Mierzymy w stronę gwiazd

 

UNIJNE WSPARCIE

DLA GIMNAZJALISTÓW Z OPATOWCA

Od 2 września 2013 roku, w Zespole Szkół w Opatowcu, na podstawie umowy podpisanej w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego przez Sławomira Kowalczyka – Wójta Gminy Opatowiec przy kontrasygnacie Anny Klimaszewskiej - Luty – Skarbnika Gminy, rozpoczyna się realizacja projektu „Mierzymy w stronę gwiazd” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

W tym roku szkolnym wsparciem w postaci: zajęć wspomagających i warsztatów z języka angielskiego, zajęć wspomagających z matematyki, zajęć dodatkowych z nauk przyrodniczych, zajęć psychologiczno-pedagogicznych, zajęć artystycznych, zajęć sportowych, oraz wycieczek dydaktycznych zostaną objęci gimnazjaliści.

Dzięki realizacji projektu „Mierzymy w stronę gwiazd”, którego wartość wynosi 243 500 zł Gimnazjum w Opatowcu pozyska również dużo nowoczesnych pomocy dydaktycznych takich jak np. zestaw interaktywny, wizualizer, mikroskop cyfrowy czy teleskop. 

 

 

 

 

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 

Od początku września, Gmina Opatowiec - na podstawie umowy, ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach - realizuje projekt „Mierzymy w stronę gwiazd”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnicw jakości usług edukacyjnych”

W środę, 2 października 2013 roku Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec wręczył osiemdziesięciu dwóm gimnazjalistkom i gimnazjalistom z Zespołu Szkół w Opatowcu:  pendrive’y, długopisy, notatniki, smycze oraz plecaki.

Wręczając plecaki Wójt Gminy nieomieszkał też życzyć wszystkim uczestniczkom i uczestnikom projektu wielu niezapomnianych wrażeń podczas dwudniowej wycieczki do Wrocławia. 

WYCIECZKA DO WROCŁAWIA

 

WYCIECZKA DO STOLICY DOLNEGO ŚLĄSKA

W dniach 8 - 9 października uczniowie i uczennice gimnazjum w Zespołu Szkół w Opatowcu, biorący udział w projekcie „Mierzymy w stronę gwiazd”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie
9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” udali się na dwudniową wycieczkę do Wrocławia.

W pierwszym dniu gimnazjaliści wędrowali szlakiem najcenniejszych zabytków architektonicznych Stolicy Dolnego Śląska podziwiając między innymi: Uniwersytet Wrocławski, Ostrów Tumski z Katedrą Św. Jana Chrzciciela, Dzielnicę Żydowską z Synagogą Pod Białym Bocianem, Plac Solny oraz Rynek z historycznym pręgierzem.

Drugi dzień pobytu w nadodrzańskiej metropolii dla gimnazjalistek i gimnazjalistów z Opatowca rozpoczął się od lekcji historii w gmachu przy ul. Purkyniego 11, gdzie znajduje się wielkie dziewiętnastowieczne malowidło przedstawiające zwycięską bitwę stoczoną 4 kwietnia 1794 pod Racławicami. Następnie wszyscy wspólnie udali się do największego i najbardziej znanego w Polsce Ogrodu Zoologicznego.

Niewątpliwie wycieczka do Wrocławia dostarczyła wszystkim uczestniczkom i uczestnikom wielu wspaniałych wrażeń i na pewno na długo pozostanie w pamięci.