CZERWIEC

19 czerwca 2019 r.

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

     W dniu 19 czerwca 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

       Pani Dyrektor Elżbieta Szczęsna – Kusak, w obecności Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec – Pana Sławomira Kowalczyka, podsumowała cały rok pracy i uhonorowała wyróżniających się uczniów nagrodami książkowymi, statuetkami i pamiątkowymi dyplomami.

W gronie najlepszych uczniów Szkoły Podstawowej znaleźli się:

Kl. 0

1. Nikola Nowak

2. Zuzanna Dybała

3. Lena Cugowska

4. Anna Kaczmarczyk

5. Alan Młodzik

6. Adam Śliwiński

 

Kl. I

1. Wojciech Krzak

2. Marika Czyżyk

3. Emilia Pietrzyk

4. Luiza Wróbel

5. Krzysztof Pudo

6. Oliwia Zielińska

7. Emilia Krupa

8. Gabriela Porębska

 

Kl. II

1. Maja Tomal

2. Weronika Pudo

3. Paulina Zbertek

4. Gabriel Maj

5. Jakub Bomba

6.  Zuzanna Porada

7.  Agnieszka Śliwińska

8.  Julia Kaczmarczyk

9.  Nina Misiaszek

 

Kl. III

1. Nicola Kłos

2. Magdalena Cugowska

3. Maja Markuszewska

4. Filip Teter

 

Kl. IV

1.Gabriela Popiel

2. Julia Bąk

3. Kacper Kupisz

4. Magdalena Pietrzyk

5. Paweł Tomasik

6. Siwiec Wiktoria

7. Krzysztof Kozieł

8. Filip Mącznik

 

Kl. V

1. Lidia Kajfasz

 2. Natalia Wróbel

3. Patrycja Mazurek

4. Dawid Chlebica

5. Katarzyna Tomal

6. Amelia Dybała

 7. Kacper Kurnik

8. Emilia Bugajska

9. Adam Markuszewski

 

KL. VI

1.Dusza Wojciech

2. Kupisz Dominik

3. Krzak Karolina

4. Nowak Kacper

5. Martyna Jachna

 

Kl. VII

1. Pobiega Gabriela

2.. Jabłońska Julia

3. Marcin Tomasik

 

Kl. VIII

1. Paulina Pietrzyk

2. Klaudia Sojka

3. Izabela Dybek

4. Nikola Kozioł

5. Włosowicz Gabriela

6. Madej Oliwia

7. Czekaj Patrycja

8. Czosnek Agnieszka

 

Kl. III Gimnazjum

1.Jakub Kłos

2. Karolina Grudzień

3. Krawiec Klaudia

4. Górak Gabriela

5. Jachna Julia

 

 

Dodatkowe wyróżnienia za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymali:

1.Sebastian Widłak – kl. VI

2. Małgorzata Kowalczyk – kl. VII

3. Cugowska Emilia – kl. VIII

4. Madej Natalia – kl. VIII

5. Pitek Weronika – kl. VIII

6. Kacper Bartoszek – kl. VIII

7. Dudek Zuzanna – kl. III G

8. Jabłoński Oskar – kl. III G

 

Dodatkowe wyróżnienia ze Szkoły Podstawowej otrzymali również uczniowie:

 1. Paulina Pietrzyk – tytuł Złotej Absolwentki, najlepiej napisany egzamin ósmoklasisty, Finalistka II Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego, Laureatka I Wojewódzkiego Festiwalu Języka Rosyjskiego „Puszkin 220!”, reprezentowanie szkoły w licznych konkursach,
 2. Norbert Augustyn – za uzyskanie tytułu Laureata XVI Wojewódzkiego Konkursu z Chemii;
 3. Oliwia Madej – nagroda specjalna w I Wojewódzkim Festiwalu Języka Rosyjskiego „Puszkin 220!”, reprezentowanie szkoły w licznych konkursach plastycznych.
 4. Gabriela Włosowicz - Finalistka I Wojewódzkiego Festiwalu Języka Rosyjskiego „Puszkin 220!”
 5. Emilia Cugowska – Laureatka I Wojewódzkiego Festiwalu Języka Rosyjskiego „Puszkin 220!”
 6. Klaudia Sojka – uzyskanie bardzo wysokiego wyniku z egzaminu ósmoklasisty oraz bardzo dobrego wyniku z części z języka angielskiego;
 7.  Paulina Pietrzyk, Gabriela Włosowicz, Emila Cugowska, Natalia Madej, Aleksandra Szabłowska, Weronika Pitek – wolontariat w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej.
 8. Klaudia Krawiec, Karolina Grudzień – za najlepiej napisany egzamin gimnazjalny
 9. Jakub Kłos, Norbert Augustyn – za uzyskanie tytułu Laureata w Ogólnopolskim Konkursie Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej.
 10. 100 % frekwencja – Patrycja Kaleta kl. II, Magdalena Pietrzyk – kl. IV, Kacper Kupisz – kl. IV, Patrycja Mazurek – kl. V, Dominik Kupisz – kl. VI, Karolina Krzak – kl. VI, Paulina Pietrzyk – kl. VIII
 11. Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Sport w wyobraźni ucznia” – Kacper Kupisz - I miejsce, Karolina Krzak – II miejsce, Gabriel Maj – III miejsce
 12. Za osiągnięcia sportowe na szczeblu powiatowym oraz godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych: Jakub Kłos – kl. III G, Jakub Niedźwiedź – kl. III G
 13. Za osiągnięcia sportowe na szczeblu wojewódzkim i godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych: Jakub Mystek – kl. III G, Wojciech Rajczak – kl. III G
 14. Za reprezentowanie szkoły i osiągnięcia sportowe na szczeblu powiatowym i wojewódzkim: Kacper Nowak, Patrycja Perek, Dominik Kupisz, Magdalena Niedźwiedź, Wiktoria Siwiec, Magdalena Pietrzyk.
 15. Za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych:  Patrycja Mazurek – kl. V, Adam Markuszewski – kl. V, Norbert Augustyn – kl. III G, Gabriela Górak – kl. III G, Karolina Idziak – kl. III G, Oskar Jabłoński – kl. III G, Julia Jachna – kl. III G, Maciej Janiec – kl. III G, Jakub Kozioł – kl. III G
 16. Nikola Kozioł  - kl. VIII – za wybitne osiągnięcia wokalne, reprezentowanie szkoły w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich.
 17. Natalia Wróbel  - kl. V, Gabriela Popiel – kl. IV – za wysokie osiągnięcia wokalne
 18. Bartosz Nowak – kl. V – za osiągnięcia wokalne
 19. Jakub Kłos – kl. III G – Złoty Absowlent, za zaangażowanie w muzyczne życie szkoły,
 20. Jakub Kłos – kl. III G, Jakub Niedźwiedź – kl. III G, Oskar Jabłoński – kl. III G, Wojciech Rajczak – kl. III G, Dawid Majka – kl. III G - za bezinteresowną pomoc oraz trud włożony w organizację imprez Kółka Teatralnego, na rzecz fundacji „Kawałek Nieba”
 21. Natalia Madej – kl. VIII, Aleksandra Szabłowska – kl. VIII, Jarosław Ćwiki – kl. VIII -  za reprezentowanie szkoły w Konkursie Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
 22. Karolina Grudzień, Klaudia Krawiec, Karolina Idziak, Julia Jachna, Zuzanna Dudek , Jakub Kłos, Jakub Niedźwiedź, Oskar Jabłoński, Dawid Majka, Wojciech Rajczak  (kl. III G)-  wyróżnienie za aktywny udział w pracy na rzecz 14. BDH Wielopoziomowej im. Lucjana Skrzyńskiego. Pozostali członkowie drużyny otrzymali dyplomy.
 23. Za zaangażowanie w życie szkoły: Jarosław Ćwik, Natalia Madej, Weronika Pitek, Agnieszka Czosnek, Patrycja Czekaj, Jakub Koszela, Kacper Bartoszek, Gabriela Włosowicz, Paulina Pietrzyk, Nikola Kozioł, Klaudia Sojka

zdjęcia

autor: Małgorzata Żydowska, Anna Kaczmarczyk

 

18 czerwca 2019 r.

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 - część I

     W dniu 18 czerwca 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu odbyła się pierwsza część uroczystego  zakończenia roku szkolnego 2018/2019.

       Pani Dyrektor Elżbieta Szczęsna – Kusak, w obecności nauczycieli, rodziców oraz uczniów podsumowała cały rok pracy i uhonorowała wyróżniających się uczniów certyfikatem ,, Złotego Pióra", jak również wręczyła uczniom klasy II statuetki ,, Mistrzów klasy II".

Zgodnie z tradycją naszej szkoły od 2011 roku uczniowie którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce jak również bardzo dobre zachowanie otrzymują na koniec roku szkolnego certyfikat ,, Złotego Pióra". Dodatkowo uczniom którzy kończą szkołę zostają wręczone pamiątkowe statuetki jak również  wyróżnieni w kasie ósmej  zostają wpisani do ,,Złotej Księgi".


 W roku szkolnym 2018/2019 w gronie wyróżnionych  uczniów Szkoły Podstawowej znaleźli się:

Kl. I

1. Wojciech Krzak

2. Marika Czyżyk

3. Emilia Pietrzyk

4. Luiza Wróbel

5. Krzysztof Pudo

6. Oliwia Zielińska

7. Emilia Krupa

8. Gabriela Porębska

 

Kl. II

1. Maja Tomal

2. Weronika Pudo

3. Paulina Zbertek

4. Gabriel Maj

5. Jakub Bomba

6.  Zuzanna Porada

7.  Agnieszka Śliwińska

8.  Julia Kaczmarczyk

9.  Nina Misiaszek

 

Kl. III

1. Nicola Kłos

2. Magdalena Cugowska

3. Maja Markuszewska

4. Filip Teter

 

Kl. IV

1.Gabriela Popiel

2. Julia Bąk

3. Kacper Kupisz

4. Magdalena Pietrzyk

5. Paweł Tomasik

6. Siwiec Wiktoria

7. Krzysztof Kozieł

8. Filip Mącznik

 

Kl. V

1. Lidia Kajfasz

 2. Natalia Wróbel

3. Patrycja Mazurek

4. Dawid Chlebica

5. Katarzyna Tomal

6. Amelia Dybała

 7. Kacper Kurnik

8. Emilia Bugajska

9. Adam Markuszewski

 

KL. VI

1.Dusza Wojciech

2. Kupisz Dominik

3. Krzak Karolina

4. Nowak Kacper

5. Martyna Jachna

 

Kl. VII

1. Pobiega Gabriela

2.. Jabłońska Julia

3. Marcin Tomasik

 

Kl. VIII

1. Paulina Pietrzyk

2. Klaudia Sojka

3. Izabela Dybek

4. Nikola Kozioł

5. Włosowicz Gabriela

6. Madej Oliwia

7. Czekaj Patrycja

8. Czosnek Agnieszka

 

           Kolejnym wyróżnieniem w naszej szkole jest otrzymanie tytułu  ,, Mistrza". Ta forma nagrody została  wprowadzona w kl. II gdzie wychowawczyni  opracowała regulamin mający na celu zmotywowanie  uczniów do nauki.  
W klasie II uczniowie poprzez odpowiednie sposoby, metody oraz  zasady byli motywowani przez takie sytuacje i czynności, które:
a)  Skłaniały do tego, by osobiście i aktywnie angażowali  się w naukę;
b) Mogli dokonać  własnego wyboru;
c) Postrzegać  zadań szkolnych  jako:
- bezpośrednio lub pośrednio związanych  z osobistymi potrzebami oraz  zainteresowaniami;
-  mających właściwy poziom trudności, taki, że mogli liczyć na jego wykonanie;

W  roku szkolnym  2018/2019  uczniowie "walczyli" o tytuł :

- ,,MISTRZA SZYBKIEGO CZYTANIA"

-  ,,MISTRZA  ORTOGRAFII"

- ,,MISTRZA MATEMATYCZNYCH  ŁAMIGÓWEK"

- MISTRZA KODOWANIA

- ,,MISTRZA MUZYKI"

- ,,MISTRZA PLASTYKI"

- ,,MISTRZA SPORTU"
 

I tak po podsumowaniu całorocznej pracy dzieci z rąk pani dyrektor Elżbiety Szczęsnej- Kusak oraz wychowawczyni Kingi Maj w dniu 18 czerwca  2019 r. odebrały wymarzone statuetki.

Tytuł ,,MISTRZA SZYBKIEGO CZYTANIA" otrzymały:
 Paulina Zbertek oraz Julia Kaczmarczyk

Tytuł ,,MISTRZA ORTOGRAFII" otrzymała:
Nina Misiaszek


Tytuł ,,MISTRZA MATEMATYCZNYCH ŁAMIGŁÓWEK" otrzymała:
Maja Tomal
 

Tytuł ,,MISTRZA KODOWANIA" otrzymała:
Agnieszka Śliwińska

Tytuł ,,MISTRZA MUZYKI" otrzymał:
Jakub Bomba

 

Tytuł ,,MISTRZA PLASTYKI" otrzymała:
Weronika Pudo

 

Tytuł ,,MISTRZA SPORTU" otrzymali:
Gabriel Maj, Zuzanna Porada, Michał Porębski

 

Wszystkim nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

autor: Kinga Maj

 

 

18 czerwca 2019 r.

ZAKOŃCZENIE NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ
PRZEZ KLASĘ III GIMNAZJUM ORAZ KLASĘ VIII

      W dniu 18 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu miało miejsce wydarzenie, które bez wątpienia można nazwać wyjątkowym. Po raz pierwszy i ostatni w historii szkoły żegnaliśmy uczniów dwóch roczników, czyli klasę VIII Szkoły Podstawowej i III Gimnazjum. Ta ostatnia zamknęła dwudziestoletni rozdział historii istnienia Gimnazjum w Opatowcu.

     Wszyscy zgromadzeni Szanowni Goście, w osobach: Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec Pana Sławomira Kowalczyka, Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Opatowiec Pana Henryka Krycy, Dyrektor Instytucji Kultury Panią Beatę Adamczyk, rodziców uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły oraz uczniów klasy VII obejrzeli piękny program artystyczny, którego autorami i wykonawcami byli uczniowie odchodzących klas. Salwy śmiechu i łzy wzruszenia wypełniały na przemian zalaną pięknym czerwcowym słońcem salę gimnastyczną. 

    Uczniowie pożegnali wszystkich zgromadzonych na sali, począwszy od zaproszonych Gości, Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły, swoich kolegów i koleżanki z klasy VII. Pożegnaniu towarzyszyły słowa wdzięczności za wieloletni trud i wsparcie. Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk otrzymał z rąk dzieci i rodziców symboliczną statuetkę jako dowód wdzięczności za troskę o bazę szkoły i wspieranie wszelkich działań służących dobru uczniów.

     We wzruszających słowach zwrócili się do absolwentów obydwu szkół: Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec  Sławomir Kowalczyk,  Dyrektor Szkoły Podstawowej Elżbieta Szczęsna-Kusak, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Opatowiec Henryk Kryca, wychowawczynie odchodzących klas - Pani Zofia Sobczyk i Pani Małgorzata Żydowska, życząc im sukcesów, mądrych decyzji i dobrych wyborów w dalszych latach życia.

     Uczniowie klasy siódmej ofiarowali swoim starszym kolegom symboliczne podarunki na pożegnanie. Prezentem od absolwentów dla wszystkich zgromadzonych stał się taniec polonez w pięknej choreografii, przygotowanej przez samych uczniów. Zatańczyło go aż 19 par.

      Rodzice odchodzących klas i klasy VII zorganizowali swoim dzieciom poczęstunek i  zabawę, a gościom i Dyrekcji z gronem pedagogicznym i pracownikami osłodzili smutek po odejściu wspaniałej młodzieży przepysznym tortem.

     Wydarzenie to na długo pozostanie w pamięci wszystkich żegnanych i żegnających, mimo, że czas niestety, jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni…

„Gdzie modra rzeka niesie wody swe,
Tam słońca blask ujrzałem pierwszy raz
Nad brzegiem jej spędziłem tyle chwil,
Że dziś, bez rzeki, smutno mi
Tam każdy dzień, to skarb
Dziś ... mój jedyny skarb.


Choć czas jak rzeka, jak rzeka płynie,
Unosząc w przeszłość tamte dni
Choć czas jak rzeka, jak rzeka płynie,
Unosząc w przeszłość tamte dni


Do dni dzieciństwa wraca moja myśl
W marzeniach moich żyje rzeka ta
Tak bardzo chciałbym być nad brzegiem jej
Więc niech wspomnienie dalej trwa
Tam każdy dzień, to skarb
Dziś ... mój jedyny skarb.


Choć czas jak rzeka, jak rzeka płynie…”

                                                              (Czesław Niemen)

Autor: Zofia Sobczyk

 

16 czerwca 2019 r.

ZBIÓRKI PIENIĘDZY NA HOSPICJUM W BUSKU-ZDROJU

     16  czerwca  harcerze   ze Szkoły  Podstawowej w Opatowcu  przeprowadzili wspólnie z parafiami w Opatowcu, Rogowie i Kocinie zbiórkę pieniędzy na Hospicjum w Busku-Zdroju, z której uzyskano 1232,29 zł. 

Zbiórka przeprowadzona została w formie zbierania ofiar do puszek kwestarskich.  

Autor: Lucyna Wieczorek

zdjęcia

13 czerwca 2019 r.

I WOJEWÓDZKI FESTIWAL JĘZYKA ROSYJSKIEGO - PUSZKIN 220!

     13 czerwca 2019 r. w Chęcinach odbył się Finał I Wojewódzkiego Festiwalu Języka Rosyjskiego – Puszkin 220!

Nasze uczennice odniosły ogromny sukces na szczeblu wojewódzkim. Oto wyniki:

1. Paulina Pietrzyk – otrzymała tytuł laureata zajmując I miejsce w konkursie „Znawcy języka rosyjskiego i twórczości A.S. Puszkina”

2. Emilia Cugowska – otrzymała tytuł laureata zajmując I miejsce w konkursie recytatorskim

3. Oliwia Madej – otrzymała tytuł finalistki oraz nagrodę specjalną w konkursie plastycznym; praca Oliwii została wysłana na konkurs do Moskwy, rozstrzygnięcie którego nastąpi 24 czerwca 2019 r.

4. Gabriela Włosowicz – otrzymała tytuł finalistki w konkursie plastycznym.

Uczennice mają możliwość wyjazdu do Rosji, gdyż wygrana w konkursie stanowi przepustkę do corocznego Międzynarodowego Festiwalu Języka Rosyjskiego w Moskwie.

Gratulujemy!!!

zdjęcia

10 czerwca 2019 r.

WYCIECZKA DO MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU

     10 czerwca 2019 roku uczniowie klas VII, VIII i III gimnazjum w ramach realizacji edukacji patriotycznej udali się na wycieczkę do miejsca pamięci – Muzeum w Oświęcimiu i Brzezince.

     Wycieczka stanowiła żywą lekcję historii, podczas której zapoznano uczestników ze zjawiskiem holocaustu na tle wydarzeń II wojny światowej i okupacji w Polsce, kształtowano świadomość o prawie człowieka do życia i godnej śmierci.

     Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu – muzeum utworzone w 1947 staraniem byłych więźniów KL Auschwitz w celu zachowania „po wsze czasy” pozostałości po byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau. Na Muzeum składają się głównie dwie wielkie części byłego kompleksu obozowego: Auschwitz I Stammlager i Auschwitz II Birkenau, wraz z ponad 150 obiektami budowlanymi, około 300 ruinami, autentycznymi drogami, rampą, ogrodzeniami, a także archiwalia, które przetrwały ewakuację obozu oraz zbiór ponad stu tysięcy obiektów ruchomych (m.in. walizki, buty i przedmioty codziennego użytku, pasiaki i przedmioty więźniarskie, a także przedmioty pochodzenia esesmańskiego).

     Na terenie Muzeum zainstalowana jest stała wystawa główna oraz kilkanaście tzw. wystaw narodowych, zorganizowanych przez państwa upamiętniające ofiary - swoich obywateli.

Autor: Anna Kaczmarczyk

 

12 czerwca 2019 r. 

OPATOWIECKA SZKOŁA W CHMURZE MICROSOFT

W dniu 12 czerwca 2019 roku, w Kieleckim Parku Technologicznym, pani Katarzyna Nowacka - Świętokrzyski Wicekurator Oświaty oraz pani Agata Kapica - Manager Programu Microsoft dla Edukacji Microsoft Polska, przekazały dla dyrekcji, kadry pedagogicznej i uczniów Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu certyfikat i list gratulacyjny. Placówka (jako jedna z czternastu w województwie świętokrzyskim) została wyróżniona jako SZKOŁA W CHMURZE MICROSOFT, gdyż technologia informacyjno – komunikacyjna jest tam obecna zarówno w procesie edukacyjnym jak i w zarządzaniu.

„Szkoły w Chmurze Microsoft” to placówki dostosowujące się do dynamicznych przemian społecznych, gospodarczych i politycznych. W „Szkołach w Chmurze” nauczyciele stale podnoszą swoje kompetencje wykorzystując najnowsze rozwiązania w procesie zdobywania wiedzy i rozwoju umiejętności, bowiem mają dostęp do globalnej bazy szkoleń i mogą uczestniczyć  takich  światowych programach jak: Microsoft Innovative Expert Educator (globalna sieć innowacyjnych pedagogów) czy Showcase School (globalna sieć innowacyjnych szkół).

W ramach programu Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu nie tylko kształci uczniów z wykorzystaniem nowych metod nauczania, ale przygotowuje uczniów do tego, jak mądrze i aktywnie używać technologii informacyjnych na każdym etapie edukacji. Ważnym elementem programu jest też budowanie efektywnej i szybkiej komunikacji pomiędzy kadrą, uczniami i rodzicami.

Dzięki udziałowi w programie „Szkoła w Chmurze” uczniowie z Opatowca mają zapewniony bezpłatny dostęp w ramach usługi Office 365 Education do najnowszego oprogramowania, które spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa. Transformacja cyfrowa edukacji to wyzwanie dla nas wszystkich – podkreśla Grzegorz Kozioł, który pełni funkcję szkolnego koordynatora wdrożenia usługi Office 365 Education w Opatowcu.

 

12 czerwca 2019r.

LAUREACI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
,,SPORT  W WYOBRAŹNI UCZNIA" - KIELCE 2019

W dniu 12 czerwca 2019r. na stadionie  lekkoatletycznym w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie medali i dyplomów dla zwycięzców konkursu plastycznego pt. ,,Sport w Wyobraźni Ucznia", którego organizatorem był Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach.  Do komisji konkursowej wpłynęło 110 prac ze szkół z całego województwa świętokrzyskiego. Po burzliwych obradach komisja konkursowa wyłoniła laureatów w poszczególnych kategoriach. Wśród nich znaleźli się uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marszałka  Józefa Piłsudskiego w Opatowcu. Warto dodać, iż wszyscy pomimo różnego wieku rywalizowali w jednej grupie w kategorii malarstwo na płótnie.
I tak :

I m-ce i złoty medal zdobył uczeń klasy IV Kacper Kupisz
II m- ce i srebrny medal otrzymała uczennica klasy VI  Karolina Krzak
III m- ce i brązowy medal wręczono najmłodszemu uczestnikowi uczniowi klasy II Gabrielowi Majowi.

Wszyscy zwycięzcy zostali udekorowani przez panią Alicję Stradomską - Prezes WSZS Kielce  oraz panią Barbarę Barczewską Stypendystkę D/s Sportu WSZS Kielce.

Uczniów do konkursu przygotowała pani Monika Kościółek oraz pani Kinga Maj.

ZWYCIĘZCOM  GRATULUEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!

autor: Kinga Maj, Monika Kościółek

zdjęcia
 

11 czerwca 2019 r.

WYCIECZKA  DO  MUZEUM  ZABAWEK  I  ZABAWY  ORAZ  MULTIKINA 
W KIELCACH

11.06.2019 r. roku uczniowie  z klasy I i III  Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu uczestniczyli wraz z wychowawcami w wycieczce  do Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Pod kierunkiem przewodnika dzieci podziwiały kolekcje zabawek zarówno historycznych jak i współczesnych, obejrzały m.in.: misie i lalki z całego świata, zabawki ludowe, modele samochodów, samolotów, statków oraz makietę z kolejką elektryczną.

Dzieci z ciekawością oglądały wystawę drewnianych samochodzików, plastikowe misie i pieski, klocki z literkami do układania wyrazów. Wśród kolekcji modeli były eksponaty latające, pływające, jeżdżące wykonane z różnych tworzyw, między innymi z kartonu i plastiku. Pani, która nas oprowadzała po muzeum opowiadała ciekawe historie o zabawkach  jakimi bawiły się ich mamy i babcie: auta, gry, układanki, a nawet złocone serwisy dla lalek.

W trakcie tej wędrówki przez pełne zabawek korytarze trafiliśmy na świetną gablotę - z postaciami z bajek. Był oczywiście Miś Uszatek, Czerwony Kapturek, Miś Koralgol  oraz wiele innych postaci.

Drugim punktem naszej wycieczki było Multikino w Galerii Korona. Dzieci obejrzały bardzo ciekawy i pouczający film ,,Kraina cudów’’. Kolorowa, magiczna animacja.

Film opowiada o dziewczynce o imieniu June, urodzonej optymistce, dla której każdy nowy dzień jest nową przygodą, niespodziewanie odkrywa nieprawdopodobne, ukryte w lesie wesołe miasteczko – pełne niezwykłych atrakcji i zabawnych mówiących zwierząt. Tyle że coś tam nie gra… June wkrótce odkryje, że park istnieje tylko w jej wyobraźni, jest więc jedyną osobą, która może zaprowadzić tam porządek. Dziewczynka łączy siły z niezwykłymi zwierzakami, by ocalić park i przywrócić jego cudowną atmosferę.

Wycieczka do Muzeum i Multikina dostarczyła dzieciom dużo wiadomości  i niezapomnianych wrażeń.

Opiekunowie: p. Lucyna Wieczorek i p. Wiesław Tomal                                                                                                                                           

Autor: Lucyna Wieczorek

zdjęcia

3-4 czerwca 2019 r.

WYCIECZKA KLASY III GIMNAZJUM

  W dniach 3-4 czerwca nasza klasa trzecia gimnazjum wybrała się na wycieczkę. Pierwszego dnia odwiedziliśmy park rozrywki w Zatorze "Energylandię". Świetnie się bawiliśmy. Wszystkie atrakcje zapewniły nam niesamowite doznania. Największą atrakcją był dla nas "Hyperion", czyli najwyższy w Europie 77-metrowy Mega Coster, pędzący z prędkością 142 km/h. Inna atrakcja, którą byliśmy zachwyceni to najszybszy Speed Water Coaster wynoszący ludzi na 60 metrów i rozbryzgujący wodę z prędkością 110 km/h. Po wykańczającej zabawie udaliśmy się na nocleg w Poroninie, do pensjonatu "Gromada". Urządziliśmy grilla i śpiewaliśmy piosenki. 
      Następnego dnia pojechaliśmy do Zakopanego. Najpierw spacer po Krupówkach, a następnie pojechaliśmy na termy "Szaflary". Graliśmy w siatkówkę wodną oraz przetestowaliśmy wszystkie zjeżdżalnie. 

    Podsumowując, wycieczka bardzo nam się podobała. Wszyscy jesteśmy zgodni, że była to nasza najlepsza klasowa wycieczka. Z pewnością zostanie w naszej pamięci na długi czas.

Autor: Zuzanna Dudek

zdjęcia