CZERWIEC

22 czerwca 2018 r.  

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

W dniu 22 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018.

Pani Dyrektor Elżbieta Szczęsna – Kusak, w obecności Wójta Gminy Opatowiec – Pana Sławomira Kowalczyka, podsumowała cały rok pracy i uhonorowała wyróżniających się uczniów nagrodami książkowymi, statuetkami i pamiątkowymi dyplomami.

W gronie najlepszych uczniów Szkoły Podstawowej znaleźli się:

Kl. 0
1. Wojciech Krzak
2. Marika Czyżyk
3. Emilia Pietrzyk
4. Luiza Wróbel
5. Krzysztof Pudo
6. Oliwia Zielińska
7. Emilia Krupa
8. Gabriela Porębska
9. Oskar Zaręba

Kl. I

1. Maja Tomal

2. Weronika Pudo

3. Paulina Zbertek

4. Gabriel Maj

5. Jakub Bomba

6.  Zuzanna Porada

7.  Agnieszka Śliwińska

8.  Julia Kaczmarczyk

9.  Nina Misiaszek

Kl. II

1. Nicola Kłos

2. Magdalena Cugowska

3. Maja Markuszewska
 

 

Kl. III

1.Gabriela Popiel

2. Julia Bąk

3. Kacper Kupisz

4. Zuzanna Mysiak

5. Jakub Porębski

6. Magdalena Pietrzyk

7. Marcin Tomasik

 Kl. IV

1. Lidia Kajfasz
 2. Natalia Wróbel
 3. Patrycja Mazurek
 4. Dawid Chlebica
 5. Katarzyna Tomal
 6. Amelia Dybała
 7. Kacper Kurnik
 8. Emilia Bugajska
9. Adam Markuszewski

KL. V

1.Dusza Wojciech
2. Kupisz Dominik
3. Krzak Karolina
4. Widłak Sebastian
5. Nowak Kacper
6. Martyna Jachna

Kl. VI
 1. Pobiega Gabriela
 2. Kowalczyk Małgorzata
 3. Jabłońska Julia
4. Marcin Tomasik

Kl. VII
1. Paulina Pietrzyk
2. Klaudia Sojka
3. Izabela Dybek


 

Dodatkowe wyróżnienia za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymali:

Filip Teter – kl. II

Nikola Kozioł – kl. VII


W gronie najlepszych uczniów Gimnazjum znaleźli się:

Kl. II
1. Jakub Kłos
2. Karolina Grudzień

Kl. III
1. Emilia Kozioł
2. Nikola Wróbel
3. Kacper Paluch


 Dodatkowe wyróżnienia za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymali:

1.Michał Kowalczyk – kl. III gim.

 

 Dodatkowe wyróżnienia ze Szkoły Podstawowej otrzymali również uczniowie:

1. Julia Jabłońska i Karolina Krzak – uczestniczki  XI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „I ty możesz zostać baśniopisarzem”.

2. Jakub Bomba za uzyskanie najlepszego wyniku ze sprawdzianu po klasie pierwszej.
Nicola Kłos za uzyskanie najlepszego wyniku ze sprawdzianu po klasie drugiej.
Gabriela Popiel za uzyskanie najlepszego wyniku ze sprawdzianu po klasie trzeciej.

3. Natalia Wróbel, Nikola Kozioł, Gabriela Popiel - za sukcesy wokalne na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.
Bartosz Nowak – wyróżnienie za reprezentowanie szkoły w konkursach wokalnych.

Aleksandra Dudek, Małgorzata Kowalczyk , Aleksandra Szabłowska  - za  aktywny udział w życiu muzycznym szkoły.

Gabriela Popiel, Magdalena Pietrzyk, Julia Bąk , Zuzanna Mysiak , Małgorzata Krupa – za aktywny udział w szkolnym zespole wokalnym.

4. Za 100 % frekwencji : Dominik Kupisz, Magdalena Cugowska i Maja Markuszewska.

5. Maj Gabriel, Ciślak Paweł, Chlebica Dawid, Markuszewski Adam, Porada Patryk, Wawak Oliwia, Mazurek Patrycja, Cugowski Kacper, Czosnek Kacper, Kupisz Dominik, Nowak Kacper, Chećko Wiktor, Kaczmarczyk Damian, Pietrzyk Bartłomiej, Krzak Karolina i Magdalena Niedźwiedź - wyróżnienie za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych.

6. Jarosław Ćwik, Aleksandra Szabłowska, Natalia Madej oraz Eryk Porada – za reprezentowanie szkoły na szczeblu wojewódzkim w Konkursie Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

7. Paulina Pietrzyk, Gabriela Włosowicz, Natalia Madej, Emilia Cugowska, Aleksandra Szabłowska, Weronika Pitek – podziękowania za  całoroczny wolontariat w Regionalnej Placówce  Opiekuńczo –Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej.

 

Dodatkowe wyróżnienia w Gimnazjum otrzymali uczniowie:

1. Norbert Augustyn – wyróżnienie w V Ogólnopolskim Konkursie Hodowli Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej.
2. Klaudia Krawiec - finalistka XXIII Konkursu Biblijnego Diecezji Kieleckiej.

3.Emilia Kozioł – za uzyskanie tytułu Złotego Absolwenta .

4. Kacper Paluch – za  najlepiej napisany egzamin gimnazjalny.

5.   Karolina Grudzień  – nagroda w Szkolnym Konkursie Matematycznym.

6.  Klaudia Marzec   – nagroda za I miejsce w Szkolnym Konkursie Ortograficznym.

7. Nikola Wróbel, Emilia Kozioł - za sukcesy wokalne na szczeblu wojewódzkim , ogólnopolskim
 i międzynarodowym .

8. Nikola Wróbel, Emilia Kozioł, Klaudia Marzec, Michał Kowalczyk, Krystian Zieliński, Dawid Makuch, Maciej Cugowski  -  wyróżnienie za aktywny udział w pracy na rzecz 14. BDH Wielopoziomowej im. Lucjana Skrzyńskiego. Pozostali członkowie drużyny otrzymali dyplomy.

9. Jakub Kłos – wyróżnienie za aktywny udział w życiu muzycznym szkoły.

10.Maciej Cugowski, Michał Kowalczyk, Wiktoria Lisikiewicz, Paweł Łudzik, Klaudia Marzec, Kacper Paluch, Krystian Zieliński, Gabriela Górak, Oskar Jabłoński, Julia Jachna, Maciej Janiec, Jakub Kłos, Jakub Mystek, Jakub Niedźwiedź, Wojciech Rajczak, Wiktor Bober, Norbert Augustyn – za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych.

11. Patryk Matuszczyk, Daniel Niedźwiedź , Aleksandra Ostrowska, Kamila Porada, Emil Sendor, Wiktoria Szluchcik  - wyróżnienie za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych oraz za sukcesy sportowe na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.

12. Michał Kowalczyk, Paweł Łudzik – podziękowanie za wieloletnie zaangażowanie w życie szkoły.

13. Weronika Matuszczyk – za wieloletnie zaangażowanie w akcje charytatywne.

14. Nikola Wróbel, Emila Kozioł – podziękowania za całoroczną pracę w sklepiku szkolnym.

W dniu 21 czerwca uczniowie i uczennice działający w ZHP, Samorządzie Uczniowskim,  zespole wokalnym, zajęciach instrumentalnych oraz Szkolnym Klubie Sportowym otrzymali dodatkowe wyróżnienia i podziękowania za swoją systematyczną i całoroczną pracę. Warto dodać, że we wszystkich tych organizacjach pracuje bardzo duża liczba uczniów.

zdjęcia (dzień I)

zdjęcia (dzień II)

20 czerwca 2018 r.

DZIEŃ DZIECKA

   W dniu 20.06.2018 r. został zorganizowany Dzień Dziecka przy współpracy Koła Łowieckiego „Bażant” oraz Nadleśnictwa Pińczów. Uczestniczący w nim uczniowie wzięli udział w prelekcji na temat pracy myśliwych i leśniczych oraz bezpiecznego zachowania się w lesie. Po jej zakończeniu dzieci otrzymały pamiątkowe medale „Jelonka rogacza”. Po tej części ogłoszono wyniki konkursu wiedzy przyrodniczo-myśliwskiej, w którym udział wzięli uczniowie kl. IV-VII. Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody ufundowane przez Koło Łowieckie „Bażant” oraz Nadleśnictwo Pińczów.            

Wśród laureatów znaleźli się:

I m-ce Klaudia Sojka kl.VII

II m-ce Julia Jabłońska   kl.VI

III m-ce Karolina Krzak kl.V, Adam Markuszewski kl.IV

Pozostałym uczestnikom wręczono słodkie upominki. Kolejnym punktem imprezy były rozgrywki sportowe. Na zakończenie tego wspaniałego dnia wszyscy udali się na wspólny poczęstunek przygotowany przez Koło Łowieckie „Bażant” oraz Radę Rodziców Szkoły Podstawowej.

zdjęcia

 

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POWIATU W LEKKOATLETYCE

            Pod koniec roku szkolnego 2017/2018 odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w lekkoatletyce w Kazimierzy Wielkiej w dwóch terminach dla uczniów szkół podstawowych kl. I-VI oraz kl.VII i oddziałów gimnazjalnych całego powiatu kazimierskiego. Również uczniowie naszej szkoły wzięli w nich udział. Wyniki medalowe z podziałem na konkurencje przedstawiły się następująco:

II miejsce w skoku w dal z wynikiem 3,52m - Dawid Chlebica

II miejsce w biegu na dystansie 60 m z wynikiem 9,73s oraz III miejsce w skoku w dal z wynikiem 3,50m - Adam Markuszewski

III miejsce w skoku w dal z wynikiem 3,31m - Patrycja Mazurek

IV miejsce w biegu na dystansie 600 m - Magdalena Niedźwiedź

IV miejsce w rzucie piłeczką palantową - Wiktor Chećko, Damian Kaczmarczyk, Bartłomiej Pietrzyk oraz Paweł Ciślak

            Duże sukcesy w lekkoatletyce odnieśli również uczniowie z oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu, którzy w rywalizacji ze szkołami z powiatu kazimierskiego zajęli miejsca na podium:

II miejsce w rzucie oszczepem - Kamila Porada z wynikiem 20,70m

II miejsce w skoku w dal z wynikiem 4,91m oraz II miejsce w biegu na dystansie 100m z wynikiem 12,78s - Patryk Matuszczyk

III miejsce w pchnięciu kulą - Aleksandra Ostrowska z wynikiem 7,25m

III miejsce w rzucie oszczepem - Emil Sendor z wynikiem 35,78m

III miejsce w sztafecie 4x100m - Jakub Kłos, Jakub Mystek, Patryk Matuszczyk oraz Daniel Niedźwiedź

Do zawodów przygotowywały ich nauczycielki wychowania fizycznego: Alicja Witkoś-Kłos oraz Monika Kościółek.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

zdjęcia

18 czerwca 2018 r.

S.O.S.   DLA   ZIEMI

W dniu 18 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Opatowcu odbył się apel ekologiczny pod hasłem „ S.O.S.  dla Ziemi” w ramach realizacji działań w oparciu  o pracownię edukacji ekologiczno-przyrodniczej. Program artystyczny dotyczący segregowania odpadów i troski o środowisko naturalne, kształtowanie postaw odpowiedzialności za stan środowiska oraz uświadomienia roli jaką uczniowie mogą odegrać w swoim środowisku przygotowały uczennice klasy VII.

 

FINALISTKA KONKURSU BIBLIJNEGO

Klaudia Krawiec – uczennica klasy II Gimnazjum przy Szkole Podstawowej w Opatowcu została finalistką XXIII Konkursu Biblijnego Diecezji Kieleckiej.

zdjecia

13 czerwca 20118 r.

POWITANIE LATA

W dniu 13 czerwca 2018 r. wolontariuszki z klasy VII Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu zorganizowały „Powitanie lata” dla dzieci z Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej. Wszyscy z uśmiechem na twarzy doskonale bawili się tego popołudnia, tym bardziej, że za kilka dni czekały na uczestników spotkania upragnione wakacje. Poza tańcami organizowane były różne zabawy, np. „Milionerzy” i konkursy śpiewu karaoke. W chwilach wytchnienia na dzieci czekał poczęstunek w postaci słodkich babeczek przygotowanych przez wolontariuszki z klasy VII. Całość imprezy po raz pierwszy odbyła się w budynku Szkoły Podstawowej w Opatowcu, natomiast zaproszeni przez nas goście pozostawili pamiątkę dla wolontariuszy i ich opiekunów w postaci przepięknych podziękowań. Na zakończenie tego miłego popołudnia skosztowaliśmy pysznych lodów, które były wspaniałym prezentem dla dzieci z  Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej i ich wychowawców. Rozpoczynając wakacje nie zapominamy o naszych młodszych kolegach i koleżankach! W nowym roku szkolnym nadal będziemy kontynuować nasz wolontariat.

 

12 czerwca 2018 r.

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE WZROSTU KRYSZTAŁÓW
DLA NORBERTA AUGUSTYNA

Norbert Augustyn uczeń klasy II gimnazjum w Opatowcu znalazł się w gronie laureatów V Ogólnopolskiego Konkursu Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej organizowanym przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego i otrzymał po raz drugi wyróżnienie w tym konkursie.

Celem konkursu była popularyzacja wiedzy na temat krystalografii i wzrostu kryształów w środowiskach szkolnych oraz ukazanie ważnej roli krystalografii w naukach przyrodniczych, technice i sztuce.

Norbert 12 czerwca odebrał nagrodę w Instytucie Fizyki w Chorzowie, podczas Sympozjum Naukowego i Gali wręczenia nagród laureatom. Jednocześnie miał możliwość wysłuchania ciekawych wykładów popularnonaukowych o kryształach w organizmach żywych, o chłodziarkach magnetycznych oraz o kryształach metali. Uczeń wraz z opiekunem i pozostałymi laureatami w nagrodę pojedzie na jednodniową wycieczkę naukową do Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie.

Norbert jest pasjonatem fizyki i krystalografii. Już kolejny raz udało się mu wyhodować piękny kryształ z ałunu chromowo-potasowego i ałunu glinowo-potasowego. W tym roku kryształ był jeszcze ciekawszy i piękniejszy, wykonany z dwóch warstw.

Wyhodowanie ciekawego kryształu o odpowiednich kształtach i proporcjach zgodnie z regulaminem konkursu to nie łatwe zadanie. Wymaga wielu prób i cierpliwości oraz wiedzy fizycznej. Kryształ ten został wysoko oceniony przez komisję z Uniwersytetu Śląskiego. Wyniki konkursu zostały opublikowane na stronie internetowej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego oraz w biuletynie Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów.

Opiekunem ucznia była nauczycielka fizyki, dyrektor szkoły - Elżbieta Szczęsna-Kusak.

Link do konkursu i listy laureatów:

http://fizyka.us.edu.pl/index.php/pl/konkurs-wzrostu-krysztalow/282-konkurs-wzrostu-krysztalow-2018

zdjęcia

 

7 czerwca 2018 r.

KONKURS

7 czerwca w Kazimierzy Wielkiej odbył się Konkurs  wokalny  „Patriotyzm i niepodległość" zorganizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie – Skłodowskiej pod Patronatem Starosty Kazimierskiego. Naszą szkołę reprezentowały Gabriela Popiel z klasy III i Natalia Wróbel z klasy IV. W konkursie nie było podziału na kategorie wiekowe. Gabrysia  wystąpiła z piosenką pt. ”Umówimy się z Wisłą nad Wisłą”, za której wykonanie otrzymała wyróżnienie. Natalia przedstawiła utwór pt. ”Ojczyzna”. Uczennica zajęła I miejsce. Po rozdaniu nagród Natalia jeszcze raz wystąpiła  jako zwyciężczyni konkursu. Uczennice przygotował Wiesław Tomal.

 

6 - 7 czerwca 2018 r.

VII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI ROSYJSKIEJ W ŁODZI

            W dniach 6 -7 czerwca 2018 roku uczennice: Emilia Kozioł, Nikola Kozioł, Nikola Wróbel reprezentowały Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu na VII OFPR w Łodzi.

Festiwal odbywał się pod hasłem „Dopóki nam Ziemia kręci się” – słowa z piosenki Bułata Okudżawy – rosyjskiego barda, poety, prozaika i kompozytora ballad, pieśni lirycznych oraz satyrycznych.

Do występów dziewczyny przygotowywały się przez kilka miesięcy; pomyślnie przeszły eliminacje, podczas których z ponad 200 zgłoszeń wyłoniono 90 najlepszych wykonawców.

Organizatorami Festiwalu byli: XV Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza w Łodzi, Zespół Szkół Politechniki Łódzkiej oraz Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego. Partnerami zaś: Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie, Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód, Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie, XXV Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Łodzi, XX LO im. J. Słowackiego w Łodzi, ZSP Nr 10 w Łodzi, Instytut Rusycystyki UW, Instytut Rusycystyki UŁ, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Wydawnictwo Szkolne PWN, Języki Obce w Szkole, FRSE, , MAPRYAL , Panta Plast sp.z o.o., Forweb - Usługi Internetowe.

Ogólnopolska prezentacja zakwalifikowanych uczestników odbyła się 6 i 7 czerwca 2018 r. w Sali widowiskowej Politechniki Łódzkiej.

Nikola Wróbel – uczennica kl. III gimnazjum wystąpiła w kategorii „Soliści”, zaśpiewała piosenkę pt. „Миллион голосов” autorstwa Poliny Gagariny reprezentującą Rosję na ESC 2015 w Wiedniu.

Duet Siostry - Emilia i Nikola Kozioł – uczennice kl. III gimnazjum i VII SP zaśpiewały piosenkę pt. Миллион алых роз” autorstwa Ałły Pugaczowej, radzieckiej i rosyjskiej piosenkarki, kompozytorki, aktorki, autorki tekstów, reżysera i producenta muzycznego.

Za udział w Festiwalu uczennice uhonorowane zostały pamiątkowymi certyfikatami. Ponadto uczestnictwo w OFPR dostarczyło uczennicom wielu wspaniałych przeżyć, emocjonujących występów i przyjacielskich spotkań w pozytywnej atmosferze; umożliwiło także  obcowanie z rodzimymi użytkownikami języka rosyjskiego, co z kolei stworzyło okazję doskonalenia umiejętności językowych i artystycznych.

Wyjazd uczennic możliwy był dzięki wsparciu finansowemu Rady Rodziców Gimnazjum.

Uczennice przygotowywali: Wiesław Tomal, Anna Kaczmarczyk.

Link do występu Nikoli i Emilii Kozioł https://www.youtube.com/watch?v=lhWGtR6czsU

Link do występu Nikoli Wróbel https://www.youtube.com/watch?v=l8fSInMGIqs

zdjęcia