Nasze sukcesy w roku 2012/2013

 


„Sukces nigdy nie jest efektem „słomianego zapału"

- tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień.”

James Madison