Dobre praktyki

Wiosna Talentów

Przeciwdziałając rozpowszechnionemu wśród uczniów postrzeganiu Pierwszego Dnia Wiosny jako „Dnia Wagarowicza”, w Zespole Szkół w Opatowcu 21 marca 2012 r. zorganizowano konkurs uczniowskich talentów. W tym dniu nie odbyły się w szkole zajęcia dydaktyczne i wszyscy uczniowie - począwszy od przedszkolaków, a skończywszy na gimnazjalistach - uczestniczyli w imprezie: albo jako uczestnicy konkursu, albo jako widownia. Całe przedsięwzięcie zorganizowane zostało jako impreza otwarta dla lokalnej społeczności i odbyło się w gminnym Domu Kultury. Honorowy patronat nad imprezą objął Wójt Gminy. Podjęte działania miały także charakter profilaktyczny: poprzez zachęcanie dzieci i młodzieży do rozwijania swoich talentów i pasji propagowały zdrowy styl życia wolny od nałogów.

„Wiosna Talentów” jest przedsięwzięciem promującym szkołę i młodych artystów w środowisku lokalnym, jest organizowana corocznie i ma szansę wpisać się do kalendarza imprez organizowanych cyklicznie na terenie gminy.

 

Link do strony Kuratorium Oświaty w Kielcach:

http://kuratorium.kielce.pl/8621/dobra-praktyka-zespol-szkol-w-opatowcu