Wybitni absolwenci

 

"Praw­dzi­wie wiel­cy ludzie wy­wołują w nas, poczu­cie,

że sa­mi możemy się stać wiel­cy."

Mark Twain

 

 

Maria Mączyńska – z domu Cugowska (ur. 1932 w Opatowcu), łuczniczka sprotowa. Olimpijka z Monachium 1972. 7-krotna złota medalistka mistrzostw świata (indywidualnie w 1959, 3-krotnie w 1967 i w 1971 oraz w drużynie w 1967 i 1971), 3-krotna złota medalistka mistrzostw Europy (indywidualnie w 1968 i 1974 oraz drużynowo w 1968), 9-krotna rekordzistka świata. Zawodniczka Sparty i Energetyka Kraków oraz Łączności i Marymontu Warszawa.

Jan Łukasz Pociej (ur. 18 października 1916 w Opatowcu, zm. 2005 w Krakowie) polski matematyk i statystyk, syn Jana i Julii, działacz sportowy i kulturalno-oświatowy w Opatowcu, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, od 1957 pracownik, a od 1960 kierownik Katedry Statystyki Matematycznej Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie, członek Komitetu Ekonomiki Rolnej PAN, członek Sodalicji Mariańskiej i Chóru Katedralnego na Wawelu (od 1946), odznaczony Medalem Papieskim "Pro Ecclesia et Pontifice", biegły Sądu Okręgowego w Krakowie, członek Towarzystwa Ziem Zachodnich, profesor (doc. dr hab.), autor książek z dziedziny statystyki matematycznej, inwigilowany przez UB i kontrwywiad, odmówił współpracy z organami bezpieczeństwa.

Wacław Stefan Jachna (ur. 1929 w Kobieli, zm. 18 września 2009 roku w Krakowie) dr inż. konstruktor, wynalazca, długoletni dyrektor instytucji naukowo--badawczych dla potrzeb górnictwa polskiego i argentyńskiego.Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Stanisław Król (ur. w Opatowcu, zm. 2007 w Opolu) – polski inżynier mechanik, specjalizujący się w inżynierii materiałowej, korozji metali i stopów, metaloznawstwie, obróbce cieplnej; nauczyciel akademicki związany z Politechniką Opolską. W 1974 roku uzyskał stopień doktor nauk technicznych, broniąc pracę z zakresu inżynierii materiałowej. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie inżynierii materiałowej uzyskał w 1996 roku na podstawie rozprawy pt. Mechanizm i kinetyka utleniania tytanu oraz wybranych stopów tytanu. Pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji na Politechnice Opolskiej, w tym zastępcy dyrektora do spraw studenckich Instytutu Budowy Maszyn w WSI w Opolu (1975–1978), prodziekana do spraw studenckich (1978-1984 i 1995-1998), a następnie dziekana Wydziału Mechanicznego PO (1999–2002) oraz kierownika Katedry Materiałoznawstwa i Technologii Bezwiórowych PO (od 2000 roku). W uznaniu swoich zasług był wielokrotnie odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem VUT Brno, Honorową Odznaką "Zasłużonemu Opolszczyźnie", Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wielokrotnie Nagrodami Rektora Politechniki Opolskiej i Politechniki Śląskiej. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów jednomyślnie zakwalifikowała wniosek Rady Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Śląskiej o nadaniu tytułu profesora zwyczajnego w 2007, jednak nie zdołał otrzymać tego stanowiska ze względu na swoją śmierć w 2007 roku.

Monika Stankiewicz-Kopeć  (ur. 1975 r. ) - dr n. hum. w zakresie literaturoznawstwa, specjalność: historia literatury,  prodziekan Wydziału Filozoficznego ds. Studenckich Akademii Ignatianum w Krakowie.

Stanisław Rydlewski (ur. 29 października 1911 w Rogowie, zm. 28 lutego 1970 w Gdańsku) – polski inżynier, wykładowca, rektor Politechniki Gdańskiej (1968-1970), autor licznych prac naukowych i publikacji.

Franciszek Rokicki s. Andrzeja i Katarzyny z Rychterów, ur. w 1891 w Opatowcu. Starszy przodownik Policji Państwowej. W policji od 5 VIII 1919. Co najmniej od 1935 służył w woj. wołyńskim. We wrześniu 1939 referent dyscyplinarny Komendy Woj. w Łucku. Odznaczony Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę. Uczestnik II wojny światowej, ofiara represji sowieckiego reżimu. Zginął w 1940 roku w Twerze.

Zygmunt Pietraszewski s. Feliksa i Zofii z Węgrzynów, ur. 26 III 1892 w Opatowcu. Starszy przodownik Policji Państwowej. Co najmniej od 1936 służbę pełnił w policji woj. poleskiego, we wrześniu 1939 w Prużanie. Uczestnik II wojny światowej, ofiara represji sowieckiego reżimu. Zginął w 1940 roku w Twerze.

ks. kan. Zygmunt Madej (ur. 5 kwietnia 1900 w Opatowcu, zm. 19 maja 1971 roku w Opatowcu) Proboszcz w Sancygniowie w latach 1932 – 1936 i w Działoszycach w latach 1970- 1936

Kazimierz Garbusiński  (ur. 25 lutego 1883 w Opatowcu, zm. 29 czerwca 1945 w Krakowie) kompozytor i organista;uczeń Z. Noskowskiego, W. Żeleńskiego i F. Nowowiejskiego; 1909 został organistą w kościele Św. Andrzeja w Krakowie, 1918 - profesor konserwatorium; podczas okupacji niem. 1939–45 grał w kościele Św. Anny w Krakowie; tworzył muzykę rel. (oratoria, m.in. Siedem słów Chrystusa na Krzyżu 1919, msze, m.in.Gloria Tibi Trinitas 1916, hymny), kantaty, pieśni, opracowania kolęd, preludia na organy; autor podręczników do nauki solfeżu.