Sukcesy w Gimnazjum

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW GIMNAZJUM  W  ROKU  SZKOLNYM  2013/2014

 

Uczennica klasy trzeciej gimnazjum Eryka Gwiazda w roku szkolnym 2013/14 zakwalifikowała się do Świętokrzyskiego System Wspierania Talentów – Fascynujący Świat Nauki realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,  Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Realizacja projektu ma na celu wsparcie uczniów zdolnych z terenu województwa świętokrzyskiego w zakresie praktycznego rozwijania kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji naukowych, uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych oraz inicjatywności, jako istotnych kompetencji związanych z przygotowaniem młodych ludzi do wejścia na rynek pracy.
Projekt jest realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w partnerstwie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach od 01.01.2014r. do 31.12.2014 r. na terenie województwa świętokrzyskiego.

Eryka realizuje projekt badawczy z fizyki : „ Niezwykła woda” .

Zakres wsparcia dla ucznia w projekcie to:

  • tematyczne seminaria naukowe,
  • warsztaty badawcze,
  • zajęcia warsztatowe,
  • wyjazdy edukacyjne,
  • Letnie Akademie Naukowe,
  • konsultacje e-learningowe,
  • opieka naukową i metodyczna podczas realizacji edukacyjnych projektów badawczych,
  • pakiety dydaktyczne.

Link do strony FSN:http://fsn.scdn.pl/index.php

 

Paweł Biały

III miejsce w finale powiatowym XXXVII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.

 

 

Drużyna  w składzie: Patryk Kociński, Tomasz Krypel, Patryk Małek, Kamil Siwy,        Krystian Wróbel, Patryk Jedynak, Piotr Nowak, Dominik Niedźwiedź, Patryk Kościółek, Maciej Kwaśniewski

-  I miejsce oraz  awans do  eliminacji na szczeblu wojewódzkim,  największego w Polsce Turnieju Piłkarskiego Coca-Cola Cup 2014.

 

Marcin Ryba

został laureatem ogólnopolskiego konkursu pod nazwą  „Bądź bezpieczny w swoim domu” organizowanego przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.

 

Adrian Niedźwiedź, Kamil Siwy, Wojciech Kowalczyk

–  II miejsce drużynowo, Kamil Siwy indywidualnie– IV w eliminacjach powiatowych ogólnopolskiego turnieju BRD

 

III miejsce - półfinał wojewódzki "Piłkarska Kadra Czeka"

Kowalczyk Wojciech

Siwy Kamil

Niedżwiedź Adrian

Wróbel Krystian

Małek Patryk

Markowski Kacper

Kociński Patryk

Sendor Szymon

Kowalczyk Jakub

Janiec Krzysztof

Krypel Tomasz

Korzec Maciej

Domagała Paweł

Kryca Daniel

Niedźwiedź Bartosz

Krawczyk Miłosz

Kościółek Bartosz

Kociński Dominik

Kmiecik Hubert

Dybała Bartosz