WRZESIEŃ

28 września 2020 r.

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

Dnia 28 września 2020 nasza szkoła świętowała Europejski Dzień Języków Obcych, który obchodzony jest 26 września. W tym specjalnym dniu, chcieliśmy  podkreślić znaczenie znajomości języków obcych we współczesnym  świecie. Dołożyliśmy wszelkich starań aby impreza ta była ciekawa i oryginalna. Przygotowaliśmy prezentacje, plakaty, konkursy, gry i zabawy. Naszym  głównym  założeniem było przedstawienie konkretnych treści poprzez zabawę, ruch i czynne uczestnictwo uczniów w przygotowanych zadaniach. Każda konkurencja miała na celu przybliżyć uczniom  tradycje, obyczaje poszczególnych krajów europejskich.  Dzięki prezentacjom plakatów  przygotowanych przez uczniów klas IV-VIII pod kierunkiem nauczycieli języków obcych uczniowie mieli możliwość lepszego poznania krajów europejskich. Poszczególne konkurencje wzbogacone zostały o symbole narodowe, charakterystyczne budowle, zabytki, potrawy.

Uczniowie klas I-VIII wzięli udział w szkolnych konkursach „Warto uczyć się języków obcych”, który polegał na rozwiązywaniu zadań związanych z językami obcymi. Uczniowie spróbowali swoich sił w dopasowywaniu zabytków, zmierzyli się również ze znajomością liczebników, dni tygodnia, kolorów w  języku angielskim i rosyjskim. Młodzież miała szansę zaprezentować swoje talenty i umiejętności językowe, uczyła się słownictwa, wymowy danego języka, zwyczajów innych krajów, elementów geografii i historii, a zabawa ta motywowała do nauki języków obcych.

Poprzez organizowanie Dnia Języków Obcych pokazaliśmy uczniom, iż uczenie się języków innych ludzi pomaga nam się wzajemnie zrozumieć i przekroczyć różnice kulturowe, przynosi wiele korzyści zarówno młodym jak i starszym oraz pokazuje możliwości pracy czy nauki w innym kraju europejskim.

Obchody Europejskiego Dnia języków Obcych  w naszej szkle przygotowali nauczyciele języków obcych: Anna Kaczmarczyk, Edyta Szczecina, Izabela Włosowicz.

 

20 września 2020 r.

W HOŁDZIE POLEGŁYM LEGIONISTOM

W niedzielę 20 września 2020 r. w miejscowości Czarkowy przed pomnikiem „Ku chwale pierwszych bojów Józefa Piłsudskiemu o niepodległość Polski” oddano cześć poległym 106 lat temu. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą polową w hołdzie poległym, którą celebrował proboszcz parafii Stary Korczyn ks. dziekan Marek Małczęć. Po nabożeństwie u stóp monumentu złożono wieńce i kwiaty, zapłonęły także znicze pamięci.

W uroczystościach udział wziął poczet sztandarowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Opatowcu, a także delegacja 14 Buskiej Drużyny Harcerskiej Wielopoziomowej im. L. Skrzyńskiego działającej przy szkole.

Celem niedzielnego spotkania pod pomnikiem było kształtowanie postawy patriotycznej wśród dzieci i młodzieży, jak i pokazanie wydarzeń, które zapisały się na kartach naszej Ojczyzny.

 

6 września 2020 r. 

HOŁD ODDANY POLEGŁYM

 PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ NA TERENIE GMINY OPATOWIEC

W niedzielne popołudnie 6 września 2020 roku  przy Pomniku Legionisty 1914, ŻołnierzaWrześnia 1939 i Partyzanta 1939 – 1945 w Ksanach odbyły się uroczyste obchody rocznicy bitwy pod Ksanami oraz rocznicy wybuchu II wojny światowej.Uroczystość rozpoczęła Msza Święta polowa, odprawiona przez ks. Dziekana Marka Małczęcia. Oficjalną część uroczystości rozpoczęto hymnem państwowym. Po mszy Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk przypomniał wydarzenia jakie miały miejsce na tych ziemiach podczas II wojny światowej. Podkreślił również, że jesteśmy wszyscy winni wdzięczność żołnierzom, którzy za naszą wolność zapłacili najwyższą cenę – cenę własnego życia. Pan Burmistrz podziękował przybyłym tego dnia mieszkańcom, gościom oraz licznym pocztom sztandarowym. Przybyłe delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. Uroczystość zakończono wzruszającym programem muzycznym zaprezentowanym przez uczniów ze Szkół Podstawowych w Opatowcu i w Krzczonowie.

 

4 września 2020 r.

NARODOWE CZYTANIE 2020

W dniu 4 września 2020 r. uczniowie i uczennice naszej szkoły wzięli udział w 9. edycji ogólnopolskiej akcji  pn.„Narodowe Czytanie” organizowanej przez Prezydenta RP. Akcja ta jest organizowana od 2012 roku. Została zainicjowana przez Bronisława i Annę Komorowskich wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Rok później w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji czytano kolejno: „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego i – w ubiegłym roku – polskie nowele.W tym roku Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu zorganizowała spotkanie dla wszystkich chętnych na rynku. Pani  Beata Adamczyk - Dyrektor Samorządowej Instytucji Kultury po przywitaniu wszystkich zebranych zaprosiła do wspólnego czytania dramatu Juliusza Słowackiego pt.„Balladyna”. Fragmenty tego dzieła przeczytali kolejno: Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec – Pan Sławomir Kowalczyk, Sołtys Kraśniowa - Pan Michał Michalski, Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzczonowie - Pan Tomasz Paluch oraz Pani Elżbieta Glińska – emerytowana nauczycielka. Do tej wyjątkowej akcji przyłączyły się także nauczycielki języka polskiego: Ewa Gajda, Maria Pawłowska oraz Małgorzata Żydowska. Na zakończenie uczniowie z Opatowca i Krzczonowa zaprezentowali wybrane przez siebie fragmenty tego wspaniałego dzieła. Także w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Opatowcu  uczniowie klasy VII z dużym entuzjazmem czytali fragmenty „Balladyny” zarówno podczas lekcji języka polskiego, jak również w czasie zajęć w bibliotece szkolnej. Mamy nadzieję, że w tym szczególnym dla nas wszystkich czasie, kiedy razem pokonujemy epidemię, wspólna lektura klasyki polskiej literatury przyniosła nam wszystkim wiele czytelniczej satysfakcji.

zdjęcia

 

1 września 2020 r.

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

W dniu 1 września 2020 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Opatowcu miała miejsce inauguracja roku szkolnego 2020/2021. Uroczystość rozpoczęto od odśpiewania hymnu państwowego, po czym  Pan Dyrektor Grzegorz Kozioł przywitał gości i wszystkich zebranych oraz  życzył wytrwałości i satysfakcji w bieżącym roku szkolnym. Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec – Pan Sławomir Kowalczyk życząc wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły, uczniom i rodzicom  spokojnej pracy i nauki w tym trudnym dla nas czasie.Na zakończenie Pan Dyrektor przekazał przydział wychowawców dla poszczególnych klas. Z powodu panującej epidemii wszyscy uczestnicy uroczystości musieli zachować wszelkie zalecane środki ostrożności – osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk.