Stołówka szkolna

 

Uczniowie  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Opatowcu
mogą korzystać z jednodaniowych obiadów.

 

Cena obiadów w stołówce szkolnej dla uczniów:

1,50 zł x ilość dni w przypadającym miesiącu
 

 Obiady dla uczniów szkoły podstawowej są wydawane

w godz. 11:30 - 11:50 - klasy I-V

w godz. 12:00 - 12:30 - przedszkole

w godz. 12:35 - 12:55 - klasy VI-VIII

 

Opłatę za obiady należy uiszczać do 10-go każdego miesiąca 

u wychowawców klas.