Z kart historii

HISTORIA SZKOŁY W OPATOWCU

Pierwsza wiadomość o istnieniu szkoły w Opatowcu pochodzi z 1383 roku. Szkoła działała przy parafii i kierował nią Derslaus rector scolarum. Wśród absolwentów wymieniani byli: Herman z Opatowca, kanonik gnieźnieński /1331/, kapelan królewski Franciszek z Opatowca /1351/ oraz magister Simon de Opatovec, który w roku 1408 przebywał na dworze papieskim. 

Z pewnością z tej szkoły wyszedł też żyjący w XIV wieku Marek z Opatowca - wykładowca Akademii Krakowskiej i autor wierszowanego podręcznika zasad metryki łacińskiej pt. „Metrificale”.

Informacje o istnieniu szkoły w Opatowcu możemy też odszukać w "Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego", który podaje, iż w 1883 roku we wsi Opatowiec istniała szkoła elementarna, która przetrwała do 1918 roku, jako 4 klasowa szkoła początkowa. 

Po odzyskaniu Niepodległości i ukazaniu się w 1919 roku dekretu o obowiązku szkolnym oraz ogłoszeniu w 1922 roku ustawy o szkołach powszechnych w Opatowcu powstała siedmioklasowa szkoła powszechna.

W roku szkolnym 1937/1938 kierownikiem Szkoły Powszechnej w Opatowcu była K. Kałużowa. Grono nauczycieli stanowili: Baran, Bochniak, Wojtasówna,  Anna Gąsiorowska /1906 - 1992/. 

Wychowankami szkoły byli:

  • Ksiądz prałat Bolesław Charzewski
  • Dionizja Wawrzykowa – Wierciochowa

W latach okupacji hitlerowskiej miejscowi nauczyciele, aby nie przerwać młodzieży dalszej nauki po ukończeniu szkoły powszechnej na terenie gminy za zgodą władz niemieckich powołali do życia dwuletnią Zasadniczą Szkołę Handlową. Ponadto, w Opatowcu rozwinęło się tajne nauczanie miejscowej młodzieży, w zakresie szkoły średniej.  Jednym z pośród wielu nauczycieli tajnego nauczania był późniejszy pisarz i publicysta śląski – Wilhelm Szewczyk /1916-1993/, który w latach wojny ukrywał się tu pod przybranym nazwiskiem Władysław Kret.

Wilhelm Szewczyk jest autorem piosenki pt. „Opatowiec”, której refren jest oficjalnym hejnałem miejscowości:

OPATOWIEC

Jedni na rybki, drudzy na grzybki,
inni na panny zerkną z za szybki,
a wokół pachnie przyjemna woń.
Wiślane cudna toń.

Opatowiec bujnym lasem i Wisłą pachnący.
Opatowiec serca młodych i starych krzepiący.
Pełno w nim wrażeń, handlu i walk. 
Kto stąd odejdzie ten wciąż wieczny ma żal.

Narzekasz często, że ci jest żle,
że plotki, bimber, przydziały gdzie?
A nie wiesz o tym, że słońce lśni 
i Wisła cudnie śni.

Opatowiec bujnym lasem i Wisłą pachnący.
Opatowiec serca młodych i starych krzepiący.
Pełno w nim wrażeń, handlu i walk. 
Kto stąd odejdzie ten wciąż wieczny ma żal.

A więc pokochaj to miasto cudne,
Choćby ci życie w nim było trudne,
choćby mrok wojny na twarz twą padł,
ze skały spojrzyj w świat.

Opatowiec bujnym lasem i Wisłą pachnący.
Opatowiec serca młodych i starych krzepiący.
Pełno w nim wrażeń, handlu i walk. 
Kto stąd odejdzie ten wciąż wieczny ma żal.

 

Nauczycielami tajnego nauczania w Opatowcu byli też: J. Pociej, prokurator Wiewióra z Sosnowca i inż. leśnik Henryk Skrzyński pseud. "Dąb" członek miejscowej placówki A.K., instruktor wyszkolenia bojowego Szarych Szeregów w Opatowcu, (brat Lucjana Skrzyńskiego).

Po wyzwoleniu w 1945 roku nauczyciele przystąpili do natychmiastowego uruchomienia Szkoły Podstawowej. Kierownikiem szkoły została nadal nauczycielka języka polskiego i niemieckiego - K. Kałużowa.

W 1958 roku wieś Opatowiec otrzymała nowy budynek szkolny, gdzie dyrektorami Gminnej Zbiorczej Szkoły Podstawowej byli: W. Dudała i Z. Dybała. Szkoła otrzymała za patrona Władysława Jaworskiego - działacza komunistycznego urodzonego w Opatowcu, który w latach okupacji hitlerowskiej występował pod pseudonimem "Stary Władek" i jako sekretarz Komitetu Podokręgu Pińczowskiego Polskiej Partii Robotniczej w 1944 roku na wsiach zakładał komórki partyjne.

W 1959 roku przy szkole zbiorczej powołano do życia Zasadniczą Szkołę Rolniczą, która stanowiła filię Technikum Rolniczo-Ogrodniczego w Cudzynowicach .

W 1999 roku w wyniku reformy systemu oświatowej, która doprowadziła do przekształcenia obowiązującego, od 1968 r. dwustopniowego systemu szkolnictwa w strukturę trzystopniową w miejsce dotychczasowej ośmioklasowej szkoły podstawowej powołano do istnienia sześcioletnią szkołę podstawową oraz trzyletnie gimnazjum.

Przez szereg długich lat szkoła opatowiecka wydała w świat wielu utalentowanych młodych ludzi, którzy po zdobyciu dalszych tajników wiedzy stali się wybitnymi ludźmi.