EKSPEDYCJA „PROGRAMOWY RUCH ODKRYWCÓW”

 

EKSPEDYCJA  „PROGRAMOWY RUCH ODKRYWCÓW”

 PT. "KS. FRANCISZEK PLUTA - ZAPOMNIANY BOHATER"

REALIZOWANA PRZEZ 14 BUSKĄ WIELOPOZIOMOWĄ DRUŻYNĘ HARCERSKĄ

IM. LUCJANA SKRZYŃSKIEGO DZIAŁAJĄCĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OPATOWCU

 

            25 października 2017 roku 14 Buską Wielopoziomową Drużynę Harcerską z Opatowca zgłoszono do realizacji  Propozycji Programowej Ekspedycja. Zadanie Drużyny polegało na przeprowadzeniu ekspedycji – czyli wyprawy, w ramach której rozpracowano wybraną lokalną zagadkę historyczną. W przypadku Drużyny z Opatowca była to postać zapomnianego bohatera - księdza Franciszka Pluty.

             Realizację Ekspedycji Programu Ruchu Odkrywców "Ks. Franciszek Pluta - zapomniany bohater" zaczęliśmy się od zorganizowania rajdu rowerowego na trasie: Opatowiec – Ksany – Kocina – Ksany – Opatowiec, w czasie którego zapoznano uczniów z historią Ksan i Kociny.

Najważniejszym punktem wycieczki było obejrzenie tablicy pamiątkowej poświęconej księdzu Franciszkowi Plucie, znajdującej się w kościele parafialnym. Moment ten miał szczególne znaczenie dla wycieczkowiczów, gdyż ks. Pluta jest bliski sercu każdego ucznia Szkoły Podstawowej w Opatowcu. Po obejrzeniu pamiątkowej płyty i wysłuchaniu tej ciekawej historii, grupa rowerzystów udała się na spotkanie z krewnym Księdza Franciszka mieszkającym w Kocinie. Wszyscy z wielkim zainteresowaniem słuchali opowieści i wspomnień dotyczących życia naszego bohatera. Obejrzeliśmy także zdjęcia albumu rodzinnego ks. Pluty i jego bliskich. Mieszkańcy wsi Kocina udzielili niezbędnych informacji na temat bohatera podczas wywiadów środowiskowych, przeprowadzonych w trakcie rajdu.

Kolejnym dużym przedsięwzięciem w ramach Ekspedycji był udział naszej drużyny harcerskiej w niecodziennej  uroczystości w Instytucji Kultury w Opatowcu, zorganizowanej z inicjatywy Sławomira Kowalczyka, Wójta Gminy Opatowiec, której celem było przypomnienie postaci ks. Franciszka Pluty - zapomnianego bohatera, pochodzącego z położonej w Gminie Opatowiec Kociny. Realizatorami przedsięwzięcia byli zuchy i harcerze 14 Buskiej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej.

Podczas spotkania promowano również książkę pt. „Ojciec tysiąca sierot” autorstwa Leonarda Pluty, bratanka księdza.

Honorowym gościem spotkania był lekarz - chirurg Stanisław Niepsuj (siostrzeniec i wieloletni przyjaciel ks. Pluty), który przyjechał wraz z rodziną z Olsztyna. Przybyli także członkowie rodziny księdza z Kociny, Kielc i Krakowa. Harcerze z Opatowca zaprezentowali montaż słowno – muzyczny, w którym przedstawili  życie księdza F. Pluty bogate w ciężkie przeżycia osobiste i narodowe oraz owocną pracę duszpasterską. Program ukazujący postać katolickiego duchownego, który w czasie II wojny światowej uratował znaczną grupę polskich sierot wojennych z obszaru byłego Związku Sowieckiego, zrobił wielkie wrażenie na siostrzeńcu księdza, S. Niepsuju. Honorowy gość uzupełnił przedstawioną historię księdza – bohatera o własne wspomnienia o wyjątkowym wujku oraz opowiedział wiele ciekawostek dotyczących jego biografii. S. Niepsuj wyczerpująco odpowiedział również na pytania harcerzy z 14. Buskiej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. L. Skrzyńskiego, którzy przeprowadzili wywiad z naszym gościem.

Oficjalną część imprezy zakończyła promocja książki „Ojciec tysiąca sierot”, w czasie której harcerze zapoznali zebranych z jej fragmentami oraz informacjami o autorze,

a także okolicznościach powstania tego niezwykłego dokumentu zapomnianych dziejów księdza F. Pluty oraz Polaków na obczyźnie.

Życie nie tylko po to jest, by brać

Życie nie po to, by bezczynnie trwać

I aby żyć, siebie samego trzeba dać…

Te słowa piosenki z repertuaru Stanisława Sojki, zaśpiewane w czasie spotkania przez harcerki - uczennice ze szkolnego zespołu wokalnego, mogłyby stanowić życiowe motto bohatera spotkania, a także być drogowskazem dla młodego pokolenia

Zwieńczeniem wspomnień o F. Plucie było stworzenie pamiątkowej gazetki na korytarzu szkolnym w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu.

Ponadto realizacja Ekspedycji Programu Ruchu Odkrywców „Ks. Franciszek Pluta - zapomniany bohater" była niecodzienną lekcją historii, która nie tylko przybliżyła zebranym postać niezwykłego księdza Franciszka, ale także stała się okazją do refleksji nad wartościami i ideałami, którymi kierujemy się w życiu codziennym. Podczas wielu zbiórek uczestnicy dokonywali oceny postawy naszego bohatera, uwzględniając jego zasługi dla młodego pokolenia, co stawało się dla harcerzy wzorem do naśladowania.

 

zdjęcia