Feniks

Od marca 2009 do marca 2011 roku grupa uczniów z naszego gimnazjum, pod kierunkiem pani dyrektor Elżbiety Szczęsnej-Kusak, brała udział w projekcie FENIKS. Projekt FENIKS to długofalowym programem odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów. Program trwał trzy lata i był prowadzony w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt realizowało konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Działania projektu:
1. Seminarium metodyczne dla nauczycieli. 
2. Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w szkołach.
3. Wizyty z fizyką pracowników uczelni w szkołach.
4. Fizyka w praktyce – zajęcia dla uczniów na uczelniach.
5. Konkursy projektów naukowych.

6. Obozy naukowe.
7. Internetowa Liga Fizyczna.

więcej

 

Podsumowanie projektu FENIKS

I tak oto doszliśmy do końca długofalowego programu odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów - FENIKS. W zajęciach, które odbywały się w ramach tego trzyletniego programu edukacyjnego, realizowanego przez konsorcjum trzech uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki wzięło udział 22 uczniów naszego gimnazjum. Największy sukces odniosły uczennice Anna Bernat i Agnieszka Ryba, które zostały laureatkami I edycji finałów. Należy też zaznaczyć, że nasi uczniowie – jako jedni z nielicznych – brali udział aż w pięciu, spośród sześciu edycji finałowych i zdobywali wyróżnienia.

ZDJĘCIA

 

Sukces uczniów Gimnazjum w Opatowcu w finale projektów naukowych.

Do ścisłego finału projektów naukowych komisja uczelniana Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zakwalifikowała 12 prac spośród 100 nadesłanych z całego województwa. Wśród finalistów znalazły się nasze uczennice – Karolina Bątkowska i Agata Głowacka, które zaprezentowały przed Komisją i zebranymi feniksowiczami samodzielnie wykonaną pompę tłokową oraz pompę perystaltyczną. Wśród wyróżnionych prac znalazł się też projekt naukowy „Klaskacz elektroniczny” wykonany przez Dominika Duszę i Szymona Szczęsnego. Wszyscy wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy. 

ZDJĘCIA