Maj

OGÓLNOPOLSKI KONKURS WZROSTU KRYSZTAŁÓW

W roku szkolnym 2016/2017 uczeń klasy I Norbert Augustyn otrzymał wyróżnienie w IV Ogólnopolskim Konkursie Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej organizowanym przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Norbert znalazł się w grupie 25 finalistów spośród 250 uczestników z całej Polski.

Strona Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego – Lista Laureatów.

Sympozjum i gala wręczenia nagród - zdjęcia.

 

31 maja 2017r.

POWIATOWY PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH
W KAZIMIERZY WIELKIEJ

W dniu 31 maja 2017 r. ośmioosobowa grupa „aktorów” ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu wzięła udział w eliminacjach powiatowych do "Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych". Konkurs ten ogłoszony został przez Wydział Ruchu Drogowego i Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej w Kielcach oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach. Przegląd  odbył się w Kazimierskim Ośrodku Kultury  pod czujnym okiem przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji st. sierż. Moniki Cichy.

W przeglądzie wzięło udział 5 grup teatralnych, z których każda prezentowała spektakl dotyczący tematyki propagowania zasad bezpieczeństwa osobistego dzieci i młodzieży oraz bezpiecznego zachowania, a także ukazywania alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Jury oceniało walory profilaktyczne inscenizacji, sposób przekazywania treści, walory artystyczne, formę i treść.
 Główne cele tego konkursu to:

· promowanie wśród dzieci odpowiedzialnych zachowań z wykorzystaniem form teatralnych,

· propagowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i osobistego,

· ukazanie destrukcyjnych skutków stosowania przemocy i cyberprzemocy oraz wykształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia,

· promowanie zdrowego stylu życia oraz ukazywanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego,

· pobudzenie aktywności wychowawców i pedagogów z terenu woj. świętokrzyskiego na rzecz pracy twórczej z dziećmi,

· integracja środowiska lokalnego w walce przeciwko negatywnym zjawiskom społecznym dotykającym młode pokolenie.

Po zaprezentowaniu się wszystkich grup i burzliwych obradach jury ogłoszone zostały wyniki przeglądu, w którym nasza szkoła zajęła II miejsce. Wszyscy aktorzy otrzymali indywidualne upominki i dyplom.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

zdjęcia

26 - 27 maja 2017 r.

DLA HOSPICJUM W BUSKU-ZDROJU

   Od 1 października bieżącego roku w Busku-Zdroju, w użyczonych od szpitala pomieszczeniach rozpoczyna działalność Hospicjum. Jego rolą jest aktywna pomoc osobom cierpiącym na postępujące, terminalne choroby, głównie nowotworowe i o niekorzystnych rokowaniach. Docelowa siedziba tego Miejsca Miłosierdzia jest ciągle w budowie.

   W związku z powyższym 18 Buska Drużyna Harcerska Wielopoziomowa im. Lucjana Skrzyńskiego działająca przy Zespole Szkół w Opatowcu zaangażowała się w zbiórkę pieniędzy na dokończenie rozpoczętej inwestycji. Zbiórka ta została zorganizowana przez Fundację Gospodarczą Św. Brata Alberta w Kielcach. Nasi wolontariusze kwestowali pod kościołami w Kocinie, Opatowcu i Rogowie w dniach 14.05.2017 r. i 21.05.2017 r.

Pieniążki do puszek zbierali: Kinga Oracz, Klaudia Marzec, Karolina Idziak, Jakub Szabla, Krystian Leks, Karolina Szabla, Dawid Majka, Julia Jachna, Kacper Czosnek, Emilia Kozioł, Michał Kowalczyk, Małgorzata Kowalczyk, Nicola Kłos, Jakub Kłos, Julia Kaczmarczyk i Krzysztof Kozieł.

Kwoty zebrane w poszczególnych parafiach:
1. Kocina – 290,60 zł.
2. Opatowiec – 412,63 zł.
3. Rogów – 682,50 zł.

Łączna kwota – 1385,73 zł.

   W dniach 26-27.05.2017 r. harcerze z Zespołu Szkół w Opatowcu wzięli udział w XXXIV Wędrówce Zuchowej „Bartek 2017” zorganizowanej przez Komendę Hufca ZHP w Busku-Zdroju.
    Rajd rozpoczął się uroczystym apelem w centrum Buska. Następnie harcerze i zuchy udali się na przemarsz ulicami miasta do Parku Zdrojowego, gdzie wzięli udział w Festynie „Nie ma jak rodzina”. Podczas festynu harcerze zbierali pieniądze na budowę hospicjum „Bł. Matki Teresy”. Wolontariusze przekazali własnoręcznie wykonane żonkile na ten cel. Zgodnie z programem w godzinach popołudniowych odbył się pokaz artystyczny w wykonaniu zespołu mażoretek „Rytm” ze Skalbmierza. Uwieńczeniem całej imprezy była zabawa „Biały Bal”, podczas której wszyscy świetnie się bawili. Nocleg harcerze spędzili w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Busku-Zdroju.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom za okazane serce.

„Najwyższe dobro czynisz, pomagając potrzebującym”

zdjęcia

22 maja 2017 r.

WYCIECZKA EDUKACYJNA DO NIEPOŁOMIC – „PIKNIK POD GWIAZDAMI”

   Dnia 22 maja grupa 16 gimnazjalistów wyruszyła na wycieczkę edukacyjną w celu realizacji projektu edukacyjnego pod tytułem – „Fizyka na co dzień”. Pierwszy cel wycieczki to Ogród Doświadczeń w Krakowie. Podstawą wizyty w Ogrodzie Doświadczeń jest zwiedzanie polegające na doświadczaniu sensorycznym – zwiedzający uczestniczą w eksperymentach z wykorzystaniem urządzeń, prezentujących różne zjawiska fizyczne i przyrodnicze. Bardzo ciekawe doświadczenia uczniowie mogli wykonywać samodzielne a wytłumaczenie zjawisk fizycznych można było sobie doczytać  z tablic informacyjnych. Jednak wiedza fizyczna jaką mieli uczniowie klasy III gimnazjum przydała się w tłumaczeniu zjawisk kolegom i koleżankom. Młodzi fizycy zapoznali się w Ogrodzie Doświadczeń z doświadczeniami z różnych działów fizyki. Największe wrażenie na młodych naukowcach wywołała zabawa z lustrami i złudzenia optyczne oraz doświadczenia z dziedziny  hydrostatyki, akustyki i magnetyzmu. Część grupy spróbowała poddać się próbie sił grawitacji i działaniu siły odśrodkowej, kręcąc się w żyroskopie i w kuli zorba. Aby wprawić kulę w ruch należało się przemieszczać, zmieniając tym samym środek ciężkości całego układu: kula – człowiek. Gdy kula toczy się szybko, możemy doświadczyć działania siły odśrodkowej, która sprawia, że nasze ciało przylega do kuli. Kiedy wirujemy wraz z kulą, ta nie porusza się względem nas, za to cały świat wiruje wokół. Znajdujemy się wtedy w tzw. nieinercjalnym układzie odniesienia. Od ścianek kuli odbijają się fale akustyczne, co sprawia, że jesteśmy głośniejsi. Zabawa w kuli nie należała do łatwych. Po dwóch godzinach wrażeń w ogrodzie doświadczeń wycieczkowicze udali się na posiłek.

Drugi etap wycieczki to Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach, dokąd grupa dotarła na godzinę 16. Po rozpakowaniu się i odpoczynku uczniowie o godzinie 18.00 rozpoczęli przygodę z astronomią na „Pikniku pod gwiazdami”, który poprowadził w bardzo ciekawy sposób Janusz Nicewicz - pracownik MOA.  Integralną częścią zajęć było również wyjście na sztucznie usypane wzniesienie o nazwie Kopiec Grunwaldzki, gdzie oprócz obserwacji, uczestnicy zapoznali się z historią Niepołomic. Pogoda była doskonała więc gimnazjaliści uczestniczyli w prelekcji o tematyce astronomicznej, a przede wszystkim w bezpośrednich obserwacjach astronomicznych z wykorzystaniem teleskopów znajdujących się w Obserwatorium. Atrakcją było samodzielne złożenie przez uczniów naszego  teleskopu szkolnego, ustawienie go i obserwacje plam na słońcu oraz nocne obserwacje Jowisza i różnych gwiazd. Gimnazjaliści nauczyli się wyszukiwać różne obiekty na niebie i rozpoznawać konstelacje i gwiazdozbiory (Lwa, Łabędzia, Wielkiej i Małej Niedźwiedzicy i inne). Obserwacje grupa zakończyła po godzinie 24 w kopule z wykorzystaniem dużego teleskopu MOA, przez który podziwialiśmy Saturna. Po krótkim śnie następnego dnia grupa na podsumowanie przygody z astronomią obejrzała ciekawy seans w Planetarium i jeszcze raz na zakończenie wszyscy obejrzeli plamy na Słońcu. O godzinie 10.00  pamiątkowym zdjęciem zakończyły się warsztaty astronomiczne. Ostatnim punktem przygody z fizyką była wizyta w Muzeum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach, gdzie wszyscy prześledzili kolejne etapy rozwoju urządzeń odtwarzających muzykę i dźwięk. Na koniec można było posłuchać ciekawych utworów muzycznych odtwarzanych z oryginalnych płyt.

Dwudniowa wycieczka dobiegła końca, a uczniowie fizykę zobaczyli w różnych zjawiskach i na co dzień - zgodnie z tym co mówi tytuł realizowanego projektu. Opiekunami tej wyprawy byli: dyr. E. Szczęsna- Kusak i Alicja Witkoś- Kłos.

zdjęcia

22 maja 2017 r.

ELIMINACJE POWIATOWE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BRD

W dniu 22 maja 2017 roku w Kazimierzy Wielkiej odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych. Gminę Opatowiec reprezentowali uczniowie naszej Szkoły Podstawowej: Natalia Madej, Aleksandra Szabłowska, Jarosław Ćwik oraz Bartłomiej Pietrzyk.

Uczestnicy turnieju, jak co roku, musieli wykazać się wiedzą teoretyczną dotyczącą ruchu drogowego, rozwiązując test z wiedzy ogólnej oraz test ze skrzyżowań jak również umiejętnościami praktycznymi z zakresu jazdy rowerem po torze przeszkód i udzielania pierwszej  pomocy przedmedycznej.

W tym roku wszyscy zawodnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy i umiejętności. W wyniku zmagań, nad którymi czuwali policjanci z KPP w Kazimierzy Wielkiej, nasza drużyna zajęła II miejsce. Również II miejsce indywidualnie uzyskała nasza uczennica Aleksandra Szabłowska. Wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody.

Więcej na stronie KPP w Kazimierzy Wielkiej.

zdjęcia

19 maja 2017 r.

XIV "MAŁY" POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI
"W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH"

  19 maja odbył  się XIV „Mały” Powiatowy Konkurs Recytatorski  pod  hasłem  „W zdrowym ciele zdrowy duch” zorganizowany przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju. Naszą szkołę reprezentowały uczennice: Patrycja Mazurek  i  Gabriela Popiel. W tej edycji konkursu zakwalifikowano do etapu powiatowego 34 uczestników z klas II – III z trzech powiatów: pińczowskiego, buskiego i kazimierskiego. W tej kategorii Gabriela Popiel zajęła II miejsce recytując wiersz Agaty Widzowskiej – Pasiak  pt. „Słoń Grubasek”. Została przygotowana przez panią Patrycję Popiel oraz wychowawcę Wiesława Tomala.

zdjęcia

15 maja 2017 r.

WYCIECZKA GIMNAZJALISTÓW
DO PAŃSTWOWEGO MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU

   Dnia 15 maja 2017 roku uczniowie klas gimnazjalnych pod opieką nauczycieli: Małgorzaty Kryżanowskiej-Nowakowskiej, Alicji Witkoś-Kłos, Anny Kaczmarczyk i Mirosława Gajdy wybrali się na wycieczkę do Oświęcimia, gdzie znajdował się niemiecki zespół obozów koncentracyjnych i obozów zagłady. Wejście do muzeum otwiera brama, na której widnieje napis „Arbeit macht frei”, czyli „Praca czyni wolnym”. W rzeczywistości jednak tak nie było. Ten, kto przekroczył próg bramy nie miał szans na wolność, czekała go tam jedynie śmierć i upokorzenie.

    Na terenie Auschwitz I w budynkach obozowych znajdują się liczne fotografie, przedstawiające więźniów, ukazujące pociągi przywożące ludzi, których czekała zagłada w komorach gazowych. Oprócz fotografii są tam również różnego rodzaju dokumenty oraz przedmioty codziennego użytku, m.in. sterty butów, okularów, torb podróżniczych, garnków, szczoteczek i protez. Za jedną z szyb znajduje się atrapa obrazująca drogę skazańców do komory gazowej. W tym pomieszczeniu za szybą leżą aluminiowe puszki po silnie trującym gazie „Cyklonie B”, który wcześniej używany był do dezynsekcji.
   Niektóre bloki i budynki pełniły specjalne funkcje. Dziewięć bloków stanowiło odgrodzony obóz dla radzieckich jeńców wojennych. Blok 10 stanowił miejsce zbrodniczych medycznych eksperymentów, przeprowadzał je dr Carl Clauberg, który poszukiwał szybkiej i taniej metody sterylizacji kobiet. Blok 11 był wewnętrznym więzieniem przeznaczonym do odbywania kar za naruszenia prawa obozowego. Do dziś zachowały się tu m.in. tzw. cele stojące, które mogliśmy obejrzeć. Są one tak małe, że zamknięci w nich po 4 osoby skazani musieli pozostawać w pozycji stojącej przez całą noc, a niekiedy przez kilkanaście z rzędu. Zobaczyliśmy również dziedziniec bloku 11, na którym stosowano tzw. karę słupkową. Na parterze bloku mieściły się cele, w których więźniowie czekali na rozstrzelanie pod Ścianą Śmierci. Widzieliśmy celę, w której umarł św. Maksymilian Maria Kolbe. W obozie Auschwitz-Birkenau dobrowolnie wybrał śmierć głodową. Ludzie, którzy już nie chcieli dalej tak żyć rzucali się na płot elektryczny i umierali. Ostatnim miejscem, które zwiedziliśmy w Oświęcimiu było krematorium. Znajduje się ono poza ścisłym ogrodzeniem obozu. Były tam piece, w których palono zwłoki ludzi.

Obejrzeliśmy także film przedstawiający ludzi, którzy przeżyli te tortury i tych, których zamordowano. Wszyscy uczestnicy wycieczki byli przejęci obrazem bólu, cierpienia, rozpaczy i smutku. Na sali panowała cisza.

Po Oświęcimiu zwiedzaliśmy Brzezinkę - oddalony o 3 km kolejny obóz. Tam znajdowało się ponad 300 baraków i tory, po których przewożono więźniów pociągami.

Tak zakończyła się nasza wycieczka po obozie śmierci. W drodze powrotnej rozmyślaliśmy nad losem tych ludzi. Wizyta w Muzeum była nie tylko ciekawą lekcją historii, ale i znakomitą formą kształtowania świadomości o prawie człowieka do życia i godnej śmierci.

zdjęcia

11 maja 2017 r.

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

W dniu 11 maja 2017r. w Szkole Podstawowej w Krzczonowie odbył się Konkurs Ortograficzny. Gabriela Król i Paulina Pietrzyk z klasy VI walczyły o tytuł „Mistrza Ortografii” w zmaganiach z uczniami ze szkół z Krzczonowa i Sokoliny. Dyktando okazało się być dla wszystkich wielkim zaskoczeniem. Nasza uczennica Gabrysia Król zajęła I miejsce, natomiast Paulinka Pietrzyk II miejsce. Uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki i dyplomy.

Serdecznie gratulujemy naszym uczennicom.

zdjęcia

10 maja 2017 r.

WYCIECZKA UCZNIÓW KLASY V DO KOSZYC

10 maja uczniowie klasy V wraz z wychowawcą  uczestniczyli w wycieczce do muzeum w Koszycach. Dzieci poznały historię powstania muzeum oraz zwiedziły wystawę haftu i koronek zatytułowaną „Brzegiem Wisły nić się wije”. Uczniowie i uczennice  obejrzeli również eksponaty pochodzące z wykopalisk prowadzonych w miejscowościach położonych obok Koszyc, zbiory etnograficzne regionu z XIX i XX wieku oraz dokumenty historyczne.

zdjęcia

 

FINALISTKI ZESPOŁU SZKÓŁ W OPATOWCU

W roku szkolnym 2016/2017 kilkoro uczniów naszej szkoły podjęło próbę zmierzenia się z wymaganiami stawianymi na wojewódzkich konkursach przedmiotowych.

Dwóm uczennicom udało się osiągnąć sukces i zdobyć wysokie miejsca w tychże konkursach:

Klaudia Sojka – uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej została finalistką Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego,

Emilia Woźniak – uczennica klasy III Gimnazjum została finalistką Wojewódzkiego Konkursu Języka Rosyjskiego.

Zarówno Klaudii, jak i Emilce gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.

zdjęcia

5 maja 2017 r.

ŚWIĘTA MAJOWE

5 maja 2017r. w Zespole Szkół w Opatowcu odbyła się uroczysta akademia z okazji Świąt Majowych.

Uczniowie Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum  przypomnieli o znaczeniu trzech świąt narodowych obchodzonych w maju:

1 maja – rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, Święto Pracy,

2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej,

3 maja – rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1791 roku.

Występujący zaprezentowali żywą lekcję historii,  by słowem i piosenką przybliżyć te wzniosłe wydarzenia.

Podczas uroczystości Wójt Gminy Opatowiec –  Sławomir Kowalczyk podkreślił, jak ważną rolę odgrywa pamięć o wydarzeniach sprzed lat. Pani Dyrektor - Elżbieta Szczęsna-Kusak przypomniała wszystkim uczniom, że flaga narodowa jest oficjalnym znakiem symbolizującym nasze państwo. W trakcie świąt państwowych i w chwilach szczególnie ważnych dla naszej ojczyzny jest ona wywieszana na urzędach oraz na naszych domach.

Montaż słowno-muzyczny przygotowali uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu pod opieką pań: Ewy Gajdy, Małgorzaty Żydowskiej, Anny Kaczmarczyk. Oprawę muzyczną do inscenizacji przygotował wraz z chórkiem szkolnym pan Wiesław Tomal.

zdjęcia