zaloguj się   |    zarejestruj się   |   

Działalność Drużyny ZHP

HARCERZE ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
W OPATOWCU UCZCILI 155. ROCZNICĘ POWSTANIA STYCZNIOWEGO ORAZ BITWY POD GROCHOWISKAMI

   Powstanie Styczniowe 1863-1864 było najdłużej trwającym zrywem niepodległościowym w epoce porozbiorowej. Do walki wciągnęło wszystkie warstwy społeczeństwa, odcisnęło się silnie na ówczesnych stosunkach międzynarodowych, a wreszcie spowodowało ogromny przełom społeczny i ideowy w dziejach narodowych, co wywarło decydujący wpływ na rozwój nowoczesnego społeczeństwa polskiego.
   18 marca 1863 r. pod Grochowiskami rozegrała się jedna z najkrwawszych bitew powstania styczniowego, w której powstańcy  Langiewicza starli się z 3,5-tysięcznym, dysponującym 6 działami, korpusem regularnej rosyjskiej piechoty. Mimo skrajnie niekorzystnych warunków terenowych, w jakich przyszło walczyć osaczonym na grzęzawisku powstańcom, bitwa zakończyła się zwycięstwem Polaków. Znaczący udział miał w nim, zrekonstruowany po klęsce miechowskiej, oddział Żuawów Śmierci, którzy po brawurowym ataku zdobyli rosyjskie działa. Całodzienna bitwa zebrała krwawe żniwo - po obu stronach po około 300 ofiar.

   Na pamiątkę tych wydarzeń, w sobotę 17 marca 2018 roku, 14 Buska Drużyna Harcerska Wielopoziomowa działająca przy Szkole Podstawowej w Opatowcu wzięła udział w XXIX Rajdzie „Szlakiem Powstania Styczniowego”. Wyjazd odbył się w ramach działań z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości i został sfinansowany przy wsparciu Urzędu Gminy w Opatowcu. Członkowie drużyny  pieszo przemierzyli 9-kilometrową trasę z Buska-Zdroju do Grochowisk, gdzie odbyła się oficjalna uroczystość obchodów 155. rocznicy Powstania Styczniowego oraz bitwy pod Grochowiskami. Uroczystości rozpoczęto odśpiewaniem hymnu Polski. Następnie przybyłych przywitał burmistrz Pińczowa Włodzimierz Badurak. Po krótkich wystąpieniach okolicznościowych odczytano apel poległych, ksiądz proboszcz z Bogucic odmówił  modlitwę w intencji zmarłych, po czym na mogile powstańców złożono znicze oraz wiązanki kwiatów. Na zakończenie uczestnicy uroczystości, w tym również pani wojewoda Agata Wojtyszek, obejrzeli inscenizację historyczną, w której wziął udział m.in. wiernie zrekonstruowany i wyposażony przez Roberta Osińskiego oddział Żuawów Śmierci z Buska-Zdroju.

Za udział w rajdzie i uroczystości patriotycznej harcerze otrzymali pamiątkowy znaczek, upominek oraz dyplomy.

zdjęcia

 

Działalność 18 Buskiej Drużyny Harcerskiej wielopoziomowej im. Lucjana Skrzyńskiego działającej przy Zespole Szkół w Opatowcu

 

         Każdego roku drużyna harcerska bierze udział w następujących uroczystościach i imprezach:

·        Udział w Zlocie Hufca przygotowanym przez harcerzy z Hufca w Busku Zdroju,

·        Udział harcerzy w mszy polowej przed pomnikiem Żołnierza Września, Legionisty i Partyzanta Batalionów Chłopskich w Ksanach, upamiętniająca wybuch II wojny światowej,

·        Udział harcerzy w obchodach rocznicy Pierwszych Bojów Legionów Józefa Piłsudskiego w Czarkowach przed Pomnikiem „Ku chwale pierwszych bojów Józefa Piłsudskiego”,

·        Udział harcerzy w Gminnych obchodach Święta Niepodległości,

·        Przygotowanie i udział harcerzy w Gminnych obchodach Święta 3-go Maja,

·        Harcerzy brali udział w zbiórce pieniędzy w finale WOŚP,

·        Udział w uroczystościach upamiętniających ofiary zbrodni Katyńskiej i ofiary katastrofy Smoleńskiej oraz Powstania Styczniowego,

·        W roku 2012 udział w odsłonięciu pomnika ku czci poległych Żydów w Mistrzowicach,

·        Opieka nad miejscami pamięci narodowej na terenie Gminy Opatowiec.

 

Celem prowadzenia drużyny jest rozwijanie u uczniów zainteresowań pasją i metodą harcerską. Uczniowie poznają m.in. historię najbliższej okolicy.

 

Opiekunem drużyny harcerskiej jest p.Alicja Witkoś-Kłos

 

 

Dn. 21.09.2014r.

harcerze z 18 Buskiej Drużyny Wielopoziomowej z Opatowca

brali udział w obchodach  rocznicy Bitwy pod Czarkowami

 

W dniu 21 września 2014 r. harcerze z 18 Buskiej Drużyny Wielopoziomowej z Opatowca brali udział w obchodach 100-lecia chrztu bojowego 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich w boju pod Czarkowami  przy pomniku Zwycięstwa Legionów w Czarkowach.

Po wystawieniu posterunku honorowego przy pomniku przez Wojsko Polskie oraz 3 Buskiej Drużyny Wędrowniczej AMICUS, licznych pocztów sztandarowych, odegraniu hymnu narodowego i wciągnięciu flagi państwowej na maszt, rozpoczęła się koncelebrowana uroczysta polowa Msza święta.

Po okolicznościowych przemówieniach, odczytano Apel Poległych i oddano salwę honorową. Uroczystościom towarzyszyła grupa rekonstrukcji historycznych pn. Świętokrzyski Szwadron Kawalerii Ochotniczej.

Delegacja harcerzy z Zespołu Szkół w Opatowcu złożyła kwiaty pod pomnikiem.

Nauczyciele sprawujący opiekę nad uczniami:

Pani Dyrektor Elżbieta Szczęsna–Kusak oraz Alicja Witkoś-Kłos

 zdjęcia