zaloguj się   |    zarejestruj się   |   

Działalność Drużyny ZHP

 

Działalność 18 Buskiej Drużyny Harcerskiej wielopoziomowej im. Lucjana Skrzyńskiego działającej przy Zespole Szkół w Opatowcu

 

         Każdego roku drużyna harcerska bierze udział w następujących uroczystościach i imprezach:

·        Udział w Zlocie Hufca przygotowanym przez harcerzy z Hufca w Busku Zdroju,

·        Udział harcerzy w mszy polowej przed pomnikiem Żołnierza Września, Legionisty i Partyzanta Batalionów Chłopskich w Ksanach, upamiętniająca wybuch II wojny światowej,

·        Udział harcerzy w obchodach rocznicy Pierwszych Bojów Legionów Józefa Piłsudskiego w Czarkowach przed Pomnikiem „Ku chwale pierwszych bojów Józefa Piłsudskiego”,

·        Udział harcerzy w Gminnych obchodach Święta Niepodległości,

·        Przygotowanie i udział harcerzy w Gminnych obchodach Święta 3-go Maja,

·        Harcerzy brali udział w zbiórce pieniędzy w finale WOŚP,

·        Udział w uroczystościach upamiętniających ofiary zbrodni Katyńskiej i ofiary katastrofy Smoleńskiej oraz Powstania Styczniowego,

·        W roku 2012 udział w odsłonięciu pomnika ku czci poległych Żydów w Mistrzowicach,

·        Opieka nad miejscami pamięci narodowej na terenie Gminy Opatowiec.

 

Celem prowadzenia drużyny jest rozwijanie u uczniów zainteresowań pasją i metodą harcerską. Uczniowie poznają m.in. historię najbliższej okolicy.

 

Opiekunem drużyny harcerskiej jest p.Alicja Witkoś-Kłos

 

 

Dn. 21.09.2014r.

harcerze z 18 Buskiej Drużyny Wielopoziomowej z Opatowca

brali udział w obchodach  rocznicy Bitwy pod Czarkowami

 

W dniu 21 września 2014 r. harcerze z 18 Buskiej Drużyny Wielopoziomowej z Opatowca brali udział w obchodach 100-lecia chrztu bojowego 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich w boju pod Czarkowami  przy pomniku Zwycięstwa Legionów w Czarkowach.

Po wystawieniu posterunku honorowego przy pomniku przez Wojsko Polskie oraz 3 Buskiej Drużyny Wędrowniczej AMICUS, licznych pocztów sztandarowych, odegraniu hymnu narodowego i wciągnięciu flagi państwowej na maszt, rozpoczęła się koncelebrowana uroczysta polowa Msza święta.

Po okolicznościowych przemówieniach, odczytano Apel Poległych i oddano salwę honorową. Uroczystościom towarzyszyła grupa rekonstrukcji historycznych pn. Świętokrzyski Szwadron Kawalerii Ochotniczej.

Delegacja harcerzy z Zespołu Szkół w Opatowcu złożyła kwiaty pod pomnikiem.

Nauczyciele sprawujący opiekę nad uczniami:

Pani Dyrektor Elżbieta Szczęsna–Kusak oraz Alicja Witkoś-Kłos

 zdjęcia