Październik

26 października 2017r.

IV Świętokrzyski Konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej

26 października 2017 roku odbył się w PacanowieIV Świętokrzyski Konkurs Pieśni Patriotycznej i  Żołnierskiej. Zdaniem organizatorów jest to już ranga ogólnopolska, ponieważ udział biorą uczestnicy z innych województw. W tym roku udział wzięło udział ponad 200 wykonawców. Naszą szkołę reprezentowały uczennice: Nikola Wróbel, Natalia Wróbel, Emilia i Nikola Kozioł. Natalia Wróbel  wykonała piosenkę pt.”Wrócą chłopcy z wojny”. Nikola Wróbel przedstawiła utwór pt.”Ostatni list”. Otrzymała wyróżnienie i wystąpiła w Koncercie Laureatów, który odbył się 12 listopada w Kościele Garnizonowym w Kielcach. Siostry Emilia i Nikola Kozioł można było usłyszeć w piosence Anity Lipnickiej pt.”A jeśli nie wrócę więcej”. Uczennice zajęły II miejsce i także wystąpiły Koncercie Laureatów. Uczennice przygotował Wiesław Tomal.

 

23 października 2017r.

Wycieczka klasy trzeciej

Klasa trzecia 23 października była na wycieczce w Krakowie. Pierwszym punktem było oglądanie w Multikinie filmu pt.”Tarapaty”. Wielkim atutem tego filmu jest wiarygodność najmłodszych aktorów. Ich ciekawość świata, proste zasady, którymi się kierują, to coś, czego dorośli mogą  im jedynie pozazdrościć. Następnie pojechaliśmy do Parku Trampolin GOjump, gdzie dzieci i rodzice brali udział w różnych zabawach prowadzonych przez instruktora. Na koniec odwiedziliśmy McDonald’s. Wszystkim uczestnikom wycieczka bardzo się podobała.

zdjęcia

 

23 październik 2017r.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO „ EKOPLAKAT – KUPUJ Z GŁOWĄ”

W dniu 23 października 2017r.  w ramach realizacji  programu ekologicznego realizowanego przy współpracy z Zakładem  Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie
za pośrednictwem Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w naszej szkole zostały przeprowadzone prelekcje na temat właściwego segregowania śmieci oraz dbania o środowisko. Lekcje dla uczniów przygotowali i przeprowadzili pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej z Rzędowa. Dzieci w miłej atmosferze metodom praktycznego działania mogły  wiele się nauczyć. Na koniec zajęć został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pod hasłem „ Ekoplakat- kupuj z głową”, którego  organizatorem był ZGOK Sp. z o.o.w Rzędowie/ RCEE. Ta część spotkania odbyła się uroczyście na szkolnej świetlicy. Podczas ogłaszania wyników swoją obecnością zaszczycił nas Pan Sławomir Kowalczyk Wójt Gminy Opatowiec, który osobiście wręczył nagrody zwycięzcom.


Uczniowie biorący udział w konkursie mieli za zadanie wykonanie plakatu promującego ekologiczne zakupy oraz  postawy ekokonsumenckie.
Konkurs był rozstrzygany w dwóch kategoriach wiekowych:
kategoria I – szkoły podstawowe, klasy I – III ,
kategoria II – szkoły podstawowe, klasy IV – VI, a jego celem było:
1. Promowanie idei dbałości o środowisko naturalne wśród dzieci.
2. Kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań ekologicznych w świetle codziennych czynności.
3. Podniesienie świadomości oraz zdolności polskiego społeczeństwa do podejmowania odpowiedzialnych środowiskowo i społecznie wyborów konsumenckich.
4. Ukazanie uczestnikom, że mądrze robiąc zakupy można ograniczyć ilość odpadów.

Po odczytaniu wyników grupa siedmiu laureatów odebrała cenne nagrody. Wśród nich znaleźli się:

 W kategorii II – szkoły podstawowe, klasy IV – VI:
Bartosz Nowak – I m-ce

W kategorii I – szkoły podstawowe, klasy I– III:
Zuzanna Kaleta – I m-ce
Nina Misiaszek – II m-ce
Agnieszka Śliwińska – II m-ce
Zuzanna Porada – III m-ce
Magdalena Cugowska – III m-ce

Wyróżnienie: Julia Kaczmarczyk


 Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

zdjęcia

 

25 października 2017r.

WARSZTATY HISTORYCZNE „SPRAWA POLSKA W CZASIE I WOJNY ŚWIATOWEJ. LEGIONY JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO”

Uczniowie SP w Opatowcu od kilku miesięcy przygotowują się do uroczystości nadania sztandaru naszej szkole. W związku z tym w dn. 24-25.10.2017 r. wzięli udział w Warsztatach Historycznych, odbywających się w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia”  w Kielcach.

Dzięki tym spotkaniom uczniowie klasy VII SP oraz klas gimnazjalnych mogli  w ciekawy sposób pogłębić  swoją wiedzę o sytuacji naszych rodaków podczas I wojny  światowej i drodze Polaków do odzyskania niepodległości, ze szczególnym uwzględnieniem roli Legionów J. Piłsudskiego. Podczas warsztatów uczniowie z wielkim zaangażowaniem analizowali teksty źródłowe oraz wyszukiwali ciekawe informacje o Polakach zasłużonych w walce o niepodległość Polski, szczególną uwagę poświęcając naszemu patronowi – J. Piłsudskiemu.

Spotkania zorganizowano w ramach programu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju”  realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec. 

zdjęcia

24 października 2017r.

 

KLASA „TABLETOWA” W SZKOLE PODSTAWOWEJ
 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OPATOWCU

 

Wychodząc naprzeciw założeniom jakie stawia przed szkołą nowa reforma oświatowa, w naszej placówce od października uczniowie klasy I pracują w klasie „tabletowej”. Dzięki inicjatywie wychowawcy klasy i rodziców dzieci  podczas zajęć dodatkowych, jak również komputerowych uczą się programowania, czyli  sposobu  myślenia który  daje im szanse na kreowanie rzeczywistości, uczy dostrzegania zależności i reguł w otaczającym ich świecie. Uczniowie na  zajęciach  pracują z programem Scratsch Junior. Jest to program mający na celu zachęcić maluchy do wspólnej zabawy w kodowanie. Scratsch Junior to intuicyjny język programowania pozwalający na tworzenie animacji i nieskomplikowanych gier. Dzieci układają z kolorowych bloczków kod, który sprawia, że wesołe postaci poruszają się, wydają dźwięki albo znikają. Zajęcia „tabletowe” cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów, a na zajęcia dodatkowe i pozostanie dłużej w szkole nie  trzeba  nikogo namawiać.

zdjęcia

23 października 2017r.

WYCIECZKA KLASY V DO ZALIPIA

 

W dniu 23 października uczniowie klasy piątej uczestniczyli w warsztatach plastycznych w Zalipiu. W Domu Malarek zapoznali się z historią zdobnictwa zagród w barwne motywy kwiatowe. W ramach warsztatów nauczyli się malować wg. estetyki ludowej zachowując tradycyjne barwy: brązu, czerni i bieli oraz próbowali ozdabiać drewnianą łopatkę w zalipiańskie motywy kwiatowe. Po zakończeniu warsztatów odwiedzili parafiny kościół, którego wnętrze ozdobione jest kompozycjami kwiatowymi.

 

zdjęcia

18 października 2017 r.

PRACOWNIA EDUKACJI EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZEJ

DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

W OPATOWCU

Gmina Opatowiec otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na wyposażenie pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu. Celem programu jest polepszenie nauczania przedmiotów przyrodniczo-środowiskowych, podniesienie jakości edukacji ekologicznej, kształtowanie zainteresowań uczniów ekologią, ochroną środowiska, poszerzanie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, a także integracja poprzez współpracę szkoły, urzędu gminy i społeczności lokalnej.

 

W celu jak najlepszego zrealizowania w/w działań pracowania ekologiczno-przyrodnicza została wyposażona w następujące pomoce dydaktyczne: zestawy doświadczalne dotyczące ochrony powietrza atmosferycznego, energii odnawialnej, odnowy wód, gleby i powierzchni Ziemi, przyrządy do obserwacji i badań przyrody itp., Ponadto zakupione zostały filmy edukacyjne, gry edukacyjne, meble do pracowni.

W ramach projektu zaplanowane zostały działania edukacyjne w ramach zajęć lekcyjnych, w tym m.in. dokonywanie pomiarów, obserwacji, doświadczeń związanych z ekologią i ochroną środowiska, tworzenie prezentacji i happeningów o tematyce związaną z ekologią. W ramach zajęć pozalekcyjnych o charakterze przyrodniczym zaplanowano wycieczki: do oczyszczalni ścieków, na farmę wiatrową, do elektrowni wodnej, do Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego oraz Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

zdjęcia

17 października 2017r.

WYCIECZKA KLASY VI DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAZIMIERZY WIELKIEJ

 

 Dnia 17 października w ramach realizacji projektu dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach uczniowie klasy szóstej wraz z wychowawcą odbyli wycieczkę do oczyszczalni ścieków w Kazimierzy Wielkiej. Przedsiębiorstwo Związek Międzygminny „Nidzica” prowadzi działalność z zakresu gospodarki wodno- ściekowej, obejmującą odbiór i oczyszczanie ścieków. Uczniowie zapoznani zostali z technologią oczyszczania ścieków metodą biologiczno-mechaniczną.

zdjęcia

13 października 2017 r.

   ŚLUBOWANIE KLASY I
ORAZ DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OPATOWCU.

   

  W dniu 13 października 2017 r. uczniowie  klasy I Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu  złożyli uroczyste ślubowanie. Na uroczystość przybyli: Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk, sekretarz Gminy Łukasz Marzec, dyrektor Instytucji Kultury Beata Adamczyk oraz rodzice z klasy I i z Rady Rodziców. 

Uroczysty apel rozpoczął się od akcji " Widoczni i bezpieczni", podczas której Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk, oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej wręczyli uczniom klasy I Szkoły Podstawowej, klasy "O" oraz przedszkolakom odblaskowe kamizelki i chusty. Aspirant sztabowy Andrzej Beruś w krótkiej pogadance przypomniał uczniom o konieczności noszenia elementów odblaskowych, które zapewniają bezpieczeństwo użytkownikom dróg.Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie uczniów klasy I Szkoły Podstawowej. Dzieci z klasy I przygotowały spektakl słowno - muzyczny pt. „ Pyza na polskich dróżkach”. Wszyscy wzięli udział w wędrówkach rezolutnej, tryskającej dobrym humorem Pyzy, która wędrowała po Polsce.  Uczniowie wraz z gośćmi, nauczycielami oraz rodzicami  bawili się i doświadczali wielu przeżyć. To dzięki fascynującym przygodom rezolutnej „Pyzy” młodzi widzowie mogli podziwiać piękno ojczystego krajobrazu, poznać wybrane regiony Polski, tradycje, zwyczaje oraz sztukę ludową. Widowisko oparte na ludowych piosenkach, pochodzących z różnych regionów kraju oraz tańcach było barwną i rozśpiewaną lekcją polskiej geografii, historii i przyrody. Na koniec pierwszej części uroczystości do pierwszaków zawitał gość specjalny, który przybył z krainy Walta Disneya. Naszą szkołę odwiedziła Myszka Miki i jej towarzyszka Mini. Goście jako prezent wręczyli pierwszakom bilet do teatru. Słodkie upominki pierwszoklasiści otrzymali również od pani Beaty Adamczyk Dyrektor Instytucji Kultury w Opatowcu.

W drugiej części  uroczystości wszyscy  zebrani obejrzeli program artystyczny z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowany przez starszych uczniów . Znalazły się w nim życzenia dla nauczycieli z okazji ich święta oraz życzenia dla najmłodszych. Starsi koledzy i koleżanki życzyli im, aby przygoda ze szkołą dawała im wiele radości, by z chęcią do niej przychodzili i rozwijali swoje zdolności, a zdobyte umiejętności umieli dobrze wykorzystać.

Z okazji  Dnia Nauczyciela  nagrody i wyróżnienia z rąk Pani dyrektor  otrzymali nauczyciele: K. Maj,I. Kłos, A. Cugowska, K. Szczerba, E. Cabaj, G. Kozioł. W. Tomal, A. Kaczmarczyk, B. Niedziela. Również wręczono nagrody dla pracowników obsługi.

Prezes Oddziału ZNP p. Alicja Witkoś - Kłos poinformowała zebranych, iż pan Michał Łabuz obchodzi w tym roku 25- lecie przynależności do Oddziału ZNP w Opatowcu,w związku z tym otrzymał on pamiątkowy upominek.
Wójt Gminy - Pan Sławomir Kowalczyk przekazał życzenia dla wszystkich nauczycieli – zdrowia oraz wytrwałości w codziennej pracy, a Pani Dyrektor wręczył Nagrodę Wójta Gminy.

 Pani Elżbieta Szczęsna – Kusak na koniec uroczystości złożyła życzenia  dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły oraz  poinformowała zebranych gości, że nauczyciele: Małgorzata Kryżanowska – Nowakowska, Wiesław Tomal oraz Katarzyna Szczerba, zostali odznaczeni Medalami za Długoletnią Służbę, które zostaną im wręczone w Kielcach podczas uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej .

zdjęcia

 

 

4 października 2017 r.

„ROWEREM PO WIEDZĘ”

   Od kwietnia 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu realizowana jest innowacja pedagogiczna pt. „Rowerem po wiedzę”.
Jej autorami i realizatorami są nauczyciele: Anna Kaczmarczyk i Alicja Witkoś-Kłos.

   Innowacją zostali objęci uczniowie z 14 Buskiej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. L. Skrzyńskiego działającej przy Szkole Podstawowej. Innowacja realizowana jest w czasie zajęć pozalekcyjnych, w formie wycieczek rowerowych. Uczniowie nabywają wiedzę historyczną i przyrodniczą na przykładzie własnego regionu. Zdobywają ją podczas wyjazdów na rowerach w najbliższe okolice, kształcąc i doskonaląc umiejętność bezpiecznej jazdy w zorganizowanej grupie. Cykliczne wyjazdy wpływają również na poprawę sprawności fizycznej uczniów, zachęcają do aktywnych form wypoczynku.

   W ramach realizacji programu „Rowerem po wiedzę” do tej pory zwiedzono: ruiny baszty widokowej i zabytkowy kościół w Rogowie, kościół parafialny w Kocinie, Pomnik „Legionisty, Żołnierza Września 1939 i Partyzanta 1939-1945” w Ksanach, Pomnik „Ku chwale pierwszych bojów Józefa Piłsudskiego o niepodległość Polski” w Czarkowach, pomnik pomordowanych Żydów w Mistrzowicach oraz źródełko Św. Andrzeja Świerada w Kraśniowie.

Zakończenie projektu przewidziane jest na koniec października 2017r.

zdjęcia

3 października 2017 r.

SPOTKANIE NAJMŁODSZYCH Z PANEM POLICJANTEM

03.10.2017 r. odbyło się spotkanie dzieci z przedszkola i zerówki z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej - panem Piotrem Górakiem. Celem spotkania było przede wszystkim przypomnienie podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drodze. Podczas wspólnej pogadanki nasz gość przypomniał najmłodszym, jak korzystać z chodnika i pobocza, jak prawidłowo przechodzić na drugą stronę jezdni. Zwrócił też uwagę, jak ważna jest dla bezpieczeństwa jazda samochodem w foteliku i z zapiętymi pasami. Ponadto pan policjant uświadomił dzieciom, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe noszone o zmroku. Po wyczerpującej pogadance wspólnie z panem policjantem ćwiczyliśmy prawidłowe przechodzenie przez jezdnię. Duże zainteresowanie wywołało umundurowanie i wyposażenie policjanta niezbędne podczas wykonywania jego pracy. Szczególną radość sprawiło przymierzanie kamizelki odblaskowej i czapki policyjnej. Na zakończenie spotkania dzieci zaśpiewały pouczającą piosenkę „Kolorowe światła”.
Serdecznie dziękujemy naszemu gościowi za tak miłe i pouczające spotkanie.

zdjęcia

2 października 2017 r.

POSZERZAMY WIEDZĘ O NASZYM PATRONIE WE WSPÓŁPRACY Z IPN-em

Uczniowie SP w Opatowcu szczególnie aktywnie uczestniczą w różnych projektach związanych z obchodami Roku Józefa Piłsudskiego.

Jednym z takich działań był cykl prelekcji  pt. „Józef Piłsudski: żołnierz – polityk - mąż stanu”, które w dniu 2 października 2017 r. przeprowadził w naszej szkole dr Michał Zawisza – pracownik IPN-u Delegatura w Kielcach. Dzięki tym spotkaniom uczniowie klas IV – VI mogli w ciekawy sposób pogłębić swoją wiedzę o życiu i działalności wybitnego Marszałka, który od trzech lat jest patronem naszej szkoły.

   Prelekcje zostały zorganizowane w ramach programu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci  i trwałymi upamiętnieniami w kraju” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec.
  Współpraca z Biurem Edukacji Narodowej IPN-u Delegatura w Kielcach została nawiązana w ramach patronatu honorowego, jakim zostały objęte działania podjęte przez Stowarzyszenie  w związku z realizacją zadania: „ Józef Piłsudski-pierwsze boje legionistów na terenie gminy Opatowiec- upamiętnienie Marszałka  w 150. rocznicę urodzin.”

Kolejnym etapem współpracy Szkoły Podstawowej z Instytutem Pamięci Narodowej będzie wyjazd uczniów klas VII SP Opatowiec i SP Krzczonów  oraz  klas gimnazjalnych na Warsztaty Historyczne do  Biura Edukacji Narodowej IPN Delegatury w Kielcach.

zdjęcia

Wersja do druku