KWIECIEŃ

30 kwietnia 2018 r.

UROCZYSTA AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĄT MAJOWYCH

30 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu odbyła się uroczysta akademia z okazji Świąt Majowych.

Uroczystość rozpoczęliśmy tradycyjnie od wprowadzenia pocztów sztandarowych (szkolnego i harcerskiego) oraz hymnu państwowego, który zaśpiewały uczennice klasy trzeciej. W roli wykonawców programu artystycznego wystąpili uczniowie klasy IV oraz członkowie szkolnego zespołu wokalnego pod opieką p. Ewy Gajdy i p. Wiesława Tomala. Występujący przypomnieli, że miesiąc maj obfituje w ważne święta i rocznice, a szczególną uwagę w tym roku poświęcili Dniowi Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Świętu Narodowemu 3 Maja. Przedstawili, co wydarzyło się 3 maja 1791 r. i jakie znaczenie miało to wydarzenie dla naszego kraju.

Pani Dyrektor Elżbieta Szczęsna-Kusak jak co roku przypomniała wszystkim uczniom, że flaga narodowa jest oficjalnym znakiem symbolizującym nasze państwo i zachęciła do wywieszenia jej w czasie Świąt Majowych. W związku z nadchodzącą majówką życzyła wszystkim rodzinnego spędzenia tego świątecznego czasu.

zdjęcia

 

30 kwietnia 2018 r.

 

PIESZY RAJD DO WIŚLICY

W dniu 30 kwietnia 2018 r. uczniowie i uczennice klasy VII Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu pod opieką  p. Małgorzaty Żydowskiej i p. Izabeli Włosowicz uczestniczyli w rajdzie, który miał na celu popularyzację turystyki pieszej i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Trasa tegorocznego rajdu wiodła z Opatowca przez Ksany, Kocinę, Ostrów i Koniecmosty do Wiślicy. Po dotarciu na miejsce klasa VII wraz z opiekunkami zwiedziła to piękne, zaciszne dziś, a niegdyś wielce znaczące historyczne miasteczko. Pierwszym punktem był gotycki, monumentalny kościół Narodzenia NMP, który stanął w XIV wieku z fundacji Kazimierza Wielkiego, na miejscu dwóch wcześniejszych świątyń, w podziemiach kryje on ślady tych romańskich budowli sakralnych. Obok bazyliki stoi XV-wieczna dzwonnica, ufundowana przez Jana Długosza. Uczniowie mogli także spędzić czas na rynku w Wiślicy, który jest placem o 1000-letniej historii. Na mecie swej podróży wszyscy uczestnicy wycieczki skosztowali słodkich lodów. Rajd ten miał na celu uświadomienie uczniom jak ważny jest ruch na świeżym powietrzu, była to także doskonała lekcja historii i przygotowanie do kolejnej pieszej wędrówki.

zdjęcia

29 kwietnia 2018 r.

VII  OGÓLNOPOLSKI  KONKURS PIOSENKI ŻOŁNIERSKIEJ I PATRIOTYCZNEJ

W dniach 28, 29 kwietnia odbywał się w Kielcach VII Ogólnopolski Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. W kategorii klas I – III naszą szkołę reprezentowała Gabriela Popiel, która w zmaganiach konkursowych wykonała piosenkę pt. „Umówimy się z Wisłą nad Wisłą”. Gabrysia otrzymała wyróżnienie. Uczennicę przygotował  Wiesław Tomal.

zdjęcia

 

26 kwietnia 2018 r.

ELIMINACJE GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BRD

W dniu 26 kwietnia 2018 roku w  Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu został przeprowadzony gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. W szczególności bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej  poprzez popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu. Turniej Gminny otworzył Sekretarz Gminy Opatowiec – Łukasz Marzec  wraz z Panią Dyrektor Elżbietą Szczęsną  - Kusak. Zwrócili oni uwagę wszystkich uczestników na przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i przypomnieli o noszeniu odblasków, które zapewnia gmina w ramach akcji „Widoczni i bezpieczni”.

Do rywalizacji  przystąpiły drużyny reprezentujące Szkołę Podstawową w Krzczonowie oraz Szkołę Podstawową w Opatowcu. Uczniów przygotowywali do tych trudnych zmagań nauczyciele -  Pan Tomasz Paluch i Pan Mirosław Gajda. Nad  prawidłowy  przebiegiem konkurencji teoretycznych i praktycznych sprawowali  przedstawiciele Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej asp. Mariusz Żulichowski, asp.szt. Piotr Górak, asp.szt. Adrzej Beruś oraz Gminny Koordynator BRD Monika Kościółek. Po części teoretycznej i praktycznej lepszą w turniejowych potyczkach okazała się drużyna z Opatowca i tym samym to ona zakwalifikowała się do udziału w rozgrywkach na szczeblu powiatowym. Najlepszym zawodnikiem turnieju została Aleksandra Szabłowska  - uczennica klasy VII SP Opatowiec. Nagrody zostały ufundowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok na terenie Gminy Opatowiec.

zdjęcia

25 kwietnia 2018 r.

TROPAMI PRZESZŁOŚCI – ARCHEOLODZY W GMINIE OPATOWIEC

W sierpniu 2017 roku grupa archeologów z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prowadziła prace wykopaliskowe na terenie gminy Opatowiec związane z odkryciem archeologicznym we wsi Rzemienowice. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu na czas prowadzonych prac stała się bazą naukowców.

W dniu 25 kwietnia 2018 r., w ramach współpracy nawiązanej wówczas z archeologami, w SP w Opatowcu zostało zorganizowane spotkanie dla uczniów i społeczeństwa gminy Opatowiec  pn. „Tropami przeszłości – archeolodzy w gminie Opatowiec”. Przygotowała je grupa archeologów z UJ w składzie: dr Michał Kasiński, mgr Magdalena Okońska, mgr Jan Bulas oraz studenci V roku archeologii - Wojciech Wichnera i Michał Włosek. W tej niecodziennej lekcji historii uczestniczyli: Sławomir Kowalczyk Wójt Gminy Opatowiec, Beata Adamczyk dyr. Instytucji Kultury, Anna Kowalczyk  prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec, Andrzej Krypciak radny gminny, Marek Półtorak sołtys wsi Rzemienowice, Michał Kupisz –właściciel terenu, na którym dokonano odkrycia oraz przedstawiciele społeczeństwa Gminy Opatowiec, dyrekcja, uczniowie i nauczyciele SP w Opatowcu.

Po powitaniu wszystkich przez dyrektor Elżbietę Szczęsną – Kusak  głos zabrał Sławomir Kowalczyk Wójt Gminy Opatowiec, który wyraził podziw i uznanie dla archeologów za ich pasję i wytrwałość w pracy odbywającej się często w trudnych warunkach. Przypomniał o ostatnim odkryciu na terenie naszej gminy – na polach Krzczonowa odnaleziono liczne fragmenty, w tym silnik, z rozbitego samolotu Liberator B24L EW-250 z okresu II wojny światowej.

Jan Bulas (kierujący pracami wykopaliskowymi) podziękował Wójtowi Gminy Opatowiec oraz  panu Kupiszowi za zainteresowanie, pomoc i wsparcie podczas prowadzonych wykopalisk.  

Następnie odbyły się przygotowane przez archeologów prelekcje przedstawione w dwóch grupach: dla starszych i młodszych słuchaczy.

W pierwszej części wykładu dla grupy starszej student Wojciech Wichnera przedstawił bardzo interesujące, zazwyczaj nieznane, aspekty prawne związane z dziedzictwem archeologicznym. Zebrani dowiedzieli się między innymi, co powinniśmy zrobić, gdy znajdziemy jakiś zabytek. Otóż należy:

- zabezpieczyć dany przedmiot (nie wolno go wyciągać z miejsca, w którym się znajduje),

- zrobić zdjęcie poglądowe,

- zawiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Jan Bulas zachęcał zebranych do współpracy, do zwracania uwagi na nietypowe elementy otoczenia np. w czasie spacerów po okolicy. Wszak nie wiadomo, ile jeszcze bezcennych śladów przeszłości kryją nasze tereny.

W drugiej części prelekcji Jan Bulas przedstawił informacje na temat badań prowadzonych w naszym regionie i zaprezentował najciekawsze znaleziska (m.in. z Grodowic, Jakuszowic, Zagórzyc i Morawianek). Podkreślił, iż nasz region jest jednym z najbogatszych w zabytki archeologiczne terenów na tle całej Polski, a to ze względu na żyzne ziemie sprzyjające osadnictwu, a także położenie u zbiegu trzech rzek: Wisły, Nidy i Dunajca oraz związane z tym szlaki handlowe. Historia naszych ziem sięga nie tylko średniowiecza, ale czasów barbarzyńców: Hunów, Celtów, a także bezimiennych plemion zamieszkujących te tereny w epoce brązu i neolicie.

Przechodząc do znaleziska w Rzemienowicach, Jan Bulas wyjaśnił, w jaki sposób dokonano odkrycia,  jak można ocenić wiek znalezisk oraz jak wygląda proces badań. Zebrani obejrzeli  rekonstrukcję domostw, których pozostałości odkryto w Rzemienowicach (pochodzą one z ok. III - V wieku n.e.), a także zapoznali się ze znalezionymi tam zabytkami drobnymi. Są one datowane na różne okresy zasiedlania odkrytej osady: okres lateński, wczesny i młodszy okres wpływów rzymskich oraz wędrówki ludów. W trakcie wykopalisk w Rzemienowicach odkryto również starsze ślady.Najstarsze, pojedyncze zabytki związane są z okresem neolitu i pierwszymi rolnikami, zasiedlającymi ten region około 7 tysięcy lat temu.

Drugą prelekcję dostosowano do młodszych uczestników (uczniowie kl. I-V). Prowadzący w bardzo ciekawy i przystępny dla dzieci sposób zapoznali je z archeologią jako nauką. Zaprezentowali nowoczesne metody wyszukiwania miejsc kryjących zabytki archeologiczne, np. lotniczy laserowy skaning LIDAR, za pomocą którego możemy oglądać rzeźbę terenu bez roślinności. Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu, wykazując się wiedzą oraz dużym zaangażowaniem.

Największą atrakcją po każdej prelekcji była możliwość obejrzenia zabytków archeologicznych, które zostały zaprezentowane w szkolnej świetlicy. Archeolodzy przywieźli ze sobą eksponaty, które można było nie tylko obejrzeć, ale - co dostarczało dodatkowych emocji- także wziąć do ręki. Dużym zainteresowaniem cieszyła się kolekcja fragmentów kafli z różnych okresów historycznych (średniowiecze, odrodzenie, XIX w.) pochodzących m.in. z Wawelu. Najwięcej eksponatów pochodziło jednak z Rzemienowic. Zwiedzający mogli podziwiać drobne przedmioty związane z modą (między innymi fibule, służące do spinania szat i kościane szpile do włosów), a także fragmenty naczyń(w tym jedno zachowane w całości), narzędzia i monety rzymskie.

Dziękując grupie archeologów z Uniwersytetu Jagiellońskiego za to niecodzienne spotkanie, pani dyrektor E. Szczęsna-Kusak zwróciła uwagę, iż naukowcy uświadomili nam, w jak ważnym i ciekawym historycznie regionie żyjemy.

zdjęcia

 

24 kwietnia 2018 r. 

"SADZIMY 1000 DRZEW NA MINUTĘ"

W dniu 24 kwietnia 2018 roku uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu uczestniczyli w akcji promocyjno-edukacyjnej Lasów Państwowych  „ Sadzimy 1000 drzew na minutę” w kompleksie leśnym Chrustowice na terenie Leśnictwa Kazimierza. Przed rozpoczęciem sadzenia leśnicy: Jerzy Kalinowski, Tomasz Zagrobelny, Jagoda Zagrobelny i Piotr Krzak zapoznali uczniów z zasadami sadzenia drzewek i właściwym zachowaniem w lesie. Uczniowie z wielkim zapałem i zaangażowaniem posadzili 2600 sadzonek dębu szypułkowego. Na zakończenie akcji uczniowie i ich opiekunowie: Barbara Niedziela i Izabela Włosowicz otrzymali od leśniczych pamiątkowy certyfikat , drewniane medale uczestnictwa w akcji „Sadzimy 1000 drzew na minutę” oraz nasiona świerku do własnej hodowli. Po wyczerpującej pracy wszyscy wspólnie zasmakowali pysznych kiełbasek pieczonych przy ognisku.

zdjęcia

24 kwietnia 2018r

 

„STROFY DLA OJCZYZNY”

24 kwietnia odbył się w naszej szkole „Mały” Gminny Konkurs Recytatorski „Strofy dla Ojczyzny”. Wzięło w nim udział 12 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Opatowcu i Szkoły Podstawowej w Krzczonowie. Zaprezentowali oni swoje umiejętności recytatorskie przed uczniami  klas 0-III oraz nauczycielami. Komisja oceniająca te występy miała trudne zadanie, aby wyłonić najlepszych. Wzięła więc pod uwagę następujące kryteria: odpowiedni dobór wiersza, staranne opanowanie tekstu, intonacja i modulacja głosu, interpretacja i artykulacja, tempo recytacji oraz ogólne wrażenie estetyczne.

Zwycięzcami zostali:

Grupa I – klasy 0 - I

I miejsce - Eliza Fetela SP Krzczonów

II miejsce – Luiza Wróbel SP Opatowiec

III miejsce – Agnieszka Śliwińska SP Opatowiec

Grupa II – klasy II- III

I miejsce – Gabriela Popiel SP Opatowiec

II miejsce – Magdalena Piwowarczyk SP Krzczonów

III miejsce – Magdalena Cugowska SP Opatowiec

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, a zwycięzcy także nagrody – gry dydaktyczne.

Zdobywcy pierwszych i drugich miejsc będą reprezentować naszą Gminę na etapie powiatowym konkursu, którego organizatorem jest Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju.

Elizie, Luizie, Gabrysi i Madzi życzymy powodzenia!

 

zdjęcia

 

22 kwietnia 2018 r.

DZIEŃ ZIEMI

 

W dniu 22 kwietnia 2018r. w ramach akcji „Dzień Ziemi” uczniowie Szkoły  Podstawowej  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu uczestniczyli w sprzątaniu najbliższego otoczenia. Dzieci  z dużym zaangażowaniem włączyły  się do akcji poświęconej  ekologii prowadzącej do polepszenia stanu środowiska naturalnego w swojej najbliższej okolicy. Dzięki tej akcji uczniowie podnieśli swoją świadomość ekologiczną z zakresu: poszanowania zasobów przyrody, odpowiedzialnej konsumpcji, dbałości o otoczenie oraz dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe. Wiosenne sprzątanie  od kilku lat promuje w naszej szkole działania ekologiczne sprzyjające poprawie środowiska naturalnego.

 

16 kwietnia 2018 r. 

KOROWÓD NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 16 kwietnia 2018 roku Korowód Niepodległości przybył  do Kazimierzy Wielkiej. W imieniu Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek z uczniami naszego powiatu spotkał się Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Bętkowski. W programie kazimierskiego spotkania znalazły się też: prelekcja historyczna, wystawy, pokazy, konkursy, patriotyczne zabawy. W trakcie spotkania każdy z uczestników spotkania otrzymał też "Elementarz Młodego Patrioty”.

zdjęcia

16 kwietnia 2018r.

 

INTERAKTYWNE LEKCJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Uczniowie i uczennice klasy V, VI i VII Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu uczestniczą w interaktywnych lekcjach wychowania fizycznego. Podczas ich trwania dzieci mogą sprawdzać swoje umiejętności grając, np. w piłkę nożną, gry zręcznościowo-zwinnościowe indywidualnie czy też w parach przy wykorzystaniu maty interaktywnej.

 

zdjęcia
 

 

13 kwietnia 2018 r.

WIECZÓR Z KSIĄŻKĄ

Wraz z coraz większą popularnością telewizji i komputerów w ostatnich latach nawyk czytania książek zaczął zanikać. Większość z dzieci jest tak pochłonięta oglądaniem filmów, czy  graniem w gry komputerowe, że nie znajduje już czasu na krótką lekturę. Wychodząc naprzeciw temu wolontariuszki ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu w dniu 13 kwietnia 2018 r. zorganizowały w Placówce Opiekuńczo –Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej „Wieczór z książką”. Dzięki dużemu zaangażowaniu opiekunek ze szkoły i placówki udało się zachęcić dzieci do wspólnego spędzenia czasu w nieco odmienny sposób. Książka rozbudza wyobraźnię, poszerza wiedzę i daje ogrom satysfakcji, dlatego poprzez teksty znanych baśni uczennice z Opatowca chciały zachęcić swoich rówieśników do czytania. Po zapoznaniu wychowanków placówki z utworami Hansa Christiana Andersena odbył się krótki quiz na temat tych tekstów, a dla najmłodszych przygotowane zostały ilustracje, które należało samodzielnie pokolorować. Barwne przebrania wolontariuszek wzbudziły wśród dzieci uśmiech i duże zainteresowanie. Pamiętajmy, że czytanie książek to nie tylko świetna zabawa i sposób na poszerzenie swojej wiedzy, ale to także ćwiczenie naszego mózgu. Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkowe maskotki od wolontariuszek z Opatowca. Dziękujemy serdecznie Panu Dyrektorowi Jackowi Sambórowi i Pani wychowawczyni Barbarze Paś z Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej za zaproszenie nas do siebie i tak miłe przyjęcie.

zdjęcia

11 kwietnia 2018 r.

PAMIĘĆ O KATYNIU

W  78. rocznicę Zbrodni Katyńskiej  11 kwietnia 2018 roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu uczestniczyli w uroczystych gminnych obchodach  Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Uroczystości rozpoczęto od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy pod Dębem Pamięci na placu Szkoły Podstawowej. Gestem tym oddano hołd ofiarom Katynia i Tweru:  Zygmuntowi Pietraszewskiemu, Franciszkowi Grudniowi i Franciszkowi Rokickiemu, pochodzącym z Opatowca.

Następnie przemaszerowano do Instytucji Kultury, gdzie odbyły się oficjalne uroczystości, podczas których uczestnicy obejrzeli wzruszający montaż słowno-muzyczny pt. „Mogiłami znaczona jest historia Polski” w  wykonaniu harcerzy ze Szkoły Podstawowej w Opatowcu. Przedstawienie przypomniało wszystkim zebranym o tragicznych losach ponad 22 tysięcy polskich jeńców, na których, z woli Stalina i na rozkaz najwyższych władz Związku Sowieckiego, wykonano wyrok śmierci strzałem w tył głowy. Wspomniano także o tragedii rządowego samolotu sprzed 8 lat, w której życie pod Smoleńskiem straciło 96 osób wraz z Prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele.

Wójt Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk w swoim wystąpieniu przybliżył okoliczności zbrodni katyńskiej. Podkreślił, jak ważna jest pamięć o ofiarach z 1940 roku, zamordowanych na „Nieludzkiej Ziemi”.

Na zakończenie obchodów rocznicy Zbrodni Katyńskiej odbył się recital pieśni patriotycznych w wykonaniu Tomka Wachnowskiego do twórczości poety z Ponidzia Adama Ochwanowskiego.

W uroczystościach wzięli udział: Starosta Powiatu Kazimierskiego Jan Nowak, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Augustyn, Członek Zarządu Powiatu Michał Szczerba, Komendant Powiatowy PSP Marcin Oziębło, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Jacek Piwowarski, Przewodniczący Stowarzyszenia Żołnierzy AK Józef Belski, Skarbnik Gminy Anna Klimaszewska-Luty, Sekretarz Gminy Łukasz Marzec, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Opatowcu Elżbieta Szczęsna-Kusak, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzczonowie Tomasz Paluch, Dyrektor Instytucji Kultury Beata Adamczyk, Kierownik GOPS Jarosław Naporowski, uczniowie i harcerze ze szkół w Opatowcu i Krzczonowie, a także mieszkańcy gminy Opatowiec.

Organizatorami uroczystości byli: Wójt Gminy Opatowiec, Instytucja Kultury  pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu, Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu.

zdjęcia

6 kwietnia 2018 r.

KONCERT LAUREATÓW  XX WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU "SCENA DLA CIEBIE"

W dniu 17.03.2018r odbyły się przesłuchania do XX Wojewódzkiego Festiwalu "Scena dla Ciebie" organizowanego przez Dom Kultury Zameczek w Kielcach. Spośród wielu zdolnych wokalistów wyłoniono 20 najlepszych, a wśród nich były SIOSTRY- Emilia i Nikola Kozioł. Przechodząc do kolejnego etapu zostały finalistkami tego festiwalu.

Dnia 06.04.2018r odbył się Koncert Laureatów XX Festiwalu "Scena dla Ciebie", który odbył się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, podczas tego koncertu wystąpiły Siostry z utworem "If Ain't got You". Wszystkich finalistów czekała niespodzianka, a był to koncert Kamila Bednarka. Siostrom w tym dniu kibicował ich nauczyciel Wiesław Tomal, oraz Pani Dyrektor Elżbieta Szczęsna-Kusak.

zdjęcia