Zajęcia dodatkowe dziś-szansą na lepsze jutro

 

INAUGURACJA

Dnia 7 września 2012 r., w Zespole Szkół w Opatowcu odbyło się inauguracyjne  zebranie z rodzicami uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej, na którym  poinformowano rodziców o projekcie „Zajęcia dodatkowe dziś - szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;  Priorytet IX  „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”; Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”; Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Zebranie rozpoczął  Sławomir Kowalczyk - Wójt Gminy Opatowiec, który powitał zebranych rodziców uczniów klas IV - VI i poinformował ich o celach projektu oraz korzyściach jakie niesie dla uczniów i uczennic realizacja tego projektu. Następnie przedstawił Zespół Projektowy: koordynatora projektu - p. Katarzynę Szczerbę, asystenta koordynatora p. Elżbietę Szczęsną - Kusak oraz Księgowego Projektu - p. Annę Klimaszewską - Luty.

Koordynator projektu zapoznała zebranych z szczegółowymi informacjami na temat zajęć dodatkowych,  podziałem na grupy oraz  z regulaminami uczestnika projektu  i rekrutacji. Następnie rozdano rodzicom w ramach rekrutacji deklaracje uczestnictwa  w projekcie oraz oświadczenia wg dokumentacji rekrutacyjnej.

Wszyscy zebrani rodzice z zadowoleniem przyjęli możliwość uczestnictwa swoich dzieci w rożnych ciekawych zajęciach oraz w wycieczkach edukacyjnych jakie między innymi zakłada w trakcie realizacji projekt.

zdjęcia

Realizacja zajęć w ramach projektu rozpoczęła się 21 września 2012 roku.

 

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW

 

W Zespole Szkół w Opatowcu od września trwa realizacja projektu „Zajęcia dodatkowe dziś - szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W piątek, 5 października 2012 roku Sławomir Kowalczyk - Wójt Gminy Opatowiec wręczył czterdziestu sześciu uczestniczkom i uczestnikom z klas IV-VI szkoły podstawowej materiały dydaktyczne i gadżety z nadrukami promującymi projekt. Były to: pendrive’y 8GB, segregatory, zeszyty, koszulki na dokumenty, długopisy, zakładki do książek, kubki i ulotki.   .

Wszyscy byli bardzo zadowoleni z kolorowych prezentów zwłaszcza, że wykorzystają je podczas zajęć realizowanych w trakcie projektu.

Materiały zakupiono ze środków przeznaczonych na promocję, ujętych w budżecie projektu. 

zdjęcia

 

WYCIECZKA DO KRAKOWA

 

Dnia 25 października 2012 roku odbyła się jednodniowa wycieczka edukacyjna do Krakowa, w ramach realizowanego przez Gminę Opatowiec projektu edukacyjnego Zajęcia dodatkowe dziś – szansą na lepsze jutro. W wycieczce uczestniczyli uczniowie i uczennice Szkoły Podstawowej (klasy IV-VI) z Zespołu Szkół w Opatowcu. Opiekę sprawowali: dyrektor – Elżbieta Szczęsna Kusak; nauczyciele – Katarzyna Szczerba, Monika Kościółek, Małgorzata Żydowska.  Głównym celem wyjazdu było przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego, odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, rozwijanie świadomości i ekspresji kulturowej.

Wizytę w tej pięknej, dawnej stolicy rozpoczęliśmy od Wzgórza Wawelskiego. Uczniowie mogli powrócić do wspomnień i odwiedzić legendarnego smoka, z którym po raz pierwszy spotkali się w klasie „O”. Na początku wędrówki  podziwialiśmy makietę przedstawiającą zabudowania na Wawelu. Następnie pani przewodnik zaprowadziła nas do Katedry Św. Stanisława i Św. Wacława – miejsca koronacji królów Polski, skąd wdrapaliśmy się po licznych schodach na Wieżę Zygmuntowską, aby zobaczyć najsłynniejszy polski dzwon. Każdy chciał podskoczyć i dotknąć „serca” dzwonu Zygmunta. Z wieży katedralnej podziwialiśmy panoramę miasta. Mieliśmy również możliwość zobaczyć miejsca pochówku biskupów, królów oraz członków ich rodzin, wielkich wodzów i wieszczów narodowych, a także prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki. W dwóch grupach zwiedzaliśmy Komnaty Reprezentacyjne za Zamku Królewskim. Uczniowie i uczennice z wielkim zainteresowaniem słuchali przewodników, podziwiali zgromadzone pamiątki i prezentowane eksponaty. Po wizycie na Wawelu udaliśmy się na spacer po Rynku Głównym, gdzie podziwialiśmy Kościół Mariacki (we wnętrzu ołtarz Wita Stwosza), Wieżę Ratuszową, pomnik Adama Mickiewicza oraz Sukiennice. Na Rynku wysłuchaliśmy hejnał z Wieży Mariackiej.  

Po tak wielu atrakcjach nadszedł czas na zjedzenie posiłku. Powędrowaliśmy więc ochoczo w stronę ulicy Floriańskiej do Jamy Michalika. Zostaliśmy  miło przyjęci przez tamtejszą obsługę, a klimat, wystrój wnętrz i atmosfera panująca w historycznej gospodzie pozwoliły nam zjeść obiad w przesympatycznej atmosferze. Wzmocnieni i pełni energii udaliśmy się w  dalszą podróż po zabytkowych ulicach Krakowa. Mimo padającego deszczu humory nam dopisywały i z ochotą zwiedzaliśmy pozostałości po murach obronnych miasta oraz Barbakan.

Nadeszła godzina 17.30 – czas powrotu do domu. Szczęśliwi, zadowoleni i pełni doznań wracaliśmy do Opatowca. Śmiechom i radościom nie było końca. Późnym wieczorem dotarliśmy do kresu naszej podróży.

Dzięki realizowanemu w naszej szkole projektowi Zajęcia dodatkowe dziś – szansą na lepsze jutro, współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uczniowie i uczennice nie musieli ponosić żadnych kosztów wyjazdu, co umożliwiło wielu z nich udział w takim wyjeździe i jeszcze bardziej zmotywowało do nauki, wzbogaciło wiedzę na temat Krakowa oraz pozwoliło spędzić czas w ciekawej i edukacyjnej formie.

INFORMACJE O REALIZACJI PROJEKTU

 

Na zebraniu z rodzicami  Zespołu Szkół w Opatowcu  dnia 12.11.2012r. przedstawiono sprawozdanie z realizacji projektu Zajęcia dodatkowe dziś – szansą na lepsze jutro, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;  Priorytet IX „ Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”; Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”; Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” .                                 

Wyświetlono filmik z wycieczki do Krakowa oraz przedstawiono prezentację wykonaną przez ucznia Michała Gwoździa uczestnika projektu z kółka humanistycznego na temat realizacji zajęć w poszczególnych grupach.  Omówiono zadania już zrealizowane w ramach projektu orazte,których realizację zaplanowano w następnych miesiącach.

Rodzice z zaciekawieniem wysłuchali relacji i z przyjemnością obejrzeli zdjęcia swoich zadowolonych dzieci.

ZAJĘCIA SPORTOWE

Dnia 1 grudnia 2012 roku grupa 7 realizująca Zajęcia sportowe  w  ramach projektu „Zajęcia dodatkowe dziś – szansą na lepsze jutro”,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;  Priorytet IX „ Rozwój wykształcenia  i kompetencji w regionach”; Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”; Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”, wybrała się wraz trenerem p. P. Kusakiem i grupą rodziców do pobliskich Koszyc w celu rozegrania meczu towarzyskiego z uczniami Zespołu Placówek Oświatowych w Koszycach. Sportowcy mieli możliwość sprawdzić swoje umiejętności piłkarskie na dużej hali sportowej w towarzyskich meczach z kolegami z sąsiedniej szkoły. W trakcie meczów panowała zdrowa sportowa rywalizacja, choć nie pozbawiona emocji. Dziewczynki i chłopcy doskonale spędzili czas i mimo przegranego meczu ze starszymi kolegami z Koszyc humory dopisywały wszystkim. Rozegrano również mecze pomiędzy reprezentacją nauczycieli i rodziców  przeciwko  uczestnikom projektu i przeciwko reprezentacji gospodarzy. Właśnie te mecze  sprawiły dzieciom najwięcej radości, gdyż była to dla nich możliwość rywalizacji z dorosłymi . Udział w tym wyjazdowym spotkaniu okazał się doskonałym pomysłem, gdyż uczestnicy projektu doskonalili  taktykę ataku i obrony na dużym boisku i mieli okazję sprawdzić się na prawdziwych zawodach sportowych a także zobaczyli jak ważna jest gra zespołowa w tej dyscyplinie sportu.  Na zakończenie wręczono uczniom z Koszyc upominki promujące projekt  „Zajęcia dodatkowe dziś – szansą na lepsze jutro”,  natomiast uczestnicy projektu otrzymali z rąk nauczyciela wychowania fizycznego p. Marka Szymańskiego  pamiątkowy dyplom i proporczyk.

Należy podkreślić zaangażowanie rodziców  a zadowolenie uczniów i uczennic z takiej formy współzawodnictwa powoduje , że będą takie formy spotkań sportowych jeszcze  organizowane.

zdjęcia

WYCIECZKA DO KINA

 

W ramach projektu „Zajęcia dodatkowe dziś – szansą na lepsze jutro” odbyła się jednodniowa wycieczka edukacyjna do Multikina w Krakowie.

W wycieczce brali udział uczniowie  i uczennice klas IV-VI  biorący udział w projekcie. Głównym celem wyjazdu było przygotowanie uczniów i uczennic do świadomego, aktywnego, odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, rozwijanie świadomości oraz ekspresji kulturowej.

Wycieczkę rozpoczęliśmy  od edukacyjnej pogadanki na temat właściwego zachowania w kinie.

Przed seansem wraz z opiekunami uczestnicy i uczestniczki projektu obejrzeli krótką prezentację multimedialną dotyczącą sylwetki reżysera Andrzeja Maleszki. 

Następnie rozpoczęliśmy oglądanie filmu pt.: „Magiczne drzewo”. Jest to historia trójki dzieci – Tosi, Filipa i Kukiego, którzy odnajdują krzesło spełniające życzenia. Jedno nieopatrznie wypowiedziane pragnienie sprawia, że ich rodzice wyjeżdżają za granicę i pozostawiają je pod opieką znienawidzonej ciotki. Dzieci wyruszają na wyprawę w poszukiwaniu rodziców, a dzięki magicznemu zaklęciu zabierają ciotkę ze sobą. Podróż nie jest jednak łatwa, gdyż ich śladem podąża ktoś, kto za wszelką cenę pragnie zdobyć niezwykłe krzesło.

Szczęśliwi, zadowoleni i pełni nowych doznań po obejrzanym filmie udaliśmy się na smaczny obiad do restauracji KFC.

O godzinie 15.30 nadszedł  czas powrotu do domu. Humory wszystkim dopisywały dopisywały, opowieściom o niezwykłym krześle nie było końca. Chyba każdy uczeń i uczennica chcieliby posiadać taki mebel w swoim domu . . .

zdjęcia

 

MATEMATYCZNA CHOINKA

 

„Matematyka jest królową wszystkich nauk” - ta słynna maksyma jest powszechnienie znana, ale uczniowie i uczennice nie zawsze wydają się wierzyć w te słowa.  

Grudniowe zajęcia wyrównawcze z matematyki oraz  zajęcia kółka matematycznego realizowane w ramach projektu „Zajęcia dodatkowe dziś - szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;  Priorytet IX „ Rozwój wykształcenia  i kompetencji w regionach”; Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”; Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” służyły rozwijaniu zainteresowań i fascynacji matematycznych „na wesoło”.

Podczas zajęć uczniowie i uczennice ze Szkoły Podstawowej w Opatowcu,  przystrajali szkolną choinkę, a za bombki służyły im  figury przestrzenne. Zadanie to wcale nie było takie łatwe. Wymagało od uczniów i uczennic oprócz poszerzenia wiedzy o budowie wielościanów, ogromnego zaangażowania, cierpliwości, zdolności manualnych oraz poświecenia dużej ilości czasu. Wszyscy musieli wykonać po kilka modeli. Obecnie rezultaty pracy można podziwiać na szkolnym korytarzu.

Matematyka jest wszędzie, co więcej może być nawet tam, gdzie się jej niespodziewany, nawet na świątecznej choince. Projekty takie jak ten mają służą zbliżeniu do matematyki, przełamaniu niechęci do tej dziedziny, często niesłusznie postrzeganej jako trudnej lub niezrozumiałej oraz oderwanej od rzeczywistego świata. 

zdjęcia

FERIE NA SPORTOWO

W dniu 15  stycznia 2013 roku w ramach projektu  „Zajęcia dodatkowe dziś -szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;  Priorytet IX „ Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”; Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”; Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”, uczestnicy i uczestniczki projektu z grupy 7, 8 i 9 spotkali się na feryjnych rozgrywkach sportowych.

15 uczestników i uczestniczek grupy 7 sprawdziło swoje umiejętności piłkarskie w żonglerce piłką („kapki”) oraz w teście sprawnościowym. Dziewczynki i chłopcy  starali się uzyskać jak najlepsze wyniki i pochwalić się swoimi umiejętnościami piłkarskimi, zdobytymi w ramach projektowych zajęć sportowych przed trenerem, rodzicami, kolegami i koleżankami z pozostałych grup. W żonglerce piłką najlepszy okazał się Michał Gwóźdź, który aż 41 razy podbił piłkę, II miejsce zajął Bartosz Kościółek ( 21 podbić) i III miejsce- Miłosz Krawczyk(16). Natomiast w teście umiejętności piłkarskich, który polegał na prowadzeniu piłki slalomem  zakończonym strzałem na bramkę, najskuteczniejszym technicznie graczem okazał się Bartosz Kościółek, II miejsce ex aequo  zajęli Daniel Kryca i Dominik Kociński a III miejsce wywalczył Bartosz Dybała. W tej konkurencji była bardzo wyrównana walka, gdyż wszyscy uczestnicy i uczestniczki projektu dobrze poradzili sobie z  torem przeszkód. Dlatego cała grupa 7 została nagrodzona różnymi nagrodami rzeczowymi                        i słodyczami.

Po zakończonym teście przystąpiono do rozgrywek wspólnie z dziewczynkami i chłopcami z grupy 8 i 9.

W meczach piłki nożnej i siatkowej 25 uczennic i uczniów klas IV-VI miło i ciekawie,  w  sportowej rywalizacji spędziło czas. Rozegrano mecze w grupach, drużyny przyjęły ciekawe nazwy i po zaciętej rywalizacji wyłoniono zwycięzców:

Piłka siatkowa:                                                           Piłka nożna:

I Tygrysy                                                                            I Tygrysy

II Skorpiony                                                                II Selecty

III Selecty                                                                    III Skorpiony

                                                                                      IV Myszy

Odkryciem turnieju na pozycji bramkarza okazał się Hubert Kmiecik z grupy 8 natomiast najlepszym zawodnikiem z drużyny Skorpiony był Maciej Korzec z grupy 8. Z grupy 7 najambitniejszym i nieustępliwym zawodnikiem okazała się dziewczynka Paulina Minior.

Zwycięskim drużynom wręczono dyplomy i puchary. Wszyscy uczestnicy i uczestniczki rozgrywek otrzymali pamiątkowe nagrody i zadowoleni wrócili do domu. Turniej przebiegał w miłej i sportowej rywalizacji. Opiekunami i organizatorami tej formy rozrywki byli Monika Kościółek, Elżbieta Szczęsna- Kusak i Piotr Kusak.

 

W TEATRZE

W ramach projektu „Zajęcia dodatkowe dziś – szansą na lepsze jutro” 18 lutego 2013 r. odbyła się jednodniowa wycieczka edukacyjna do Teatru Groteska w Krakowie. W wycieczce brali udział uczniowie  i uczennice klas IV-VI  biorący udział  w projekcie, którzy obejrzeli spektakl teatralny „Kot w butach” wg Charlesa Perrault’a.

Głównym celem wyjazdu było przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego, odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, rozbudzanie zainteresowań teatrem, rozwijanie świadomości i ekspresji kulturowej oraz obcowania ze sztuką.

Wycieczka rozpoczęła się od edukacyjnej pogadanki na temat właściwego zachowania  w teatrze.

Przed spektaklem uczestnicy i uczestniczki projektu podczas zajęć kółka humanistycznego i zajęciach wyrównawczych z języka polskiego przygotowali plakaty informacyjne dotyczące sztuki teatralnej pt. „Kot w butach”.

Zawarta w bajce anegdota pokazuje jak sprytem i kombinatorstwem można osiągnąć fortunę i rękę pięknej księżniczki zarazem. Tylko czy właśnie o tym chciał powiedzieć nam autor? Bądźcie nieuczciwi, bo to się zawsze opłaca? ...chyba nie. Więc przyjrzyjmy się sprawie uważniej. Młody młynarz dostaje w spadku Kota. Szybko orientuje się, że ów Kot gada, mało tego, całkiem z sensem gada. Kot jest wyjątkowy, chce dla swojego pana jak najlepiej, widzi w nim nawet materiał na księcia. Oczywiście ma już pewien plan, w ramach którego będzie musiał trochę nakłamać, a nawet kogoś zjeść. Lecz czegóż to się nie zrobi by osiągnąć tak szczytny cel, przecież zawsze lepiej jest być kotem księcia niż młynarza...choć znajdą się też tacy, którym bardziej smakują tłuste i promienne myszy z młyna, niż chude i zziębnięte z zamku.

W tej oryginalnej adaptacji bajkowe postaci zaskakująco pasują do realiów współczesnego świata. W zabawny sposób wprowadzeni zostajemy w senne życie młynarzy, atmosferę dworu i wreszcie intrygę Kota w butach, któremu marzy się książęca korona dla swojego pana. Gdzie kończy się spryt, a gdzie zaczyna oszustwo? Odważnie spojrzenie na dwuznaczną rzeczywistość bajkowego świata. Doskonały ruch sceniczny (Kota w butach gra w tym spektaklu kobieta) dowcipne piosenki i humor, z którego śmiały się  dzieci i dorośli. Pozbawione dosłowności kolorowe, kubistyczne dekoracje i kostiumy pozwoliły uruchomić wyobraźnię widzów.

Szczęśliwi, zadowoleni i pełni nowych doznań po obejrzanym spektaklu dziewczynki i chłopcy udali się na obiad do restauracji KFC.

O godzinie 13.30 nadszedł  czas powrotu do domu. Humory wszystkim dopisywały, a opowieściom o śmiesznym Kocie w butach nie było końca.

 

W STOLICY

W  związku z realizacją projektu pn. Zajęcia dodatkowe dziś – szansą na lepsze jutro, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;  Priorytet IX „ Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”; Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”; Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” odbyła się dwudniowa wycieczka edukacyjna do Warszawy  od 20 do 21 maja. W wycieczce brali udział uczniowie klas VI-VI  biorący udział  w projekcie.

Głównym celem wyjazdu było przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego, odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, rozwijanie świadomości i ekspresji kulturowej.

Wycieczka rozpoczęła się  od edukacyjnej pogadanki na temat ważnych obiektów, które uczniowie zobaczą w naszej stolicy oraz omówienia przygotowania do wyjazdu dwudniowego zwłaszcza, że dla zdecydowanej większości był to pierwszy tak daleki i długi pobyt z dala od domu.

Dnia 20 maja o godzinie 5 rano wszyscy zadowoleni wsiedli do autokaru aby wyruszyć na dwudniową wycieczkę do Warszawy, ciekawi tego co w programie wycieczki było zaplanowane. Po 5-cio godzinnej podróży uczestnicy i uczestniczki projektu wraz ze swoimi opiekunami dotarli do celu. Spotkanie z przewodnikiem, który okazał się sympatycznym człowiekiem z pasją to pierwszy punkt wycieczki. Pan przewodnik oprowadził grupę po Wilanowie gdzie uczniowie i uczennice po raz pierwszy uczestniczyli w ciekawej lekcji muzealnej –„ Z wizytą u króla”. Potem podczas przejazdu ulicami W-wy wszyscy z zaciekawieniem obserwowali ważne obiekty stolicy (sejm RP, pałac prezydencki, Pałac Kultury i Nauki, Stadion Narodowy i inne.) Dojście na obiad do restauracji Magnat zakłóciła przygoda  z deszczem ale humory nadal wszystkim dopisywały. Posileni udali się na Stadion Narodowy, który wszyscy chcieli  zobaczyć z bliska. Okazało się, że wejście na taras widokowy będzie możliwe dopiero następnego dnia. Potem przewodnik zafundował wszystkim przejażdżkę windą na 30 piętro Pałacu Kultury i Nauki oraz podziwianie panoramy miasta. Jeszcze przed noclegiem  przewodnik zaproponował grupie zwiedzenie placu przed Muzeum  Techniki. Liczne zgromadzone tam samoloty, czołgi i pojazdy bardzo się wszystkim spodobały. Zmęczeni wszyscy udali się do hotelu „Pod kasztanami” na pierwszy dla wielu nocleg poza domem. Po zakwaterowaniu nagle okazało się, że siły wszystkim powróciły zwłaszcza po pysznej obiadokolacji.

Następnego dnia po wykwaterowaniu grupa udała się na dalsze zwiedzanie. Na pierwszy rzut taras widokowy  na Stadionie Narodowym i mimo, że bez murawy to i tak wszyscy byli zachwyceni, że mogli zobaczyć choćby słynny rozsuwany dach i usiąść na chwilę na stadionie prawie jak prawdziwy kibic.

Po sportowych przeżyciach nadszedł czas dla naukowców czyli wizyta w Centrum Nauki Kopernika gdzie przez dwie godziny wszyscy doskonale się bawili. Okazało się, że czas spędzony na eksperymentach był zbyt krótki dla wielu ciekawych świata młodych naukowców. Po tych przeżyciach przewodnik zafundował wszystkim chwilę wyciszenia   w Łazienkach i grupowe zdjęcia przy słynnym pomniku Fryderyka Chopina i przy  Pałacu na Wodzie.

Przewodnik zabrał potem grupę na bardzo długi spacer po starówce gdzie uczestnicy i uczestniczki projektu podziwiali: Zamek Królewski (z zewnątrz) Kolumnę Zygmunta III Wazy, Katedrę Św. Jana, Rynek Starego Miasta, Plac Piłsudskiego, Pomnik Nieznanego Żołnierza. Mimo szybkiego tempa  wszyscy byli zadowoleni, że tak dużo udało się zobaczyć. Pan przewodnik okazał się bardzo cierpliwym człowiekiem i mimo, że w planie nie było pewnych obiektów to starał się pokazać  wszystko co jest ważne w naszej stolicy. Cała grupa z zainteresowaniem słuchała  ciekawostek i opowieści przewodnika, dlatego po obiedzie ciężko było wszystkim pożegnać się z nim.

Przekonani o spełnionym celu wyprawy i pewni, że Warszawa to piękne miasto, które udało się  poznać i zwiedzić wycieczkowicze  udali się w podróż do domu. Wszyscy zadowoleni i choć zmęczeni dotarli do Opatowca w późnych godzinach nocnych.

GALERIA

 

ZAJĘCIA MATEMATYCZNE


 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 

Zajęcia dzień tygodnia godzina  
Kółko matematyczne wtorek 13.45-14.30
Zajęcia wyrównawcze czwartek 13.45-14.30

 

Program zajęć kółka matematycznego

Program zajęć wyrównawczych

 

Ciekawe strony matematyczne:

 

Matematyczne Zoo.

Serwis prezentuje materiał dla szkoły podstawowej podzielony na klasy. Te z kolei posiadają kategorie tematyczne prezentujące ważniejsze działy matematyczne.

Trenuj matematykę

Tutaj możesz pobawić się matematyką, pouczyć i sprawdzić swoją wiedzę. Zadania przeznaczone są dla dzieci w wieku 10 -12 lat. Dział PROCENTY będzie odpowiedni dla szóstej klasy.
Ponieważ nie tylko matematyką człowiek żyje, w dziale RÓŻNOŚCI znajdziesz inne rozrywki.

Matematycy - i nie tylko 

Strona zawiera biografie matematyków z podziałem na kilkanaści kategori. Jest umieszczone równierz kalendarium matematyki. I wiele innych ciekawych rzeczy ...

 

 

Programy matematyczne:

GeoGebra

GeoGebra to wielokrotnie nagradzane, darmowe oprogramowanie do wspomagania nauki matematyki dla uczniów szkół podstawowych, średnich oraz studentów. Łączy ono w sobie szereg narzędzi pomocnych w opanowaniu takich zagadnień jak geometria, algebra czy analiza matematyczna.

 

Kółko matematyczne:

TEST PODSUMOWUJĄCY

na zakończenie zajęć kółka matematycznego realizowanych w ramach projektu

"Zajęcia dodatkowe dziś - szansą na lepsze jutro"

Ankieta na zakończenie II semestru zajęć kółka matematycznego 

realizowanych w ramach projektu

„Zajęcia dodatkowe dziś – szansą na lepsze jutro”

 

 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki:

 

TEST PODSUMOWUJĄCY

na zakończenie zajęć wyrównawczych realizowanych w ramach projektu

"Zajęcia dodatkowe dziś - szansą na lepsze jutro"

 

 

Ankieta na zakończenie II semestru zajęć wyrównawczych

realizowanych w ramach projektu

"Zajęcia dodatkowe dziś - szansą na lepsze jutro".

 

 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

 

 Zakończenie  zajęć w ramach projektu

Zajęcia dodatkowe dziś -szansą nalepsze jutro”-

w Zespole Szkół w Opatowcu

 

26 czerwca 2013 r. zorganizowano  uroczyste zakończenie  projektu „ Zajęcia dodatkowe dziś -szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IX „ Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”; Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”; Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Projekt realizowany był przez Gminę Opatowiec od 1 września do 28 czerwca 2013r w klasach IV-VI  ( 46 uczniów i uczennic) Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Opatowcu. Całkowita wartość projektu  wynosiła 147 400 zł.  Wniosek  o dofinansowanie został przygotowany przez panią  Katarzynę Szczerbę- koordynatora projektu oraz panią  Annę Klimaszewską-Luty i  pana Radosława Fitka.  Po pomyślnej akceptacji przez komisję konkursową i podpisaniu umowy z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego przez   pana Sławomira Kowalczyka-Wójta Gminy Opatowiec  został wdrożony do realizacji od 1 września 2012r.

Zakład Doskonalenia Zawodowego  w Kazimierzy Wielkiej odpowiadał za wykonanie usługi edukacyjnej na czele z wice dyrektorem p. Leszkiem Buckim.

Rozliczenia dokonywał w gminie  p. Łukasz Marzec- księgowy projektu, a opiekunką  naszego projektu ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego  była p. Ewelina Kaczorowska. Za przygotowanie ofert przetargowych odpowiadał specjalista zamówień publicznych p. Alojzy Jakóbik.

Nauczyciele pracujący w projekcie to: p. M. Żydowska, I. Wlosowicz, M. Kościółek. Z. Sobczyk, I. Bryła, G. Kozioł, Piotr Kusak- instruktor piłki nożnej, oraz z poradni  pedagogiczno –psychologicznej p. B. Skórska, B. Kulba i J. Czyrny.

Celem głównym projektu było rozszerzenie oferty edukacyjno- wychowawczo- profilaktycznej dla 46 dziewcząt i chłopców ( 18dz.i 28 chł) w Szkole Podstawowej w Opatowcu na terenie gminy Opatowiec,.  Cele szczegółowe projektu to:

- zwiększenie dostępności do zajęć kulturoznawczych i podniesienie dostępności do wsparcia psychologiczno- pedagogicznego

- zapewnienie oferty kształcenia w postaci zajęć zgodnych z uzdolnieniami i zainteresowaniami dzieci

-zwiększenie poziomu wiedzy poprzez uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych.

Dlatego Projekt obejmował zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne  jak również uzupełniające  zaległości z matematyki, kółko humanistyczne oraz zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i języka angielskiego.  Dla wszystkich 46 uczestników i uczestniczek projektu  przewidziane były zajęcia sportowe , warsztaty psychologiczno- pedagogiczne oraz  5 wycieczki kulturoznawczych: do Krakowa ,Sandomierza, dwudniowa wycieczka  do Warszawy oraz do kina i teatru w Krakowie. Uczniowie  na początku realizacji projektu zostali podzieleni na 9 grup zajęciowych. W czasie realizacji zajęć sportowych oraz warsztatów psychologicznych uczestnicy projektu otrzymywali poczęstunek przygotowywany przez restaurację Stary Młyn, po zakończeniu zajęć odwożeni byli do domu przez Firmę p. J. Gwoździa.

Wszystkie zajęcia i wycieczki były dla   uczniów wspaniałą przygodą. Wszyscy uczestnicy projektu  otrzymali wraz z początkiem realizacji wniosku materiały dydaktyczne, gadżety promujące projekt (pendrive’y ,segregatory, zeszyty, długopisy, kubki, ulotki i.t.p.) Na potrzeby zajęć zakupione zostały  materiały dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów i zajęć sportowych prowadzonych w ramach projektu oraz doposażono w sposób znaczny  bazę szkoły w sprzęt multimedialny m.in. telewizor, aparat cyfrowy oraz drukarkę laserową oraz ławki, krzesełka, szafy i tablicę .

Uczniowie uczestniczyli w zorganizowanych wycieczkach z ogromną radością  zwłaszcza ,że wszystkie wycieczki miały charakter edukacyjny i ich głównym przesłaniem było zaszczepienie u młodych ludzi chęci  do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturowym i społecznym. Ogromne wrażenie wywołała dwudniowa wycieczka do naszej stolicy, gdzie uczniowie mogli poznać wszystkie najważniejsze obiekty Warszawy a zwłaszcza poeksperymentować w słynnym Centrum Nauki Kopernika oraz „wcielić się w kibica” na Stadionie Narodowym.

Realizowany projekt był dla uczniów i uczennic klas IV-VI ogromną szansą na możliwość poznawania siebie,   w dziedzinie, w której czują się najlepiej.  Zajęcia zapewniły uczniom  spędzanie czasu wolnego w sposób ciekawy   i edukacyjny . Szkoda,  że projekt dobiegł końca.

W trakcie uroczystego zakończenia projektu  wyświetlono  filmy z wycieczek i zajęć , a także film podsumowujący projekt. Dla wszystkich była to mała część  cudownych wspomnień.

Uczniowie przygotowali dla zaproszonych gości program artystyczny p.t „ Pierwsze spotkanie europejskich  przyjaciół” oraz taniec „ Polka” . Przedstawienie bardzo wszystkim się podobało. Po występach przedstawiciele  rodziców podziękowali odpowiadającym za realizacje projektu kwiatami a uczniowie wręczyli wszystkim zaproszonym gościom piękne róże. Podziękowaniom nie było końca, uczniowie i uczennice byli bardzo zadowoleni z wszystkich zajęć i wycieczek realizowanych podczas projektu. Potem wszyscy zebrani udali się na ostatni poczęstunek do restauracji Stary Młyn.

Galeria