Marzec

27 marca 2015r.

APEL PROFILAKTYCZNY

 

W dniu 27 marca 2015r. uczennice klas IV – VI przygotowały apel „Żyj zdrowo – nie pal!”. Po raz kolejny nasza szkoła bierze udział w programie profilaktycznym „Znajdź właściwe rozwiązanie”, który organizowany jest przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Busku – Zdroju. Głównym celem tego programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów.

25 marca 2015r.

SUKCESY UCZNIÓW GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W OPATOWCU

Uczniowie kl. III Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół w Opatowcu: Kamila Kwaśniewska i Wojciech Kowalczyk  zostali laureatami Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego, zajmując czołowe miejsca w województwie. 16 kwietnia Kurator Oświaty wręczy laureatom dyplomy Laureata. Dzięki  tytułowi Laureata uczniowie Ci zostają zwolnieni z części przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego, uzyskując 100% punktów. Uczniów do konkursu przygotowała pani dyrektor  Elżbieta Szczęsna – Kusak.

 Duży sukces odniosła  również Oliwia Grzywna, która została finalistką  Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego. Uczennicę przygotowała pani  Barbara Niedziela.

Gratulujemy sukcesów uczniom Gimnazjum.

zdjęcia

24 marca 2015 r.

XXIII TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA w Gimnazjum

W tym roku już po raz 23. obchodziliśmy Tydzień Kultury Języka w województwie świętokrzyskim. Ponieważ tegorocznym hasłem Tygodnia były słowa Williama Szekspira: „Mówić to mało – trzeba mówić do rzeczy”, motywem przewodnim naszych obchodów była właśnie sztuka mówienia.

„Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą” – twierdził A. Mickiewicz. I choć dzisiaj trochę inaczej niż w czasach autora „Pana Tadeusza” ją okazujemy, wszyscy lubimy przecież mieć do czynienia z ludźmi kulturalnymi, uprzejmymi i życzliwymi. Wymienione cechy uzewnętrzniają się także w języku – a przede wszystkim w sposobie mówienia. Właśnie od kultury wypowiadania się zależy przebieg i rezultat naszego porozumiewania się z innymi.

            Zorganizowany w naszym Gimnazjum z okazji Tygodnia Kultury Języka coroczny międzyklasowy turniej „Zabawy językiem polskim” był świetną okazją, aby w atrakcyjnej, zabawowej formie zwrócić uwagę gimnazjalistów na to, jak ważna w kontaktach międzyludzkich jest grzeczność na co dzień przejawiająca się również w języku. O wiele przyjemniej może być, gdy częściej będziemy używać słów: proszę, dziękuję, przepraszam.

            Podczas turnieju, który odbył się 24 marca, gimnazjaliści mogli wykazać się wiedzą dotyczącą poprawnej polszczyzny oraz umiejętnością kulturalnego posługiwania się językiem polskim na co dzień. W tym roku w jury oceniającym wiedzę i umiejętności uczniów w turniejowych zmaganiach zasiadły panie: pani dyrektor Elżbieta Szczęsna-Kusak, pani Małgorzata Nowakowska oraz pani Monika Kościółek. W turnieju zwyciężyła klasa II.

            Podsumowanie Tygodnia i wręczenie pamiątkowych dyplomów dla wszystkich klas odbyło się następnego dnia w czasie apelu.

 

            Imprezę przygotowała pani Ewa Gajda.

zdjęcia

 

24 marca 2015r.

Powitanie wiosny

Jak co roku w marcu – przedszkolaki oraz uczniowie klas 0-VI w barwnym korowodzie wyruszyli spod szkoły nad Wisłę. Przeszli ulicami Opatowca niosąc Marzannę – symbol złej Zimy. Zgodnie z tradycją została ona spalona, a do szkoły uczniowie wrócili niosąc kolorowe gaiki.

Wszyscy cieszyli się z nadejścia wiosny, a o tym, że przyszła oznajmiały śpiewające ptaki oraz wierzbowe bazie nad Wisłą.

Powitanie wiosny połączono ze szkolnym happeningiem w ramach realizowanego programu antytytoniowego. Uczniowie nieśli balony i transparenty z hasłami zachęcającymi dorosłych do dbania o zdrowie i zerwania z nałogiem. Napotkanym mieszkańcom wręczali ulotki o szkodliwości palenia papierosów.

Wszyscy czekamy na ciepłe, wiosenne dni !!!

 

 

23 marca 2015r.

WIOSNA TALENTÓW

Tradycyjnie dnia 23 marca 2015 r. uczniowie Zespołu Szkół w Opatowcu  przywitali wiosnę imprezą pt. „Wiosna Talentów – Talent tak, nałóg nie”  zorganizowaną przez dyrekcję, nauczycieli i społeczność uczniowską, włączając się w działania profilaktyczne Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy Urzędzie Gminy w Opatowcu. W przeglądzie mógł brać udział każdy – od przedszkolaka po gimnazjalistę, każdy, kto miał pomysł na swoją prezentację. Impreza odbyła się w gościnnym Domu Kultury w Opatowcu i zgromadziła także społeczność lokalną.

Jako pierwsza wyszła na scenę Pani Dyrektor Elżbieta Szczęsna-Kusak i powitała uczestników i widownię, życząc dobrej zabawy.

Wśród zaproszonych gości był Wójt Gminy Opatowiec- p. Sławomir Kowalczyk, który witając wszystkich zgromadzonych, wyraził słowa uznania dla takiego typu przedsięwzięć.

Uczniowie prezentowali swoje zdolności w kategoriach: śpiew, taniec, teatr, gra na instrumentach, prace plastyczne. Imprezę prowadziły: Gabriela Leśniak i Marlena Baran, które gorąco zachęcały publiczność do oklaskiwania artystów i dodawały otuchy wykonawcom.

Wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzeni na uroczystych apelach w szkole.

Będzie to możliwe dzięki wsparciu i hojności następujących instytucji i osób:

-  Gmina Opatowiec,

- Radni powiatowi: M. Szczerba , M. Gruszka,

- Radni gminni: Przewodniczący A. Malec, W. Gwóźdź,

 - Piotr Kowalczyk  – Firma Handlowo Usługowa Agro Plus,

-  Aneta i Mariusz Rutkowski – Piekarnia,

- Anna i Marek Krawczyk- Firma Marco,

- S. W. G. Przytuła,

- Rada Sołecka wsi Urzuty,

- Rada Sołecka wsi Opatowiec,

- Rada Sołecka wsi Rogów,

- Rada Sołecka wsi Podskale.

Wszystkim darczyńcom gorąco dziękujemy.

zdjęcia

 

18 marca 2015r.

DZIEŃ ŚWIĘTEGO PATRYKA

W dniu 17 marca 2015 r. obchodziliśmy w Szkole Podstawowej Dzień Świętego Patryka. W tym dniu uczniowie przyszli do szkoły ubrani na zielono. Celem tego „zielonego dnia” było zapoznanie uczniów z historią i kulturą anglojęzycznych krajów  , rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim , motywowanie ich do nauki języków obcych, zachęcenie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy na temat angielskiego obszaru językowego, oraz wzbogacenie wiedzy o kulturze, geografii i życiu codziennym w Irlandii i innych krajach anglojęzycznych. W ramach obchodów Dnia św. Patryka odbyły się liczne konkursy:„Quiz wiedzy o krajach anglojęzycznych" i plastyczny na „Najpiękniejszy plakat przedstawiający kulturę Irlandii”. Obchody dnia Świętego Patryka były przeprowadzone po raz kolejny i można je uznać za bardzo udane. Było wesoło i zielono.

zdjęcia

17 marca 2015r.

WYCIECZKA KLASY III DO TARNOWA

Dnia 17 marca uczniowie z klasy III byli na wycieczce w Tarnowie. Na początku zwiedzili rynek miasta, następnie byli w Teatrze im. L. Solskiego na przedstawieniu pt. „Księga lasu”. Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie ruin zamku Tarnowskich na Górze Marcina. Na koniec uczniowie zwiedzili Park Strzelców, gdzie podziwiali między innymi Mauzoleum im. gen. Józefa Bema.

zdjęcia

17 marca 2015r.

WYCIECZKA KLASY IV DO KOPALNI SOLI W BOCHNI

W dniu 16 marca 2015 r. uczniowie i uczennice klasy IV wraz z opiekunkami                                  p. Małgorzatą  Żydowską i p. Izabelą Włosowicz odwiedzili kopalnię soli w Bochni. Zwiedzanie zabytkowej kopalni była to niezwykła podróż przez najstarsze i najpiękniejsze wyrobiska obejmujące poziom IV August (na głębokości 176 m) oraz poziom Sienkiewicz (na głębokości 212 m). Unikatowe komory solne o charakterystycznym kształcie i układzie geologicznym, piękne wykute w soli kaplice, rzeźby solne oraz narzędzia i urządzenia górnicze tworzą wyjątkowe, zadziwiające podziemne miasto.
Dostępna w bocheńskiej kopalni Podziemna Ekspozycja Multimedialna sprawiła, że zwiedzanie miało charakter podróży w czasie. Podróż przez historię górnictwa solnego rozpoczęła się dla uczniów w epoce panowania księcia Bolesława Wstydliwego i księżnej Kingi. Spotkania z polskimi królami, żupnikami genueńskimi, a także duchem mnicha cystersa stanowiły niecodzienną lekcję historii. Słuchowiska przestrzenne, animacje oraz interaktywne prezentacje ukazujące rozwój techniki górniczej na przestrzeni wieków sprawiły, że przedstawione w ten sposób informacje utrwaliły się na dłużej i stały się wyjątkowym uzupełnieniem wiedzy. Przejazd kolejką był jedną z atrakcji czekających na trasie turystycznej. Kolejka "Kuba" przewiozła uczniów na IV poziomie kopalni. Ciekawostką jest fakt, że kolejka na swojej trasie przejeżdża przez Kaplicę Św. Kingi. Niezwykły dar, który mieszkańcy Bochni otrzymali od księżnej Kingi zmienił historię miasta i całego królestwa, dał początek wspaniałej historii wielu pokoleń górniczej pracy. Wiedzę zdobytą podczas spotkania ze świętą Kingą w ramach lekcji edukacyjnej „Dar Księżnej Kingi” uczniowie mieli okazję sprawdzić rozwiązując quizy i zagadki.

zdjęcia

16 marca 2015r.

XXIII TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA

W dniach 09 – 13 marca 2015 r. uczniowie i uczennice Szkoły Podstawowej z Zespołu Szkół w Opatowcu uczestniczyli w obchodach XXIII Tygodnia Kultury Języka.

Hasło tegorocznego Tygodnia brzmiało: "Mówić to mało – trzeba mówić do rzeczy" (William Szekspir).

W tym roku motywem przewodnim była sztuka mówienia, czyli umiejętność wyrażania siebie poprzez mowę w sytuacjach codziennych, szkolnych i zawodowych. Pani Małgorzata Żydowska, która zorganizowała tegoroczny TKJ przygotowała dla uczniów wiele ciekawych propozycji. Pierwszego dnia uczniowie i uczennice klas V i VI przedstawiali koleżankom i kolegom prace literackie oraz przygotowane przez siebie prezentacje multimedialne.

Dodatkowo klasa VI przygotowała w swojej klasie gazetkę dotyczącą życia i twórczości Williama Szekspira. Do obchodów tegorocznego Tygodnia Kultury Języka przyłączyli się także uczniowie klasy IV, którzy napisali przepiękne listy do swoich rówieśników i wysłali je w czwartek. Tego dnia odbyła się także prezentacja filmów przygotowanych przez klasę VI. Filmy pt.„Naprawdę Ci współczuję” zachwyciły widzów swoją oryginalnością i pomysłowością. Klasa VI wcielając się w rolę aktorów zaskoczyła wszystkich swoimi zdolnościami.Uczniowie z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w propozycjach różnorodnych form obchodów XXIII Tygodnia Kultury Języka.

Najwięcej emocji wzbudził Szkolny Turniej Wiedzy. Uczestnicy wykazywali się  znajomością zagadnień z literatury, gramatyki i ortografii. Musieli także zaprezentować krótkie scenki  z bieżących wydarzeń szkolnych.  Zwycięzcami tego turnieju zostali uczniowie i uczennice klasy VI. Każde spotkanie z językiem dostarcza konkretnej wiedzy, rozwija umiejętności w obszarach pisania, mówienia, słuchania, wyrażania własnych emocji i opinii, co umożliwia rozwój człowieka. Była to doskonała okazja, aby spotkać się z piękną polską mową oraz przeżyć niezapomniane chwile.

zdjęcia

9 marca 2015 r.

 DZIEŃ KOBIET W ZESPOLE SZKÓŁ

W dniu 9 marca odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Kobiet. Impreza zgromadziła wszystkich uczniów Zespołu Szkół, ich rodziców i nauczycieli. Wśród zaproszonych gości byli: wójt Gminy Opatowiec pan Sławomir Kowalczyk i przewodniczący Rady Gminy pan Andrzej Malec. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia życzeń i wręczenia kwiatów przez dostojnych gości na ręce pani Dyrektor Elżbiety Szczęsnej-Kusak.

Po części oficjalnej uczniowie Zespołu Szkół zaprezentowali część artystyczną, na którą złożyły się zabawne scenki ukazujące całą prawdę o kobietach i mężczyznach oraz piękne piosenki. Imprezę zwieńczyło obdarowanie pań symbolicznym tulipanem.

zdjęcia

 

9 marca 2015 r.

 XXXVIII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

"Młodzież zapobiega pożarom"

Dnia 9 marca 2015 roku w Zespole Szkół w Opatowcu odbyły się eliminacje gminne XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

Uczniowie rozwiązywali zadania, które nie ograniczały się tylko do przyczyn i skutków powstawania pożarów i innych zagrożeń, ale również obejmowały inne dziedziny pożarnictwa jak wyposażenie techniczne jednostek ochrony przeciwpożarowej, normy prawne i zasady działania wszystkich elementów składających się na system ochrony przeciwpożarowej jak wreszcie historię tej ochrony w naszym kraju.

 

Eliminacje składały się z testu pisemnego oraz części ustnej. Startująca w nich młodzież została podzielona na dwie grupy wiekowe: szkołę podstawową i gimnazjum.

 

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja w składzie kpt. Krzysztof Wojtasik,  Sekretarz Oddziału Zarządu Gminnego Związku OSP Stanisław Kurek oraz  Mirosław Gajda i Małgorzata Nowakowska nauczyciele Zespołu Szkół w Opatowcu.

 

W młodszej grupie wiekowej wystartowało troje uczniów ze Szkoły Podstawowej w Krzczonowie i troje uczniów ze Szkoły Podstawowej w Opatowcu. W starszej grupie rywalizowało czworo uczniów Gimnazjum w Opatowcu. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Opatowiec

 

W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęła Klaudia Marzec uczennica  Szkoły Podstawowej w Krzczonowie. W kategorii szkół gimnazjalnych wygrał Marcin Ryba uczeń klasy II Gimnazjum w Zespole Szkół w Opatowcu.

 

Dnia 14 kwietnia 2015 roku Marcin Ryba reprezentował gminę Opatowiec  w eliminacjach powiatowych  XXXVIII Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”, zajmując czwarte miejsce.

zdjęcia