ICT...

"Zobaczysz więcej perfekcji w działaniu komputera jako sługi.

Następnym etapem będzie komputer jako przewodnik lub pośrednik."  

Steve Jobs 

 

 

Od sierpnia 2013 roku GminaOpatowiec rozpocznie realizację projektu pn. „ICT w klasach I-III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec”. Umowę o dofinansowanie tego projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” Wójt Gminy Opatowiec podpisał w dniu  14 stycznia 2012 roku w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach.  

Celem projektu „ICT w klasach I-III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec” jest przygotowanie czternastunauczycieli edukacji wczesnoszkolnej ze szkół podstawowych w Gminie Opatowiecdo prowadzenia zajęć komputerowych z dziećmi. Nauczyciele wezmą udział między innymi w szkoleniach i warsztatach stacjonarnych oraz e-learningowych z zakresu technologii informacyjnej, metodyki zajęć komputerowych, form komunikacji w sieci, czy bezpieczeństwa w Internecie. Projekt będzie realizowany do końca lutegoprzyszłego roku. Jego koszt wynosi ponad 62720,01 złotych, z czego 53312,01 złotych pochodzić będzie z funduszy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.