Czerwiec

23 czerwca 2017r.

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

W dniu 23 czerwca 2017 roku w Zespole Szkół w Opatowcu odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017.

Pani Dyrektor Elżbieta Szczęsna – Kusak, w obecności Wójta Gminy Opatowiec – Pana Sławomira Kowalczyka, podsumowała cały rok pracy i uhonorowała wyróżniających się uczniów nagrodami książkowymi, statuetkami i pamiątkowymi dyplomami.

W gronie najlepszych uczniów Szkoły Podstawowej znaleźli się:

Kl. 0

- Maja Tomal

- Weronika Pudo

- Paulina Zbertek

- Gabriel Maj

- Jakub Bomba

- Zuzanna Porada

- Agnieszka Śliwińska

- Julia Kaczmarczyk

Kl. I

1. Nicola Kłos

2. Magdalena Cugowska


 

Kl. II

1.Gabriela Popiel

2. Julia Bąk

3. Kacper Kupisz

4. Zuzanna Mysiak

5. Jakub Porębski

6. Magdalena Pietrzyk

7. Marcin Tomasik


 


Kl. III

1. Lidia Kajfasz
 2. Natalia Wróbel
 3. Patrycja Mazurek
 4. Dawid Chlebica
 5. Katarzyna Tomal
 6. Amelia Dybała
 7. Tomasz Kaczmarczyk
 8. Bartosz Nowak
 9. Oliwier Wróbel
 10. Kacper Kurnik
 11. Emilia Bugajska
 12. Paweł Niedźwiedź
13. MajaCugowska

KL. IV

1.Dusza Wojciech
2. Kupisz Dominik
3. Krzak Karolina
4. Widłak Sebastian
5. Nowak Kacper

Kl. V
 1. Pobiega Gabriela
 2. Kowalczyk Małgorzata
 3. Jabłońska Julia


Kl. VI
1. Paulina Pietrzyk
2. Gabriela Włosowicz
3. Klaudia Sojka
4. Gabriela Król
5. Nikola Kozioł
6. Oliwia Madej
7. Izabela Dybek
8. Kacper Bartoszek
9. Natalia Madej

Dodatkowe wyróżnienia za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymali:

Marcin Tomasik – kl. V

Agnieszka Czosnek – kl. VI


W gronie najlepszych uczniów Gimnazjum znaleźli się:

Kl. I

1. Jakub Kłos

2. Karolina Grudzień

Kl.II

1. Emilia Kozioł

2. Kacper Paluch

Kl. III

1. Miłosz Krawczyk

2. Bartosz Dybała

3. Karolina Bysiec


 

Dodatkowe wyróżnienia za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymali:

Hubert Janiec – kl. III

Tomasz Kowalczyk – kl. III

Dominik Madej – kl. III

Emilia Woźniak – kl. III


 

Dodatkowe wyróżnienia ze Szkoły Podstawowej otrzymali również uczniowie:

1.Klaudia Sojka– finalistka I Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego.

2. Szymon Krupa – laureat etapu wojewódzkiego w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym – „BEZPIECZEŃSTWO NA WSI TO PODSTAWA - ŚRODKI CHEMICZNE TO NIE ZABAWA”.

3. Oliwia Madej - wyróżnienie za pracę plastyczną w Ogólnopolskim Konkursie Literackim, Plastycznym i Fotograficznym „Moja Mała Ojczyzna”.

4. Paulina Pietrzyk, Gabriela Król – za uzyskanie najwyższej średniej ocen w Szkole Podstawowej.

5. Katarzyna Tomal za uzyskanie najlepszego wyniku ze sprawdzianu po klasie trzeciej.

6. Natalia Wróbel, Nikola Kozioł - za sukcesy wokalne na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim,
międzynarodowymi i aktywny udział w życiu muzycznym szkoły.

7. Maja Klita – tytuł Najlepszego Sportowca Szkoły Podstawowej.


 

Dodatkowe wyróżnienia w Gimnazjum otrzymali uczniowie:

1. Emilia Woźniak – finalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka Rosyjskiego

2. Norbert Augustyn – wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Hodowli Wzrostu Kryształów

3. Miłosz Krawczyk – za uzyskanie tytułu Złotego Absolwenta oraz najlepiej napisany egzamin gimnazjalny.

4. Jakub Szabla – za zaangażowanie w życie szkoły

5. Bartosz Dybała – nagroda w Szkolnym Konkursie Matematycznym

6. Miłosz Krawczyk – nagroda za I miejsce w Szkolnym Konkursie Ortograficznym

7. Nikola Wróbel, Emilia Kozioł - za sukcesy wokalne na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i
międzynarodowym.

8. Klaudia Marzec – wyróżnienie za aktywny udział w pracy na rzecz XIV BDH Wielopoziomowej im. Lucjana Skrzyńskiego.

9. Krystian Leks, Bartosz Dybała, Michał Adamczyk, Nikola Wróbel, Emilia Kozioł, Jakub Kłos – za aktywny udział w życiu muzycznym szkoły.

10. Gabriela Górak, Norbert Augustyn, Jakub Kłos, Maciej Janiec, Aleksandra Ostrowska, Wiktoria Szluchcik, Kamila Porada, Maciej Cugowski, Patryk Matuszczyk, Krystian Zieliński, Daniel Niedźwiedź, Bartosz Niedźwiedź, Miłosz Krawczyk, Michał Adamczyk, Krystian Leks, Bartosz Dybała, Hubert Janiec, Kinga Oracz, Emilia Woźniak, Katarzyna Rumas – za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych.

11. Katarzyna Kowalczyk, Kinga Oracz, Emilia Woźniak, Katarzyna Rumas - wyróżnienie za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych oraz za sukcesy sportowe na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.

W dniu 22 czerwca uczniowie i uczennice działający w Kółku Teatralnym, Szkolnym Kole Caritas, ZHP, zespole wokalnym, zajęciach instrumentalnych oraz Szkolnym Klubie Sportowym otrzymali
dodatkowe wyróżnienia za swoją systematyczną i całoroczną pracę. Warto dodać, że we wszystkich tych organizacjach pracuje bardzo duża liczba uczniów. Szkolne Kółko Teatralne liczy 50 uczniów, natomiast ZHP 40 uczniów i działają na rzecz potrzebujących osób.  

zdjęcia

19 czerwca 2017 r.

SPOTKANIE POŚWIĘCONE ZAPOMNIANEMU BOHATEROWI
KS. FRANCISZKOWI PLUCIE

W dniu 19 czerwca 2017 roku w Instytucji Kultury w Opatowcu miała miejsce niecodzienna  uroczystość zorganizowana z inicjatywy Sławomira Kowalczyka, Wójta Gminy Opatowiec, której celem było przypomnienie postaci ks. Franciszka Pluty - zapomnianego bohatera, pochodzącego z położonej w Gminie Opatowiec Kociny. Współorganizatorami imprezy były: E. Szczęsna – Kusak, dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu oraz Beata Adamczyk, dyrektor Instytucji Kultury w Opatowcu.

Podczas spotkania promowano również książkę pt. „Ojciec tysiąca sierot” autorstwa Leonarda Pluty, bratanka księdza.

Honorowym gościem spotkania był lekarz - chirurg Stanisław Niepsuj (siostrzeniec
i wieloletni przyjaciel ks. Pluty), który przyjechał wraz z rodziną z Olsztyna. Przybyli także członkowie rodziny księdza z Kociny, Kielc i Krakowa. W imprezie wzięli również udział: Sławomir Kowalczyk - Wójt Gminy Opatowiec, Andrzej Malec - przewodniczący Rady Gminy, dyrektorzy i kierownicy jednostek samorządowych z terenu Gminy, pracownicy Urzędu Gminy, uczniowie i nauczyciele ZS w Opatowcu i SP w Krzczonowie
oraz społeczeństwo Gminy Opatowiec.

Po powitaniu gości przez Sławomira Kowalczyka, Wójta Gminy Opatowiec, uczniowie Gimnazjum w Opatowcu zaprezentowali montaż słowno – muzyczny, w którym przedstawili  życie księdza F. Pluty bogate w ciężkie przeżycia osobiste i narodowe oraz owocną pracę duszpasterską. Program ukazujący postać katolickiego duchownego, który w czasie II wojny światowej uratował znaczną grupę polskich sierot wojennych z obszaru byłego Związku Sowieckiego, zrobił wielkie wrażenie na siostrzeńcu księdza, S. Niepsuju. Honorowy gość  serdecznie podziękował młodzieży, a następnie uzupełnił przedstawioną historię księdza – bohatera o własne wspomnienia o wyjątkowym wujku oraz opowiedział wiele ciekawostek dotyczących jego biografii. S. Niepsuj wyczerpująco odpowiedział również na pytania harcerzy z 14. Buskiej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. L. Skrzyńskiego,
którzy przeprowadzili wywiad z naszym gościem.

Oficjalną część imprezy zakończyła promocja książki „Ojciec tysiąca sierot”, w czasie której gimnazjaliści zapoznali zebranych z jej fragmentami oraz informacjami o autorze, a także okolicznościach powstania tego niezwykłego dokumentu zapomnianych dziejów księdza
F. Pluty oraz Polaków na obczyźnie.

Spotkanie pn. „Zapomniany bohater ks. Franciszek Pluta” było niecodzienną lekcją historii, która nie tylko przybliżyła zebranym postać niezwykłego księdza Franciszka, ale także stała się okazją do refleksji nad wartościami i ideałami, którymi kierujemy się w życiu.

Życie nie tylko po to jest, by brać
Życie nie po to, by bezczynnie trwać
I aby żyć, siebie samego trzeba dać…

Te słowa piosenki z repertuaru Stanisława Sojki, zaśpiewane w czasie spotkania przez uczennice ze szkolnego zespołu wokalnego, mogłyby stanowić życiowe motto bohatera spotkania, a także być drogowskazem dla nas wszystkich.

Program artystyczny zaprezentowany na spotkaniu przygotowała młodzież Gimnazjum pod opieką nauczycieli: A. Kaczmarczyk, E. Gajdy i W. Tomala.

 

22 czerwca 2017 r.

 

WRĘCZENIE NAGRÓD ZA KONKURSY ZWIĄZANE Z ŻYCIEM I DZIAŁALNOŚCIĄ MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

 W miesiącu maju w Zespole Szkół w Opatowcu odbyły się konkursy związane z życiem i działalnością Marszałka Józefa Piłsudskiego. We wszystkich konkursach wzięło udział ponad stu uczniów. Powołane komisje po dlugich i burzliwych naradach przyznały następujące nagrody:

 TYTUŁ MISTRZA TURNIEJU WIEDZY NA TEMAT MARSZAŁKA JÓZEFA      PIŁSUDSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ OTRZYMALI:

- NICOLA KŁOS
- FILIP TETER
- GABRIELA POPIEL
- EMILIA BUGAJSKA

LAUREATAMI W TURNIEJU WIEDZY " ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO"

W SZKOLE PODSTAWOWEJ ZOSTALI:

 

I m- ce GABRIELA POBIEGA
II m -ce GABRIELA KRÓL
III m - ce ALEKSANDRA DUDEK, MICHAŁ KLĘK , JULIA JABŁOŃSKA
WYRÓŻNIENIE: MAGDALENA NIEDŹWIEDŹ

W GIMNAZJUM ZOSTALI:

I m -ce NIKOLA WRÓBEL
II m - ce OSKAR JABŁOŃSKI
III  m- ce MIŁOSZ KRAWCZYK, TOMASZ KOWALCZYK, EMILIA KOZIOŁ

NAGRODY W KONKURSIE PLASTYCZNYM " PORTRET MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO" W SZKOLE PODSTAWOWEJ OTRZYMALI:

 

GRUPA MŁODSZA:

I m - ce GABRIEL MAJ, WERONIKA PUDO, MAGDALENA CUGOWSKA
II m - ce MAZUREK PATRYCJA, PAULINA ZBERTEK
III m - ce  MARCIN BĄK
wyróżnienia: NICOLA KŁOS, FILIP TETER, DAWID CHLEBICA

GRUPA STARSZA:

I m -ce OLIWIA MADEJ
II m- ce JULIA JABŁOŃSKA , ALEKSANDRA DUDEK
III m- ce JACHNA MARTYNA, KACPER NOWAK

Wszystkie nagrody zostały ufundowane przez Rady Rodziców za co serdecznie dziękujemy.

zdjęcia

 

20 czerwca 2017 r.

DZIEŃ DZIECKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ

 W dniu 20 czerwca 2017 r. w Szkole Podstawowej został zorganizowany Dzień Dziecka. Wszyscy uczniowie naszej szkoły uczestniczyły w zabawach zorganizowanych przez " Dziecięcy Raj na Kółkach - Rajtek". Każdy znalazł coś dla siebie wśród licznych atrakcji wesołego miasteczka: zjeżdżalnie,eurobungee, dmuchany zamek, małpi gaj oraz skakaniec. Na koniec zabaw ruchowych uczniowie zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek, który został zasponsorowany przez Radę Rodziców oraz państwa Anetę i Mariusza Rutkowskich. Myślimy, że na długo ten dzień pozostanie w pamięci naszych uczniów.

Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy.

 

zdjęcia

09 czerwca 2017r.

SREBRO MAI KLITY  W RZUCIE PIŁECZKĄ PALANTOWĄ

W dniu 9 czerwca 2017 roku uczniowie i uczennice klas III, IV, V, VI Szkoły Podstawowejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu reprezentowali szkołę  w Powiatowych Indywidualnych Zawodach Lekkoatletycznych oraz w Trójboju Lekkoatletycznym w Kazimierzy Wielkiej. Maja Klita w kategorii – rzut piłeczką palantową zdobyła II miejsce, Aleksandra Szabłowska w kategorii – skok w dal zdobyła IV miejsce.                                                 

Uczennice klasy III i IV w Trójboju Lekkoatletycznym zdobyły IV miejsce.

Skład drużyny: Katarzyna Toma, Patrycja Mazurek, Martyna Jachna, Karolina Krzak, Lidia Kajfasz, Natalia Krupa.

Do zawodów uczniów przygotowała pani M. Kościółek.

 

05 czerwca 2017r.

WYCIECZKA DO OJCOWA I OGRODZIEŃCA

W dniu 5 czerwca uczniowie i uczennice klasy V uczestniczyli w wycieczce do Ojcowa i Ogrodzieńca. Pierwszym punktem programu był zamek w Ogrodzieńcu, gdzie najwięcej emocji wzbudziła sala tortur .Następnie grupa udała się do muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego, gdzie obejrzeli film i wystawę dotyczącą tego przepięknego miejsca. Po kilkukilometrowym spacerze mogli podziwiać Jaskinię Łokietka, źródełko miłości oraz Bramę Krakowską. Ostatni punkt programu to zamek w Pieskowej Skale, gdzie uczestnicy wycieczki oglądali dziedziniec i piękny ogród. Następnie cała grupa udała się pod Maczugę Herkulesa. Pełna wrażeń i dobrego humoru klasa udała się w drogę powrotną do domu.

 

zdjęcia

05 czerwca 2017r.

WYCIECZKA KLASY DRUGIEJ

 

  W poniedziałek  5 czerwca klasa II była na wycieczce w Górach  Świętokrzyskich.  Na  początku dzieci z rodzicami  mogli zobaczyć  z bliska   Dąb Bartek. Następnie pojechaliśmy do Chrust, gdzie znajduje się Kompleks  Świętokrzyska Polana.   Tam czekały na dzieci  liczne  atrakcje. Na początku zwiedziliśmy Oceanikę – to miejsce, w którym można oglądać różne gatunki ryb. Różne niespodzianki czekały na dzieci w Krainie Zabawy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się:  Park linowy, Park Miniatur  oraz  dmuchańce,  a wśród nich zjeżdżalnia „Delfin” i karuzela z ośmiornicą. Dzieci miały też świetną zabawę na kolorowych łódeczkach. Z edukacji przyrodniczej podziwiały Brzozową Zagrodę – królestwo  zwierząt. Na zakończenie pobytu w Krainie Zabawy dzieci wykonywały skoki na eurobungee.  Wycieczka bardzo się wszystkim podobała. 

zdjęcia

 

02-03 czerwca 2017r.

WYCIECZKA NA ŚWIĘTOKRZYSKĄ POLANĘ

 

W dniach 2-3 czerwca 2017r. uczniowie i uczennice klas III, IV i VI Szkoły Podstawowej w Opatowcu wzięli udział w wycieczce do Świętokrzyskiej Polany. Wyjazd rozpoczął sięw piątkowy poranek i po dotarciu do Kielc dzieci zaczęły swoją wędrówkę po urokliwych zakątkach tego miasta. Cała grupa odwiedziła kielecki park, Katedrę oraz poznała legendę o tym skąd wzięła się nazwa miasta. Jako uczniowie szkoły imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego nie zapomnieliśmy także o odwiedzeniu placu, który został nazwany na jego cześć. Wkrótce uczniowie wyruszyli w drugą część swojej podróży. Po dotarciu na miejsce dzieci zapoznały się z całym kompleksem, który stanowi połączenie kilku niezwykłych atrakcji. Znajduje się tam OCEANIKA, czyli zespół wielkich akwariów, w których pływają ryby i wodne stworzenia z całego świata, jest też Park Miniatur Świętokrzysko z najważniejszymi zabytkami województwa świętokrzyskiego oraz kraina zabawy. W sercu regionu świętokrzyskiego, na polanie otoczonej lasem, z której rozciąga się piękny widok na okolicę, nasza grupa spędziła całe 2 dni. Uczniowie korzystali z wielu atrakcji tego miejsca, ale najbardziej podobały im się:  dmuchane zjeżdżalnie, park linowy (miejsce pełne zakamarków, lin, drabinek, krętych korytarzy) i 8-metrowe eurobungee, na którym można skakać na wysokość nawet 11 metrów. Pierwszego dnia wieczorem na uczniów czekała jeszcze jedna niespodzianka, czyli dyskoteka, podczas której cała grupa bawiła się znakomicie. Drugiego dnia wszyscy raz jeszcze skorzystali z atrakcji tego kompleksu. Następnie  cała grupa udała się do Zagnańska, aby móc zobaczyć zabytkowy Dąb Bartek.
W drodze powrotnej zjedliśmy ciepły posiłek i pełni wrażeń dotarliśmy na miejsce. Wyjazd ten pozostanie na długo w pamięci naszych uczniów i mamy nadzieję, że stanie się doskonałym wstępem do wakacyjnych przygód, które są już na wyciągnięcie ręki.

zdjęcia