Propozycje i inicjatywy rodziców

 

Ewentualne Państwa propozycje i inicjatywy

dotyczące pracy szkoły

prosimy kierować na adres e-mailowy: 

zsopatowiec@op.pl