Przedszkola systemowe w Gminie Opatowiec

Modernizacja oddziału przedszkolnego w Opatowcu

 

W ramach podpisanej umowy Wójta Gminy Opatowiec z Samorządem Województwa rozstrzygnięte zostały zapytania ofertowe na modernizację i wyposażenie oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Opatowcu. Blisko 90 tysięcy złotych to wartość zadania p.n.”Przedszkola systemowe w Gminie Opatowiec” w ramach Programu POKL, działanie 9.1. – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt jest w 100 % finansowany  z funduszy zewnętrznych tj. 85 % z UE oraz 15 %        z budżetu państwa.  Z tych środków  zmodernizowana i wyposażona zostanie  baza oddziału przedszkolnego. Zakupiony zostanie  nowoczesny sprzęt komputerowy, tablica multimedialna, gry edukacyjne, gry planszowe oraz zabawki. Dodatkowo powstanie mały plac zabaw, na którym przedszkolaki będą mogły spędzać czas zarówno podczas zajęć edukacyjnych, jak również w czasie wolnym od nauki. W ramach realizowanego projektu doposażone zostaną łazienki oddziału przedszkolnego do potrzeb najmłodszych, a stare, wysłużone meble zostaną wymienione na nowe.

Środki finansowe w tym zadaniu mogą być przeznaczone jedynie na wyposażenie, dlatego wiele prac polegających na dostosowaniu pomieszczeń spoczęło na samorządzie gminy i nieocenionej pomocy rodziców. W ramach wolontariatu rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola wykonało szereg prac m.in. ulano belkę, dzięki której można było przebić ścianę do pomieszczenia, gdzie powstanie nowoczesna sala dydaktyczna, usunięto starą farbę ze ścian. Przed nami jeszcze szpachlowanie, malowanie, układanie paneli, wymiana i modernizacja instalacji elektrycznej.
Samorząd gminy z Wójtem Sławomirem Kowalczykiem na czele po raz kolejny udowodnił, że dba o oświatę i najmłodszych. Zakupione zostały nowe lampy, panele, farby i wiele innych po to, by nowoczesne wyposażenie mogło wspaniale się prezentować w odnowionych pomieszczeniach.

Już we wrześniu uśmiechnięte buźki naszych milusińskich niech będą podziękowaniem dla Wszystkich za okazaną bezinteresowną pomoc, wsparcie i zaangażowanie przy pracach związanych z tym projektem.

zdjęcia