystyczna prac. Komisja będzie najwyżej oceniała prace:  prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę, charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi  obserwacjami.  Oceniana będzie również estetyka i efekt wizualny, przejrzystość i techniczna poprawność wykonania.

 

VI. Postanowienia końcowe:

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29. 08. 1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póz. zm.)

Zebranie z rodzicami kl.III G

06.04.2018

Informujemy,

że dnia 10 kwietnia 2018 roku (wtorek)

o godzinie 15.00

odbędzie się zebranie rodziców

uczniów kl. III Gimnazjum.

Serdecznie zapraszamy.

Zaproszenie

05.04.2018

KONKURS EKOLOGICZNY.

28.03.2018

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PN. „EKO-TOR”
NA WYKONANIE  TORBY EKOLOGICZNEJ   



 

 Cele konkursu:

 • Propagowanie ekologicznego stylu życia poprzez wykorzystanie surowców wtórnych do własnoręcznego wykonania torby wielokrotnego użytku.
 • Kształtowanie postawy świadomego konsumenta.
 • Rozwijanie zdolności plastycznych.

 

Regulamin konkursu:

 1. Adresat konkursu:
 2. Konkurs adresowany jest do rodziców uczniów z klas I-VII  Szkoły Podstawowej w Opatowcu.
 3. Przedmiot konkursu:
 4. Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu i własnoręcznym wykonaniu torby wielokrotnego użytku.
 5. Torbę można wykonać z dowolnych surowców, np. kartonu, ubrań, materiałów, sznurków, itp.
 6. Technika wykonania, wielkość torby są dowolne.
 7. Jedna osoba może przygotować tylko jedną torbę.
 8. Do torby należy przymocować przywieszkę z danymi autora: imię i nazwisko.
 9. Prace należy dostarczyć do 20 kwietnia 2018r do wychowawców klas.
 10. Komisja konkursowa:
 11. W skład komisji konkursowej wchodzą: dyrektor szkoły, nauczyciele organizujący konkurs.
 12. Komisja będzie oceniała pomysłowość, estetyczne wykonanie
  i funkcjonalność torby.
 13. Rozstrzygnięcie konkursu:
 14.  Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi  do 11 maja 2018r.
 15. W konkursie wyłonionych zostanie 3 laureatów (I, II i III miejsce)oraz wyróżnienia , dla których przewidziane są dyplomy i nagrody, a dla pozostałych uczestników dyplomy
  za udział w konkursie.

 

KIERMASZ WIELKANOCNY

16.03.2018

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OPATOWCU SERDECZNIE ZAPRASZA WSZYSTKICH UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, RODZICÓW ORAZ MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY NA KIERMASZ WIELKANOCNY, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W NASZEJ SZKOLE OD 19 MARCA 2018R. 

 

 

KONKURS RECYTATORSKI

16.03.2018

„STROFY DLA OJCZYZNY”

 

Pod hasłem „Strofy dla Ojczyzny” został ogłoszony Powiatowy Konkurs Recytatorski organizowany przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju.

Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas:

„0” i I – pierwsza grupa wiekowa

II i III – druga grupa wiekowa

Każdy uczestnik wybiera jeden utwór z całego bogactwa poezji dla dzieci i prezentuje go w czasie do 5 minut. Może to być także twórczość własna. Konieczna jest również znajomość autora i tytułu prezentowanego wiersza.

Kryteria oceny: odpowiedni dobór wiersza, staranne opanowanie tekstu, intonacja i modulacja głosu, interpunkcja i artykulacja, tempo recytacji, postawa recytatora, strój szkolny, ogólne wrażenie estetyczne.

Konkurs będzie przebiegał w etapach: szkolnym, gminnym i powiatowym. Etap szkolny zaplanowano  na dzień 9 kwietnia.

Zapraszamy wszystkich uczniów klas: „0”, I, II, III  do wzięcia udziału w XV już edycji konkursu recytatorskiego. 

KIERMASZ WIELKANOCNY

06.03.2018

 

W dniach od 19 od 23 marca 2018r. w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Opatowcu odbędzie się Kiermasz Wielkanocny organizowany przez Radę Rodziców. W związku z tym zwracamy się z prośbą do wszystkich uczniów o przygotowanie własnoręcznie wykonanych ozdób wielkanocnych i przyniesienie ich do wychowawców klas do dnia 16 marca 2018r.