Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 

Początek roku szkolnego

1 września 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2021 - 31 grudnia 2021 r.

Ferie zimowe

17 stycznia -  30 stycznia 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

14 kwietnia  - 19 kwietnia 2022 r.

Egzamin ośmioklasisty  
. - język polski 24 maja 2022 r.
- matematyka 25 maja 2022 r.
- język obcy nowożytny  26 maja 2022 r.

Majówka

 1 - 3 maja 2022 r.

Zakończenie roku szkolnego

24 czerwca 2022 r.

Wakacje

25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.


Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

15.10. 2021 r. 

12.11. 2021 r.

07. 01.2021 r.

02. 05. 2022 r.

24-26.05.2022 r. (egzamin ósmoklasisty)

17.06. 2022 r.