zaloguj się   |    zarejestruj się   |   

Aktualności

 

 

 
Pokaż aktualności z roku:

WAKACJE

04.07.2018

 

Kochane Dzieci,

Droga Młodzieży, Szanowni Rodzice! 

                                                             

Dziękując za cały rok szkolny pełen wrażeń i sukcesów,

życzymy wszystkim słonecznych, bezpiecznych wakacji,

udanego wypoczynku, wspaniałych przygód

 i wielu niezapomnianych przeżyć.

 

Dyrekcja oraz pracownicy

Szkoły Podstawowej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu

RODO

04.06.2018

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARSZALKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
W OPATOWCU

ZBIÓRKA NAKRĘTEK

25.05.2018

W dniach 04 - 12 czerwca 2018 roku
w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 w Opatowcu
będzie prowadzona zbiórka nakrętek.

 

WYWIADÓWKA

20.05.2018

 

Informujemy, że

w dniu 23 maja 2018 roku (środa)

o godzinie 15.00

odbędzie się zebranie rodziców

uczniów Szkoły Podstawowej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu

oraz Gimnazjum.

Serdecznie zapraszamy.

Zaproszenie

26.04.2018

Zaproszenie

18.04.2018

KONKURS FOTOGRAFICZNY

13.04.2018

Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego „ Piękno mojej małej ojczyzny”

I.Organizator:

 Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu.

 

II. Cele konkursu:

 1. Uwiecznienie w fotografii piękna i walorów gminy Opatowiec oraz życia jej mieszkańców.

2. Wykonanie zdjęć ukazujących gminę Opatowiec w ciekawy i oryginalny sposób.

 3. Poszerzanie wiedzy dzieci na temat gminy Opatowiec (krajobrazu, zabytków).

4. Wychowanie patriotyczne dzieci .

 5. Popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu.

 6. Propagowanie fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej.

7. Inspirowanie twórczych poszukiwań. Promowanie nowych talentów w twórczości fotograficznej, rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności.

 

III. Uczestnicy:

 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów i ich rodziców naszej szkoły.

2. Konkurs przeprowadzany jest w następujących kategoriach wiekowych:

·  klasy 0 – III

·  klasy IV – VII

·  II-III Gimnazjum

 

IV. Zasady i warunki uczestnictwa:

1. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie pracy fotograficznej.

2. Każdy autor może zgłosić do konkursu pracę w formie albumu, prezentacji multimedialnej, nagrane na płycie CD/DVD lub w innej ciekawej formie.

3.  Każdą pracę w formie papierowej oraz płytę CD/DVD należy opisać. Opis powinien zawierać: imię i nazwisko wykonawcy zdjęcia, jego adres zamieszkania oraz tytuł konkursu.

4. Pracę należy dostarczyć do wychowawców klas do dnia 30.04.2018 r.

5. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i zapewnia, że:  posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie kopiuje fotografii stworzonych przez inne osoby.

 6. Organizatorzy nie zwracają złożonych prac.

 

 V. Zasady i kryteria oceny:

1. Prace będą oceniane przez jury konkursu. Decyzje jury są ostateczne.

2. Podstawowym kryterium oceny będzie wartość artystyczna prac. Komisja będzie najwyżej oceniała prace:  prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę, charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi  obserwacjami.  Oceniana będzie również estetyka i efekt wizualny, przejrzystość i techniczna poprawność wykonania.

 

VI. Postanowienia końcowe:

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29. 08. 1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póz. zm.)

Zebranie z rodzicami kl.III G

06.04.2018

Informujemy,

że dnia 10 kwietnia 2018 roku (wtorek)

o godzinie 15.00

odbędzie się zebranie rodziców

uczniów kl. III Gimnazjum.

Serdecznie zapraszamy.

Zaproszenie

05.04.2018