MARZEC

29 marca 2018 r.

KONKURS - PALMY WIELKANOCNE

 

W naszej szkole 29.03.2018r. odbył się szkolny konkurs pt. „Palmy Wielkanocne”, który skierowany był do wszystkich uczniów.

Celem konkursu było popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych  z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą. Miał on również na celu pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej,  stworzenie okazji do zaprezentowania przez dzieci własnych pomysłów na wykonanie palm wielkanocnych oraz form ich zdobienia, rozbudzanie inwencji twórczej dzieci oraz kształtowanie więzi rodzinnych.

Konkurs stworzył okazję do indywidualnej twórczości artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia palm.

Na konkurs wpłynęły 24 palmy. Wszystkie prace zostały podzielone na trzy kategorie: grupa młodsza klasy 0-III, grupa starsza IV-VI i palma klasowa.

Komisja w składzie: pani dyrektor Elżbieta Szczęsna – Kusak, pani Barbara Niedziela
i pani  Iwona Łabuz wyłoniła zwycięzców konkursu.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Zwycięzcom wręczono nagrody  podczas apelu szkolnego.

Tegorocznymi zwycięzcami zostali:

Grupa młodsza klasy 0-III

·         I miejsce- Gabriela Popiel kl. III

·         I miejsce -  Luiza Wróbel kl.0

·         II miejsce- Maja Markuszewska kl. II

·         II miejsce-  Julia Bąk kl. III

·         III miejsce -  Karol Czosnek kl. II

·         III miejsce -  Gabriel Maj kl. I

·         III miejsce - Nikola Kłos kl. II

·         III miejsce – Magdalena Cugowska kl. II

Grupa starsza klasy IV-VI

·         I miejsce - Emilia Bugajska kl. I

          II miejsce - Oliwier Wróbel kl. IV

          II miejsce - Marcin Bąk kl. IV

·         III miejsce - Bartosz Nowak kl. IV

Palma klasowa

  • I miejsce - kl. VI
  • II miejsce- kl. V

Wyróżnienia otrzymali:

  • Patrycja Kaleta kl. I
  • Zuzanna Kaleta kl. II
  • Jakub Bomba kl. I

Uczestnicy konkursu wykazali się pomysłowością i zaangażowaniem. Ich dzieła, wykonane  w większości z wielką starannością, spełniały kryteria regulaminu konkursu.

Organizatorami tegorocznego konkursu byli pani Lucyna Wieczorek i pan Krzysztof Błach.

Dziękujemy wszystkim za udział w naszym konkursie.

zdjęcia

 

27 marca 2018 r.

WYCIECZKA KLASY IV I HARCERZY DO KIELC

W dniu 27 marca uczniowie klasy IV oraz harcerze z pozostałych klas naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce do Kielc.

Naszą wyprawę do stolicy województwa zaczęliśmy od obejrzenia spektaklu pt. „Cyrograf” w Teatrze im. Stefana Żeromskiego.

Ciekawostką jest fakt, iż sztukę tę, osnutą na kanwie legend świętokrzyskich, napisała Renata Głasek-Kęska - dotąd zwykła suflerka. Umieszczając akcję na przełomie XI i XII wieku, bardzo różne historie spójnie złączyła w opowieść o dwóch znajomych rodzinach – kowala Lamberta i kupca Wisława.

Nierozważny kupiec, wracając do domu poprzez puszczę świętokrzyską w Noc Świętojańską, spotyka diabła i podpisuje tytułowy cyrograf, w którym nieświadomie przyrzeka oddać duszę swego syna czartom. Dorosły syn - Bożydar - wyrusza do piekła, aby zniszczyć dokument pochopnie podpisany przez ojca. Po drodze nawraca zbója Madeja. Nie mogło zabraknąć też podania o powstaniu  Kielc i rzeki Silnicy czy historii o pielgrzymie Emeryku, który zamienił się w kamień. Pojawił się również sabat  czarownic na Łysej Górze i harce przy ognisku w noc Kupały.

Ciekawa forma „Cyrografu”, oryginalna scenografia, przedstawienie legend i podań w dynamiczny, nowatorski sposób, sprawiły, że widowisko to dostarczyło widzom wielu niezapomnianych wrażeń. Nasi uczniowie w tej niezwykłej formie mogli również poszerzyć swoją wiedzę o kulturze i tradycji regionu świętokrzyskiego.

Drugim punktem naszej wyprawy była wizyta w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego. Tam nasi uczniowie zapoznali się z biografią pisarza oraz obejrzeli pamiątki związane z nim i jego rodziną. Najwięcej wrażeń dostarczyło opowiadanie pani przewodnik o szkole w zaborze rosyjskim, do której uczęszczał w Kielcach młody Żeromski. Szczególne zainteresowanie i dreszczyk emocji wzbudziły prezentowane rodzaje kar cielesnych. Dodatkową atrakcją był fakt, iż uczniowie na czas tej opowieści zasiedli w starych szkolnych ławach z kałamarzem pośrodku. Pobyt w muzeum zakończyło zwiedzanie wystawy czasowej „Ojczyzna duszy – Stefana Żeromskiego idea regionalizmu”.  Można było na niej podziwiać obrazy i rzeźby ludowych artystów ukazujące ważne dla mieszkańców wsi obyczaje, a także gwarowe zapiski, zabawki i elementy ludowego stroju.

Po tylu atrakcjach dla ducha przyszła kolej na coś dla ciała, więc zakończyliśmy naszą wycieczkę, kierując się do pobliskiego  McDonalda.

Mimo że pogoda nie dopisała (Kielce powitały nas śniegiem), humory były znakomite, a dzień pełen wrażeń.

Wycieczkę zorganizowały panie: Alicja Witkoś- Kłos, Ewa Gajda, Izabela Włosowicz.

zdjęcia

 

20 marca 2018r

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH PONIDZIA

W dniu 20 marca 2018r. odbyła się prelekcja dla uczniów klas III-VI przeprowadzona przez pracowników Parków Krajobrazowych Ponidzia. Celem spotkania było zapoznanie uczniów z rolą  i funkcją obszarów szczególnie chronionych, florą i fauną Parków Krajobrazowych oraz właściwych postaw człowieka wobec przyrody.  Szczególną uwagę zwrócono na ochronę Jelonka rogacza jednego z największych chrząszczy w Polsce. Zajęcia  przeprowadzone  zostały przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnych oraz filmów. Na zakończenie odbyły się quizy z nagrodami.

zdjęcia

21 marca 2018r.

KONIEC ZIMY, POCZĄTEK WIOSNY, POWITAJMY CZAS RADOSNY!

 

Wiosna to najpiękniejsza pora roku, dlatego pierwszy dzień wiosny jest bardzo radosny i wyczekiwany przez wszystkie dzieci.

W naszej szkole pożegnanie z zimą i powitanie wiosny odbyło się w środę 21 marca. Uczniowie wszystkich klas wraz z wychowawcami zebrali się przed budynkiem szkoły, skąd z Marzanną – słomianą kukłą wyruszyli ulicami Opatowca nad Wisłę. Tam osądzono Marzannę – symbol złej zimy i wrzucono do wody wołając:

Marzanno, Marzanno,

Ty zimowa panno!

W wodę Cię wrzucamy,

Bo WIOSNĘ witamy!

To był radosny dzień. Barwnym korowodem dzieci wróciły do swoich klas, gdzie rodzice przygotowali dla nich poczęstunek.

Mamy nadzieję, że wreszcie zawita do nas upragniona wiosna. I znowu drzewa się zazielenią, wystrzelą pąki kwiatów, a wysoko nad łąką będą latać kolorowe motyle.

zdjęcia

 

17 marca 2018 r.

HARCERZE ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
W OPATOWCU UCZCILI 155. ROCZNICĘ POWSTANIA STYCZNIOWEGO ORAZ BITWY POD GROCHOWISKAMI

   Powstanie Styczniowe 1863-1864 było najdłużej trwającym zrywem niepodległościowym w epoce porozbiorowej. Do walki wciągnęło wszystkie warstwy społeczeństwa, odcisnęło się silnie na ówczesnych stosunkach międzynarodowych, a wreszcie spowodowało ogromny przełom społeczny i ideowy w dziejach narodowych, co wywarło decydujący wpływ na rozwój nowoczesnego społeczeństwa polskiego.
   18 marca 1863 r. pod Grochowiskami rozegrała się jedna z najkrwawszych bitew powstania styczniowego, w której powstańcy  Langiewicza starli się z 3,5-tysięcznym, dysponującym 6 działami, korpusem regularnej rosyjskiej piechoty. Mimo skrajnie niekorzystnych warunków terenowych, w jakich przyszło walczyć osaczonym na grzęzawisku powstańcom, bitwa zakończyła się zwycięstwem Polaków. Znaczący udział miał w nim, zrekonstruowany po klęsce miechowskiej, oddział Żuawów Śmierci, którzy po brawurowym ataku zdobyli rosyjskie działa. Całodzienna bitwa zebrała krwawe żniwo - po obu stronach po około 300 ofiar.

   Na pamiątkę tych wydarzeń, w sobotę 17 marca 2018 roku, 14 Buska Drużyna Harcerska Wielopoziomowa działająca przy Szkole Podstawowej w Opatowcu wzięła udział w XXIX Rajdzie „Szlakiem Powstania Styczniowego”. Wyjazd odbył się w ramach działań z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości i został sfinansowany przy wsparciu Urzędu Gminy w Opatowcu. Członkowie drużyny pieszo przemierzyli 9-kilometrową trasę z Buska-Zdroju do Grochowisk, gdzie odbyła się oficjalna uroczystość obchodów 155. rocznicy Powstania Styczniowego oraz bitwy pod Grochowiskami. Uroczystości rozpoczęto odśpiewaniem hymnu Polski. Następnie przybyłych przywitał burmistrz Pińczowa Włodzimierz Badurak. Po krótkich wystąpieniach okolicznościowych odczytano apel poległych, ksiądz proboszcz z Bogucic odmówił  modlitwę w intencji zmarłych, po czym na mogile powstańców złożono znicze oraz wiązanki kwiatów. Na zakończenie uczestnicy uroczystości, w tym również pani wojewoda Agata Wojtyszek, obejrzeli inscenizację historyczną, w której wziął udział m.in. wiernie zrekonstruowany i wyposażony przez Roberta Osińskiego oddział Żuawów Śmierci z Buska-Zdroju.

Za udział w rajdzie i uroczystości patriotycznej harcerze otrzymali pamiątkowy znaczek, upominek oraz dyplomy.

zdjęcia

14 marca 2018 r. 

Eliminacje gminne OTWP

 

14 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej w Opatowcu odbyły się eliminacje gminne
XLI  Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.

Eliminacje składały się, jak co roku, z testu pisemnego oraz części ustnej. Startująca w nich młodzież została podzielona na dwie grupy wiekowe: szkołę podstawową i klasy gimnazjalne z klasą VII.

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja w składzie: st. kpt. Krzysztof Wojtasik – przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Kazimierzy Wielkiej,  Sekretarz Oddziału Zarządu Gminnego Związku OSP Stanisław Kurek oraz  Tomasz Paluch – dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzczonowie i Mirosław Gajda - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Opatowcu.

W młodszej grupie wiekowej wystartowało troje uczniów ze Szkoły Podstawowej w Krzczonowie: Weronika Minior – kl. V, Jakub Grzywna – kl.V, Patrycja Łudzik – kl. VI  i troje uczniów ze Szkoły Podstawowej w Opatowcu: Julia Jabłońska – kl. VI, Aleksandra Dudek – kl. VI, Wojciech Dusza – kl. V. W starszej grupie rywalizowało czworo uczniów Gimnazjum: Klaudia Marzec – kl. III, Kacper Paluch – kl. III, Dawid Makuch – kl. III, Daniel Niedźwiedź – kl. III oraz dwoje uczniów z klasy VII ze Szkoły Podstawowej w Krzczonowie: Julia Paluch i Jakub Mącznik.

W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęła Weronika Minior, uczennica  Szkoły Podstawowej w Krzczonowie. W kategorii szkół gimnazjalnych wygrała Klaudia Marzec, uczennica Szkoły Podstawowej w Opatowcu. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Opatowiec.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy sukcesów na szczeblu powiatowym.

zdjęcia

 

13 marca 2018 r.

XXVI TYDZIEŃ KULURY JĘZYKA

W dniach 05 – 09 marca 2018 r. uczniowie i uczennice Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu uczestniczyli w obchodach XXVI Tygodnia Kultury Języka.

Hasło tegorocznego Tygodnia brzmiało: „Oracja i czytelnictwo zawsze w modzie”.

Uczniowie z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w propozycjach różnorodnych form obchodów tego niezwykłego wydarzenia. Główny cel projektu polega na stwarzaniu możliwości uczestnictwa jak największej liczby uczniów z wszystkich poziomów edukacyjnych w ciekawych spotkaniach z językiem polskim. Najwięcej emocji jak zawsze wzbudził Szkolny Turniej Wiedzy. Uczestnicy wykazywali się  znajomością zagadnień z literatury, gramatyki i ortografii. Zwycięzcami tego turnieju zostali uczniowie klasy VI. Po raz pierwszy zorganizowany został także quiz sprawdzający znajomość lektur i tu najlepsza okazała się klasa V. Podczas spotkania z książką dzieci z klas 1-3 miały za zadanie ułożyć krótkie opowiadanie, w którym musiało pojawić się wylosowane wcześniej „słowo - klucz”. Celem tego zadania była nauka tworzenia przez uczniów logicznej, spójnej oraz poprawnej pod względem językowym wypowiedzi. Uczniowie klas V i VII przygotowali przepiękne przedstawienia dla swoich młodszych kolegów i koleżanek. Klasa VII zaprezentowała współczesne wersje baśni „Kopciuszek” i „Królewna Śnieżka”. Wiele uśmiechu wśród najmłodszych wywołał Książę zapraszający Śnieżkę do Spa na Mazurach, czy Kopciuszek odnajdujący swego wybrańca na Instagramie. Uczniowie klasy V zaprezentowali natomiast utwór Adama Mickiewicza „Pani Twardowska”, którym zaskoczyli wszystkich zebranych. Znakomite role Twardowskiego i Mefistofelesa na długo pozostaną w pamięci najmłodszych widzów. Na zakończenie Tygodnia Kultury Języka odbył się apel, podczas którego Pani Dyrektor Elżbieta Szczęsna – Kusak wraz z nauczycielką języka polskiego Panią Małgorzatą Żydowską ogłosiły wyniki konkursów dla uczniów z klas I - III. W konkursie plastycznym na najciekawszą ilustrację do współczesnej wersji baśni „Królewna na ziarnku grochu” wyróżnienia otrzymały: Małgorzata Krupa, Weronika Perek, Julia Kaczmarczyk oraz Zuzanna Porada. Po zapoznaniu uczniów z „Legendami świętokrzyskimi” ogłoszony został także konkurs na najciekawsze przebranie biesa i czarownicy, w którym wyróżnienia otrzymali: Gabriel Maj, Alan Kądziela, Agnieszka Śliwińska, Nina Misiaszek oraz Weronika Pudo. Każde spotkanie z językiem dostarcza konkretnej wiedzy, rozwija umiejętności w obszarach: pisania, mówienia, słuchania, wyrażania własnych emocji i opinii. Była to doskonała okazja, aby spotkać się z piękną polską mową oraz przeżyć niezapomniane chwile.

W obchodach XXVI Tygodnia Kultury Języka uczestniczyły również klasy gimnazjalne, które 7 marca zmierzyły się podczas Międzyklasowego Turnieju Poprawnej Polszczyzny.

 W tym roku w jury oceniającym wiedzę i umiejętności uczniów zasiedli: pani dyrektor Elżbieta Szczęsna-Kusak oraz przedstawiciele klas - Wiktoria Szluchcik i Oskar Jabłoński. W pełnych emocji  konkursowych zmaganiach gimnazjaliści mogli wykazać się wiedzą dotyczącą literatury oraz umiejętnością poprawnego posługiwania się językiem polskim na co dzień. Wszyscy pracowali z dużym zaangażowaniem, a przy okazji świetnie się bawili. W turnieju zwyciężyła klasa III, ale klasa II również dzielnie walczyła.

Na zakończenie imprezy obie klasy gimnazjalne otrzymały pamiątkowe dyplomy, które wręczyła p. Dyrektor.

Zorganizowany przez panią Ewę Gajdę turniej  był świetną okazją, aby w atrakcyjnej, zabawowej formie zwrócić uwagę gimnazjalistów na bogactwo i piękno naszej polskiej mowy, która niestety często jest kaleczona przez niepoprawne jej używanie.

zdjęcia

zdjęcia

9 marca 2018 r.

WYCIECZKA UCZNIÓW KL. II GIMNAZJUM

Dnia 9 marca b.r. klasa druga gimnazjum, przy Szkole Podstawowej w Opatowcu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, wraz z Panią Dyrektor Elżbietą Szczęsną-Kusak i wychowawczynią Zofią Sobczyk, brała udział w niezwykle ciekawym wydarzeniu. Na zaproszenie Dyrekcji i Nauczycieli  uczniowie uczestniczyli w Dniach Otwartych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Busku-Zdroju, realizowanych pod hasłem „Kształcenie ku przyszłości.”

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością:

- starosta buski Pan Jerzy Kolarz,

- starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach, Pani Anna Bilewska,

- dyrektor Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie, Pani Karolina Kępczyk,

- dyrektorzy szkół, przedstawiciele instytucji i firm współpracujących ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Busku-Zdroju,

W ramach spotkania zaprezentowany został projekt edukacyjny „Inwestycja w przyszłość”, realizowany przez buski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z funduszy Unii Europejskiej. Twórcy projektu zaplanowali między innymi: „wdrożenie dualnego systemu kształcenia, staże u pracodawców, zajęcia wyrównawcze, warsztaty, różnego rodzaju kursy dla uczniów, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli.”

Uczniowie z Opatowca zwiedzili szkołę, zapoznali się z jej ofertą edukacyjną dla absolwentów gimnazjów, uczestniczyli w przygotowanych dla nich pokazach i zajęciach. Ogromne zainteresowanie wzbudziły warsztaty z krawiectwa, elektryki, mechaniki i spawania oraz pokazy „Roboty i mikrokontrolery” i zastosowania ciekłego azotu. Wszyscy uczestnicy spotkania pozostali pod wrażeniem możliwości wykorzystania nowoczesnej, trójwymiarowej drukarki, zaprezentowanych pod hasłem „3D - kiedy ograniczeniem jest tylko wyobraźnia”.

Wyjazd do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zaowocował nawiązaniem kontaktu i dalszą współpracą z organizatorami obu pokazów, dzięki czemu również pozostali uczniowie Szkoły Podstawowej w Opatowcu będą mieli szansę zapoznania się z nowoczesnymi technologiami.

Do korzyści wynikających z wyjazdu zaliczyć należy: możliwość integracji uczniów z ich kolegami niepełnosprawnymi ruchowo oraz zapoznanie uczniów z możliwościami kontynuowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

zdjęcia

8 marca 2018 r. 

DZIEŃ KOBIET

Miłym wydarzeniem w Szkole Podstawowej w Opatowcu był uroczyście obchodzony Dzień Kobiet. Aby umilić to święto wszystkim paniom i dziewczynom, chłopcy przygotowali kabaretowy program artystyczny.

Na scenie mogliśmy podziwiać Diabła Borutę i Łysogórską Damę z miotłą, której udało się okiełznać przybysza z Łęczycy….  Z Borutą zmierzyć się też musieli:  kupiec oraz dwaj rycerze w świecących zbrojach.

Po diabelskich retrospekcjach przyszedł czas na koncert znakomitych wokalistek z naszej szkoły, który tym razem był  suportem  przed występem Wschodzącej Gwiazdy  Disco Polo.

Na zakończenie  - wprowadzone w radosny nastrój  - panie otrzymały w dowód sympatii kwiaty, które niezmiennie kojarzą się z tym świętem. Sto lat wszystkim Paniom!

zdjęcia

 

 

05 marca 2018 r.

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY „SEGREGUJESZ- ZYSKUJESZ”  - ROZSTRZYGNIĘTY

W dniu 6 marca 2018r. w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu  odbył się apel , podczas którego zostały ogłoszone wyniki Gminnego  Konkursu Plastycznego  „Segregujesz- zyskujesz” zorganizowanego w ramach programu dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na wyposażenie pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej.

Pani Dyrektor  Elżbieta Szczęsna-Kusak na wstępie powitała  przybyłych gości: Wójta Gminy Opatowiec   Sławomira Kowalczyka oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzczonowie Tomasza Palucha wraz z nauczycielami i uczniami . Po krótkim wstępie  odczytane zostały  wyniki.

Do komisji konkursowej wpłynęło łącznie 39 prac.

Komisja w składzie :
-  Dyrektor  Elżbieta Szczęsna-Kusak
-  Barbara Niedziela
-  Zofia Sobczyk
-  Lucyna Wieczorek
Oceniła otrzymane prace w trzech kategoriach wiekowych: przedszkole, kl. I-III oraz kl. IV- VII. 
Po wspólnych obradach i analizie prac wyłoniono laureatów.

PRZEDSZKOLE:
I m-ce  Jakub Adamczyk

II m-ce Wiktoria Bomba
III m- ce  Zuzanna Szafranek
wyróżnienia: Zofia Jach, Bartosz Mazurek

KLASY I - III

I m-ce Magdalena Cugowska
II m- ce Maja Markuszewska
II m-ce Barbara Grudzień
III m-ce Daniel Kozera
III m-ce Jakub Bomba
wyróżnienia: Karol Czosnek, Alan Kądziela

KLASY IV- VII

I m-ce Oliwia Madej
II m-ce Patrycja Perek
III m-ce Oliwia Mazurek
III m-ce Klaudiusz Sztaba
wyróżnienia: Patrycja Mazurek, Sebastian Widłak, Klaudia Pszczoła

Laureaci z rąk Wójta Gminy Opatowiec Pana Sławomira Kowalczyka otrzymali cenne nagrody
i dyplomy, które zostały ufundowane przez Gminę i Szkołę Podstawową w Opatowcu
a każdy uczestnik  konkursu  dostał słodki upominek wraz z pamiątkowym dyplomem.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

zdjęcia

 

 

 

 

 

 

1 marca 2018 r.

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

 

W tym roku 1 marca po raz ósmy obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

To święto tych, którzy po 1944 roku przeciwstawili się próbom narzucenia siłą nowego ustroju politycznego w Polsce, nie zgadzali się, by Polską rządziła komunistyczna władza podporządkowana ZSRR.  Za tę postawę wielu zapłaciło najwyższą cenę.

Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1951 r., w więzieniu na warszawskim Mokotowie, po pokazowym procesie, zostało rozstrzelanych siedmiu członków niepodległościowego IV Zarządu Głównego Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość". Aby upamiętnić te wydarzenia, a także oddać hołd żołnierzom podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, prowadzącym nierówną walkę o suwerenność i niepodległość Polski, 3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

 

Z tej okazji uczniowie SP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu uczcili pamięć Żołnierzy Niezłomnych krótkim apelem. Przypomniano, kim byli i o co walczyli Żołnierze Wyklęci. Uczniowie poznali historię ostatniego partyzanta polskiego podziemia antykomunistycznego – sierżanta Józefa Franczaka „Lalka”, który walczył na Lubelszczyźnie jeszcze niemal 20 lat po wojnie. Na zakończenie zebrani wysłuchali „Marsza Zaporczyków” (tak nazywano Żołnierzy Wyklętych z oddziału majora H. Dekutowskiego „Zapory”)  w pięknym wykonaniu gimnazjalistek z zespołu wokalnego.

 

Była to kolejna lekcja naszej trudnej historii, ukazująca postacie i wydarzenia, o których powinniśmy pamiętać, zwłaszcza w roku obchodzenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

zdjęcia